Ny opplæringslov: Retten til et trygt og godt skolemiljø

Sist endret: 05.02.2024

Negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

Sist endret: 01.02.2024

Ny opplæringslov: Fjernundervisning

Sist endret: 01.02.2024

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet – 2024

Sist endret: 01.02.2024

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet – 2024

Sist endret: 31.01.2024

Flere elever opplever mobbing

Sist endret: 29.01.2024

Rett til digital hjemmeundervisning for elever ved privatskoler

Sist endret: 29.01.2024

Webinar – ny kompetansepakke for fagopplæringa

Sist endret: 26.01.2024

Tilskudd til utstyr og læringsarenaer på 5.–10. trinn

Sist endret: 24.01.2024

Behandling av personopplysninger i spesialundervisningsaker

Sist endret: 22.01.2024