• Skolemiljø Udir-3-2017

  Stortinget har vedtatt nytt regelverk om skolemiljø. Det nye regelverket gjelder fra 1. august 2017. Vi har laget et nytt rundskriv som blant annet gir informasjon om hva skolen skal gjøre hvis en elev ikke har det trygt og godt på skolen, og om elever og foreldres mulighet til å melde saken til fylkesmannen.

  Sist endret: 01.08.2017

 • Ordensreglement Udir-8-2014

  Rundskrivet omhandler blant annet hvem som skal fastsette ordensreglementet, hvordan det skal utformes, hva som skal og bør reguleres og hva som ikke kan reguleres i ordensreglementet.

  Reglene gjelder både for grunnskolen og videregående skole.

  Dette rundskrivet er endret den 31. juli 2017 og er i tråd med de nye reglene i opplæringsloven, kapittel 9 A.

  Sist endret: 31.07.2017

 • Skoleledere er svært fornøyde med rektorutdanningen

  Deltakerne på den nasjonale rektorutdanningen er svært fornøyde med tilbudet. De forteller at studiet er relevante for egen praksis og at det har høy kvalitet. Deltakerne opplever at utdanningen gjør dem mer bevisste på egen ledelsespraksis og at de blir tryggere ledere.

  Sist endret: 12.07.2017

 • Vurdere inntak av elever

  Godkjente friskoler skal ha hele landet som inntaksområde, og skal stå åpne for alle som fyller vilkårene for inntak til offentlige skoler.

  Sist endret: 11.07.2017

 • Programmering valgfag på ungdomstrinnet

  Programmering valgfag startet som et forsøk skoleåret 2016-2017. Fra og med skoleåret 2017-2018 kan alle ungdomsskoler som ønsker det tilby programmering som valgfag. Vi ber om at skoler som tar i bruk læreplanen informerer oss om dette.

  Sist endret: 07.07.2017

 • Velkommen til konferansen Tett på realfag

  Høsten 2017 arrangeres fem konferanser om realfagstrategien i fem ulike regioner i Norge. Vi inviterer barnehage- og skoleeiere og barnehagemyndighet, skoleledere, lærere, nasjonale sentre og lærerutdanningene til å delta på konferansene.

  Sist endret: 07.07.2017

 • Foreløpige fraværstall etter skoleåret 2016-17

  Foreløpige tall viser at fraværet i videregående skole har gått ned etter innføringen av fraværsgrensen. En elev i videregående skole har typisk 3 dager og 8 timer fravær dette skoleåret. Forrige skoleår var det typiske fraværet 5 dager og 12 timer. 

  Sist endret: 05.07.2017

 • Kompetansetilbud i vurdering for læring

  Ønsker dere at hele skolen skal få enda bedre vurderingspraksis? Kompetansetilbudet i vurdering for læring er nettbasert, gratis og skolebasert.

  Sist endret: 05.07.2017

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!