• Sammenstilling av pensjonsutgifter kan dokumentere en privat barnehages «pensjonsutgifter»

  Utdanningsdirektoratet mener at en sammenstilling av den private barnehagens pensjonsutgifter fra barnehagens pensjonsleverandør, kan dokumentere barnehagens «pensjonsutgifter», jf. forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager § 4 a første ledd.  

  Sist endret: 01.11.2017

 • Elever med nedsatt funksjonsevne i videregående skole

  Kartleggingen er gjennomført som en del av en større spørreundersøkelse som er rettet mot samtlige videregående skoler i Norge. 

  Sist endret: 27.10.2017

 • Grunntilskott til private og frivillige organisasjonar for 2018

  Formålet med tilskottet er å sikre langsiktige og stabile rammevilkår for nasjonale organisasjonar og aktørar som på ein særskild måte bidrar til å nå sektormåla for grunnopplæringa eller har viktige samordningsoppgåver.

  Sist endret: 27.10.2017

 • Teknikk og industriell produksjon

  Faglig råd for teknikk og industriell produksjon (FRTIP) jobber for å utvikle kvaliteten i de industrielle og tekniske fagene på videregående nivå.

  Sist endret: 26.10.2017

 • Evaluering av rammeplanen 2006/2011

  Dronning Mauds Minne Høgskole har i samarbeid med Trøndelag Forskning og Utvikling gjennomført en kunnskapsstatus og evaluering av rammeplanen av 2006/2011 for barnehagens innhold og oppgaver som styringsdokument.

  Sist endret: 26.10.2017

 • Innlegg 3. samling for kjerneelementgruppene

  16. og 17. oktober arrangerte vi tredje samling for alle som skal være med å utvikle kjerneelementer i fagene. Kjerneelementgrupper skal hjelpe oss med å komme fram til hva som er kjernen i de ulike skolefagene, det vil si hva som skal være det viktigste i fagene.

  Her har vi samlet noen av innleggene fra samlingen.

  Sist endret: 25.10.2017

 • Oversikt over læreplaner for kjerneelementgruppene

  Vi skal fornye alle fagene i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående opplæring. Kjerneelementer knyttes til de store ideene i et fag, og vi har gruppert alle fagene i 15 grupper som vil dekke mange læreplaner. 

  Sist endret: 24.10.2017

 • Metodehåndbok for tilsyn

  Sist endret: 23.10.2017

 • Organisering av elevene

  Kunnskapsdepartementet har gitt ut en veileder om organisering av elever i grupper, jf. opplæringsloven § 8-2.

  Sist endret: 12.10.2017

 • Tilskuddssatser

  Sist endret: 12.10.2017

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!