• Grunnskolepoeng og karakterer i grunnskolen 2019-20

  Skoleåret 2019-20 hadde avgangselevene i grunnskolen i gjennomsnitt 43,2 grunnskolepoeng. Antall grunnskolepoeng har aldri vært høyere.

  Sist endret: 25.08.2020

 • Konsekvenser av smitteverntiltak for voksne i grunnskoleopplæring, våren 2020

  60 prosent fikk et tilnærmet normalt undervisningstilbud da skolene stengte, men mange fikk også mindre undervisning enn normalt.  En av ti kunne ikke nyttiggjøre seg av undervisningstilbudet når skolene var stengt. De fleste skolene åpnet som planlagt, og uken etter åpning fikk over halvparten av deltakerne hovedsakelig undervisning på skolen. 

  Sist endret: 21.08.2020

 • Konsekvenser av smitteverntiltakene i barnehager våren 2020

  Nesten 1 av 4 barn var hjemme fra barnehagen andre uke etter gjenåpning og hjemmeværende foreldre var viktigste fraværsårsak. 9 prosent av barnehagebarna var i barnehagen i den nedstengte perioden. 

  Sist endret: 21.08.2020

 • Endring i vurderingsforskriften

  Sist endret: 20.08.2020

 • Inkludering på alvor

  I tre år har fire kommuner og en fylkeskommune jobbet for å bidra til mer og bedre inkludering i barnehage og skole.

  Sist endret: 18.08.2020

 • Informasjonsfilm om retten til opplæring i kvensk eller finsk

  Vi har laget en film for å gi informasjon om retten til opplæring i kvensk eller finsk som andrespråk. Målet er at flere elever i Troms og Finnmark skal velge faget.  

  Sist endret: 18.08.2020

 • Konsekvenser av smitteverntiltakene i grunnskoler, våren 2020

  5 prosent av elevene var på skolen i perioden da skolene var fysisk stengt. Etter gjenåpning for alle elever økte bemanningen betydelig og 5 000 ansatte uten lærerkompetanse ble satt inn som lærere.  1.-4. trinn ble prioritert for fysisk oppmøte på skolen mens de eldre elevene fortsatte med noe hjemmeundervisning.

  Sist endret: 14.08.2020

 • Korona - informasjon til foreldre om skolehverdagen

  Vi har laget et informasjonsskriv som dere kan bruke for å informere foreldrene. Nederst på siden finner dere informasjonen på ulike språk og på nynorsk.

  Sist endret: 07.08.2020

 • Korona - informasjon til foreldre om barnehagehverdagen

  Vi har laget et informasjonsskriv som dere kan bruke for å informere foreldrene. Nederst på siden finner dere informasjonen på ulike språk og på nynorsk.

  Sist endret: 07.08.2020

 • Førsteinntak til videregående opplæring

  Over 9 av 10 søkere har fått tilbud om plass, og de fleste av disse har fått tilbud om sitt førsteønske etter førsteinntaket til offentlige videregående skoler skoleåret 2020-21.

  Sist endret: 05.08.2020

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!