Kommuner kan søke om tilskudd for å styrke skolebibliotekenes arbeid med lesestimulering i grunnskolen. 

Formålet er å skape en inkluderende arena for leseglede for alle elever og i alle fag. Innsatser i levekårsutsatte områder vil bli prioritert.

Hvem kan søke: kommuner
Søknadsfrist: 15. mars 2024 
Søknadsskjema og mer om prioriteringer for 2024 blir tilgjengelig i februar 2024.
Egenfinansiering: minimum 30 %
Rapporteringsfrist for midler tildelt i 2022: 15. februar 2024

Rapporteringsskjema vil bli publisert i utgangen av 2023

Formålet med tilskuddet

Midlene skal styrke skolebibliotekenes arbeid med lesestimulering i grunnskolen og bidra til at skolebibliotekene

  • sprer leseglede til alle elevgrupper og i alle fag
  • øker lærernes kompetanse i pedagogisk bruk av skolebiblioteket
  • brukes systematisk i opplæringen som en integrert og varig del av skolens pedagogiske virksomhet
  • er en inkluderende arena, som tar hensyn til barn og unges ulike forutsetninger og behov

Kriterier

Midlene skal gå til personalressurser eller utvikling av kompetanse for å legge til rette for bibliotekutvikling og lesestimulering i regi av skolebibliotekene. Midler kan ikke gå til innkjøp av utstyr og bøker.

For å søke om tilskudd må dere i tillegg ha

  • en kommunal plan for bruk av skolebibliotek som en del av opplæringen (se eksempler hos skolebibliotek.no
  • en egenfinansiering på minst 30 %
  • en samling av aktuelle og relevante bøker/utstyr/ressurser, og et budsjett og en plan for å sikre fornyelse og vedlikehold av samlingen
  • en plan for videreføring etter endt prosjektperiode

Rammen for tilskuddet i 2024 er 30 millioner kroner.

Søknader som er ufullstendige med hensyn til kriteriene ovenfor, kan bli avslått. Vi behandler ikke søknader som kommer til oss etter søknadsfristen.

Spørsmål?

Ta kontakt med post@udir.no