• Redusert foreldrebetaling og økt makspris

  Vi har 8. januar 2016 besvart et spørsmål fra Espira Gruppen om redusert foreldrebetaling og økt makspris for barnehageplass. Les svaret her.

  Sist endret: 01.06.2018

 • Barnetall i kommunale åpne barnehager

  Vi har 21. januar 2016 besvart spørsmål om hvilket barnetall i kommunale åpne barnehager som skal legges til grunn ved beregning av tilskuddssats for private åpne barnehager. Les svaret til Fylkesmannen i Møre og Romsdal her.

  Sist endret: 30.05.2018

 • Kompetanse for framtidens barnehage - delrapport 3

  Dypdykk i tre barnehager viser stor variasjon i hvordan tiltaket barnehagebasert kompetanseutvikling gjennomføres. Dette er blant funnene i tredje delrapport i evalueringen av kompetansestrategien for barnehagene.

  Sist endret: 29.05.2018

 • Pensjonspåslag - vikarutgifter for sykefravær

  Vi har besvart spørsmål om vikarutgifter for sykefravær skal trekkes ut av summen av pensjonspåslaget når kommunen skal legge til arbeidsgiveravgift på summen. Les vårt svar til Fylkesmannen i Østfold her.

  Sist endret: 28.05.2018

 • Kommunens ansvar etter § 19 g

  Vi har besvart spørsmål om hvilken kommune som er ansvarlig for å fatte vedtak og betale for tilretteleggingen når barnet går i barnehage i en annen kommune enn bostedskommunen. Les vårt svar til Fylkesmannen i Hordaland her.

  Sist endret: 25.05.2018

 • Eksamen i norsk hovedmål våren 2018

  Fredag 25. mai har 50 000 elever og privatister tatt eksamen i norsk hovedmål i videregående skole. Halvparten av dem tok også eksamen i norsk sidemål torsdag 24. mai.

  Sist endret: 25.05.2018

 • Spesialdietter i barnehagen

  Vi har 23. januar 2018 besvart spørsmål om barnehageloven § 19 g og spesialdietter i barnehagen. Les vårt svar til Fylkesmannen i Østfold her.

  Sist endret: 23.05.2018

 • Evaluering av ordning med redusert betaling og gratis kjernetid i barnehagen

  Moderasjonsordningene (gratisk kjernetid og redusert betaling) er viktige verktøy for å tilrettelegge for økt barnehagebruk og å bedre økonomien til økonomisk utsatte familier.

  Sist endret: 16.05.2018

 • Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage

  Regional ordning skal bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling. Den er et av flere virkemidler som skal  sikre at alle barn får et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet.

  Sist endret: 15.05.2018

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!