Nasjonal konferanse om fagfornyelsen

Torsdag 18. april 2024 inviteres lærere, skoleledere og skoleeiere i grunnskolen og videregående skole til konferanse om fagfornyelsen. Hva får vi til og hva trenger vi å gjøre fremover? Vel møtt til samling på Gardermoen.

18. april inviterer vi til en hel dag om arbeidet med LK20 og LK20 samisk for hele grunnskolen og gjennomgående fellesfag i videregående skole. Lærere, skoleledere og skoleeiere fra hele landet ønskes velkommen til en nasjonal konferanse som har som mål å inspirere til fortsatt arbeid med læreplanverket. Tverrfaglige temaer, profesjonelle læringsfellesskap, verdiløftet og vurdering er blant temaene. Det blir faglige innspill, diskusjoner og eksempler fra praksis. Utdanningsdirektoratet oppfordrer skoleeiere og skoleledere til å sørge for at lærere er representert. 

Konferansen filmes, og legges på udir.no i etterkant.

Dette blir startskuddet for flere arrangementer og nye støtteressurser som blir publisert på udir.no i løpet av året. Følg med!

Program

TidTema
09.00 – 10.00Registrering og enkel bevertning
10.00 – 10.20Velkommen og hilsninger
10.20 – 11.05Profesjonelle læringsfellessskap
Profesjonelle fellesskap – en motor for kvalitet og utvikling? v/ Eli Tronsmo, NIFU
Praksiseksempler:
  • Tor Jensen, Ullern Videregående skole, Oslo kommune
  • Håvar Edelsteen og Mikkel Torpen Hokstad, Børstadungdomsskole, Hamar kommune
11.05 – 11.30Pause
11.30 – 12.15

Overordnet del og verdiløftet
Hvordan arbeide med verdier i fag v/ Inger Bergkastet, tidl. HINN
Praksiseksempel:

  • Erik Svenskerud og Audun Solheim, Kopperud skole, Gjøvik kommune
12.15 – 13.00Tverrfaglige temaer
Læreres arbeid med tverrfaglige temaer – muligheter og utfordringer v/ Anniken Furberg, UiO
Praksiseksempel:
  • Andreas Knutsen, Silje Braaten og Monica Grønhaug v/ Ballstad skole, Vestvågøy kommune og Eldri Scheie, Naturfagsenteret
13.00 – 14.00Lunsj
14.00 – 14.20Kunnskap, mangfold og kulturforståelse i skolen

Stemmer fra unge samer og nasjonale minoriteter.

14.20 – 15.05Vurderingspraksis
Underveis- og standpunktvurdering i LK20 – fagenes betydning v/ Henning Fjørtoft, NTNU
Praksiseksempler:
  • Thomas Kjeldsberg, Oslo Handelsgymnasium, Oslo kommune
  • Kristin Sivertsen og Mia Kværnmoen Simonsen, Huseby barneskole, Trondheim kommune
15.05 – 15.35Pause
15.35 – 16.05Panelsamtale
Ledes av Morten Rosenkvist, direktør i Utdanningsdirektoratet
16.05 – 16.25Innlegg fra partene i strategien for fagfornyelsen
16.25 – 16.30Avslutning av dagen

 

Praktisk informasjon

  • Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Hans Gaardersveg 15, 2060 Gardermoen
  • Tid: Torsdag 18. april. Registrering fra kl 09.00, programmet varer fra 10.00 – 16.30
  • Konferansen er gratis og inkluderer enkel servering ved ankomst og lunsj. Deltakere må selv organisere og betale for reise- og eventuelle overnattingskostnader.

Program og påmelding. Påmeldingsfrist fredag 5. april 2024