Siste nytt

Beredskap ved skolevalg 2023

Sist endret: 18.08.2023

Grunnskolekarakterer for skoleåret 2022–2023

Sist endret: 18.08.2023

Nye læreplaner på fag- og yrkesopplæringen er bedre tilpasset arbeidslivet

Sist endret: 15.08.2023

Ettårig øremerket tilskudd til innkjøp av trykte læremidler i grunnskolen

Sist endret: 09.08.2023

§ 1B-4 Gratis skolefritidsordning for elevar på 1. og 2. årstrinn

Sist endret: 01.08.2023

Kapittel 6 Statstilskudd og skolepenger

Sist endret: 01.08.2023

§ 6-5 Handel med nærstående

Sist endret: 01.08.2023

§ 6-4 Bruk av skolens midler

Sist endret: 01.08.2023

§ 6-3 Kjøp av opplæringstjenester

Sist endret: 01.08.2023