• Evaluering av kompetansestrategien for fremtidens barnehage – delrapport 5

  Rapporten belyser partnerskapet mellom barnehageeiere og universitet eller høgskole i arbeidet med å utvikle kompetansetiltak i barnehagen. Den undersøker blant annet hvordan disse forstår og utøver sin rolle, hvordan kompetansebehovene i barnehagene blir kartlagt og hvordan universitets- og høgskolesektoren organiserer seg.

  Sist endret: 22.01.2021

 • Klasseromsstudier i naturfag

  Forskere har observert naturfagsundervisningen i et utvalg klasserom over tid. Resultatene viser at undervisningen generelt har høy kvalitet, og at det er positiv sammenheng mellom kvaliteten på undervisningen og elevenes læring og motivasjon. Forskerne mener at naturfag som et praktisk fag har gode forutsetninger for å styrke elevenes faglige handlekraft og kunnskapsbase.

  Sist endret: 21.01.2021

 • Lærlingklausul kan ha bidratt til å øke antall læreplasser

  Antall læreplasser har økt de siste årene, men det er usikkert om lærlingklausulen er årsaken til dette. Etter at lærlingklausulen ble innført i 2017 har flere offentlige kontrakter tatt med krav om at leverandører skal bruke lærlinger. En ny evaluering viser likevel at dette følges i liten grad opp.

  Sist endret: 20.01.2021

 • Anbefalinger for kompetansetiltak innen barnehage- og skolemiljø

  Vi har gjennomgått og vurdert alle pågående kompetansetiltak for trygt og godt barnehage- og skolemiljø, blant annet mobbeombudsordningen og tiltakene i Inkluderende barnehage- og skolemiljø. Dette er våre anbefalinger. 

  Sist endret: 11.01.2021

 • 81,5 millioner i støtte til undervisning hjemme

  Elever og lærere fra Arendal i sør til Alta i nord blir nå bedre rustet for hjemmeundervisning.

  Sist endret: 11.01.2021

 • Universell utforming av barnehage- og skolebygg

  For at barn og elever skal være inkludert i barnehagen, skolen og SFO, må alle ha lik tilgang til bygninger og uteområder. For noen barn er det viktig med ekstra tilrettelegging, men med universell utforming oppnår vi inkludering og økt kvalitet for alle. 

  Sist endret: 08.01.2021

 • Hvordan bruker UH-sektoren informasjonen fra Deltakerundersøkelsen for lærere?

  Rapporten undersøker hvilken informasjon tilbydere av videreutdanning for lærere trenger fra Deltakerundersøkelsen for å sikre at tilbudene har god kvalitet. Analysene viser at undersøkelsen i stor grad dekker tilbydernes behov for kunnskap. Både informasjon om deltakernes motivasjon og grunn til å studere, og spesifikk informasjon om studiene ved det enkelte lærested, framstår som viktig.

  Sist endret: 08.01.2021

 • Innholdet i fagopplæringen oppleves som relevant for fagarbeidere og arbeidsgivere

  Sysselsettingen blant de faglærte er høy, og fagkompetansen blir i stor grad benyttet i jobben. Det viser sluttrapporten fra oppdraget med å utvikle, gjennomføre og analysere en fagarbeiderundersøkelse og en arbeidsgiverundersøkelse. 

  Sist endret: 06.01.2021

 • Beredskapsplan for barnehageeiere

  Trafikklysmodellen med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak skolene må følge. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges. 

  Sist endret: 03.01.2021

 • Nye nasjonale satser for tildeling av tilskudd til private barnehager

  Regjeringen har fastsatt nye nasjonale satser for tildeling av tilskudd til private barnehager, i tråd med Stortingets budsjettvedtak. 

  Sist endret: 21.12.2020

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!