Bekymring for om ansatte har utsatt barn for vold eller seksuelle overgrep

Sist endret: 16.11.2022

Endring i Læreplan i vg3 hestefaget

Sist endret: 16.11.2022

Videreutdanning for barnehagelærere 2022

Sist endret: 16.11.2022

Videregående elevers erfaringer med koronapandemien

Sist endret: 14.11.2022

Å studere sammen med kolleger gir bedre utbytte

Sist endret: 11.11.2022

Høyt læringsutbytte i videreutdanningen, men dårlig tilrettelagt for kunnskapsdeling med kolleger

Sist endret: 11.11.2022

CIDREE yearbook 2022

Sist endret: 11.11.2022

Analyse av nasjonale prøver for 5. trinn 2022

Sist endret: 10.11.2022

Analyse av nasjonale prøver for 8. og 9. trinn 2022

Sist endret: 10.11.2022