• Tavla

  Tavla er vår elektroniske løsning for tilskudd, prosjektmidler, egenvurdering og tilsyn.

  Sist endret: 12.05.2021

 • Konsekvenser av smitteverntiltak for voksne i grunnskoleopplæring våren 2021

  1 av 3 voksenopplæringsenheter har måtte holde helt eller delvis fysisk stengt minst en gang denne våren. I Oslo er andelen hele 86 prosent. 

  Sist endret: 11.05.2021

 • Konsekvenser av smitteverntiltak i grunnskolen – våren 2021

  1 av 4 skoler måtte i perioder holde helt eller delvis fysisk stengt. Hver sjette skole slet med å få tak i elever. Oslo og Viken ble hardest rammet. 

  Sist endret: 11.05.2021

 • Ståstedsanalysen for PP-tjenesten

  Vi utvikler en ståstedsanalyse for PP-tjenesten, som er klar i første halvdel av 2022. 

  Sist endret: 10.05.2021

 • Tilbakebetaling av statstilskudd

  Friskolene kan ikke benytte statstilskudd og skolepenger til å dekke tilbakebetalingskrav fra Utdanningsdirektoratet. Disse midlene skal i sin helhet brukes slik at de kommer elevene til gode. 

  Sist endret: 07.05.2021

 • Hvorfor trenger vi nye prøver?

  I tråd med innføring av nye læreplaner skal vi utvikle nye prøver. Vi har ikke startet denne utviklingen ennå. Det skal vi gjøre sammen med elever, lærere, skoler og andre interessenter.

  Sist endret: 06.05.2021

 • Hva sier forskningen om lekser?

  Skoler har anledning til å benytte lekser for å fremme elevenes læring og leksene må da være tilpasset elevenes forutsetninger. Dette er en gjennomgang av ulik lekseforskning.

  Sist endret: 06.05.2021

 • Rapport om tilskotsforvaltning og tilskotskontroll 2020

  Denne rapporten handlar om forvaltninga av tilskotsordningar til barnehage, offentleg grunnopplæring, frittståande skular, folkehøgskular og ei rekkje mindre ordningar til andre formål.

  Sist endret: 30.04.2021

 • Regelverk for SFO

  Sist endret: 29.04.2021

 • Koronasituasjonen i barnehagene vinteren 2021

  Fraværet blant barn og ansatte er høyt, og mange barnehager har vært stengt eller redusert åpningstiden. Det er store regionale forskjeller,  og særlig barnehager i Oslo og Viken har vært berørt av koronasituasjonen.

  Sist endret: 27.04.2021

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!