Statsforvalterenes tilsyn med barnehage- og opplæringsområdet 2023

Sist endret: 03.06.2024

Demokrati, mangfold og pride

Sist endret: 03.06.2024

Stor variasjon i korleis barnehageeigarar involverer og engasjerer seg i leiarutdanninga til deltakarane

Sist endret: 31.05.2024

Opptak av nasjonal konferanse om fagfornyelsen

Sist endret: 30.05.2024

Utdanningsdirektoratet foreslår å videreføre fraværsgrensen

Sist endret: 30.05.2024

God gjennomføring av eksamen

Sist endret: 24.05.2024

Innhenting av helseopplysninger før barnehageoppstart

Sist endret: 24.05.2024

Fortsatt en vei å gå med rammeplan for SFO

Sist endret: 23.05.2024

Status om den digitale tilstanden i barnehage og grunnopplæring

Sist endret: 15.05.2024

Moderasjonsordninger i skolefritidsordningen (SFO)

Sist endret: 15.05.2024