Siste nytt

§ 3a Søskenmoderasjon

Sist endret: 01.08.2023

§ 8-2 Krav til noteopplysninger i regnskapet

Sist endret: 01.08.2023

§ 7-1 Tilleggsvirksomhet

Sist endret: 01.08.2023

§ 4 Krav til styrer

Sist endret: 01.08.2023

§ 5 Klage

Sist endret: 01.08.2023

§ 3-4 Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper

Sist endret: 01.08.2023

§ 3-3 Skolegangen

Sist endret: 01.08.2023

§ 3-2 Rett og plikt til opplæring

Sist endret: 01.08.2023

§ 3-1 Inntak av elevar

Sist endret: 01.08.2023

§ 2-5 Forsøksverksemd

Sist endret: 01.08.2023