• Nytt til barnehagestart 2018

  Sist endret: 10.08.2018

 • Evaluering av Språkløyper: Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving

  Kompetansepakker på nett brukes både i barnehagen og i skolen og oppleves som nyttige. Dette er blant funnene i delrapporten i evalueringen av strategien.

  Sist endret: 01.08.2018

 • Intensiv opplæring for elever fra 1.-4. årstrinn

  Stortinget har vedtatt endringer i opplæringsloven og friskoleloven med virkning fra 1. august 2018.

  Endringene innebærer blant annet at skolene skal sørge for at elever på 1. til 4. årstrinn som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning, raskt skal få tilbud om intensiv opplæring. Opplæringen kan gis som eneundervisning i en kort periode. Dette forutsetter at hensynet til elevens beste taler for det.

  Sist endret: 01.08.2018

 • Førsteinntak til videregående opplæring 2018-19

  Årets tall viser at stadig flere velger yrkesfag, og særlig helse- og oppvekstfag. Mer enn 9 av 10 har fått tilbud om skoleplass.

  Sist endret: 26.07.2018

 • Nettkurs i vurdering for fagopplæring

  Nettbasert kompetansetilbud i vurdering er for deg som jobber som instruktør eller faglig leder i en lærebedrift og for deg som er med i en prøvenemnd. Her finner du mer informasjon om kurset og påmelding.

  Sist endret: 09.07.2018

 • Nye læreplaner på yrkesfag

  Arbeidet med å fornye og utvikle nye læreplaner på yrkesfag er i gang. Den nye yrkesfaglige tilbudsstrukturen skal gjelde fra skoleåret 2020-2021, og vi innfører nye læreplaner for Vg1 høsten 2020.

  Sist endret: 06.07.2018

 • Læreplangrupper - yrkesfag

  Høsten 2018 starter Utdanningsdirektoratet arbeidet med å utvikle læreplaner på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Fristen for å melde interesse for å delta i en læreplangruppe var 1. september 2018.

  Sist endret: 04.07.2018

 • Forholdet mellom tilskuddsberegning til private barnehager og drift av kommunale barnehager

  Spørsmålet er om det er relevant for tilskuddsberegningen til private barnehager at en kommune har tatt inn flere barn i egne kommunale barnehager enn det barnehagene er godkjent for.

  Sist endret: 04.07.2018

 • Kapitaltilskudd til private barnehager - nybygg uten flere plasser

  Vi svarer her på en  henvendelse fra Fylkesmannen i Rogaland. De har spørsmål om det er krav om at det opprettes nye barnehageplasser for å få høyere sats på kapitaltilskudd for et nybygg, der en barnehage består av flere bygninger, og de erstattet et leid bygg med et nybygg.

  Sist endret: 04.07.2018

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!