Inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass - Udir-2-2021

§ 6-33 Rangering av søkere

Bestemmelsen regulerer rangeringen av søkere til vg2 og vg3 etter poeng. Vi viser her til merknadene til § 6-20.  Fylkeskommune skal gjennomføre inntaket i samsvar med prioriteringen som søkeren har gjort i søknaden sin, jf. § 6-9.