• Resultater fra Foreldreundersøkelsen i barnehagen

  Resultater fra Foreldreundersøkelsen 2019 viser at foreldre stort sett er fornøyde med barnehagetilbudet. De er spesielt fornøyde med barnets trivsel og trygghet på personalet.

  Sist endret: 25.02.2020

 • Fakta om barnehager

  Det går 275 800 barn i barnehage. Andelen ansatte med relevant utdanning øker svakt. 

  Sist endret: 25.02.2020

 • Status for bemanningsnorm og pedagognorm i barnehagene

  Tall for 2019 viser at nesten alle barnehager oppfyller bemanningsnormen. For pedagognormen er det et stykke igjen.

  Sist endret: 25.02.2020

 • Hva er nytt i kvensk eller finsk som andrespråk

  Kunnskap om samfunnets språklige og kulturelle mangfold skal gi elevene innsikt i kvenske eller finske uttrykksformer og tradisjoner.

  Sist endret: 24.02.2020

 • Evaluering av kap. 4 skolers tilskuddsordning

  En ny evaluering av skoler godkjent etter voksenopplæringslovens kapittel 4 viser at det er stor variasjon mellom skolene, og at det kan være behov for å presisere regelverket. 

  Sist endret: 21.02.2020

 • Lærlinger, lærebedrifter og fagbrev

  Det ble inngått 23 000 nye lærekontrakter i 2019, en økning på 24 prosent siden 2012. I samme periode har antallet oppnådde fagbrev økt med 26 prosent.

  Sist endret: 18.02.2020

 • Nye læreplaner Vg1 yrkesfag

  27. februar publiserer vi nye læreplaner for utdanningsprogrammene på Vg1. De nye læreplanene skal tas i bruk fra skolestart 2020.

  Sist endret: 13.02.2020

 • Overganger i videregående opplæring

  De siste årene har andelen elever som går fra Vg2 til Vg3 eller lære økt hvert år. Økningen har hovedsakelig skjedd innen yrkesfaglige utdanningsprogrammer.

  Sist endret: 11.02.2020

 • Fagval i vidaregåande opplæring 2019/20

  Det er nærmare 187 000 elevar på 413 vidaregåande skolar. I tillegg er det til saman 146 elever ved 3 norske skolar i utlandet.

  Sist endret: 06.02.2020

 • Andelen søkere som har fått læreplass

   8 av 10 søkere til læreplass startet i lære 2019. Flest har fått læreplass i bygg- og anleggsteknikk.

  Sist endret: 04.02.2020

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!