• Utlysning av midler til nye realfagskommuner

  Vi inviterer kommuner til å søke om økonomisk tilskudd for å bli realfagskommune fra høsten 2018 og ut 2019. Søknadsfristen er 1. februar 2018.

  Sist endret: 31.10.2017

 • Prosjektstøtte til private og frivillige organisasjonar

  Tilskott kan bli gjeve som prosjektstøtte til private og frivillige organisasjonar. Formålet er å stimulere organisasjonar til å iverksette tiltak som kan bidra til å nå sektormåla for grunnopplæringa.

  Sist endret: 27.10.2017

 • Elever med nedsatt funksjonsevne i videregående skole

  Kartleggingen er gjennomført som en del av en større spørreundersøkelse som er rettet mot samtlige videregående skoler i Norge. 

  Sist endret: 27.10.2017

 • Grunntilskott til private og frivillige organisasjonar for 2018

  Formålet med tilskottet er å sikre langsiktige og stabile rammevilkår for nasjonale organisasjonar og aktørar som på ein særskild måte bidrar til å nå sektormåla for grunnopplæringa eller har viktige samordningsoppgåver.

  Sist endret: 27.10.2017

 • Teknikk og industriell produksjon

  Faglig råd for teknikk og industriell produksjon (FRTIP) jobber for å utvikle kvaliteten i de industrielle og tekniske fagene på videregående nivå.

  Sist endret: 26.10.2017

 • Evaluering av rammeplanen 2006/2011

  Dronning Mauds Minne Høgskole har i samarbeid med Trøndelag Forskning og Utvikling gjennomført en kunnskapsstatus og evaluering av rammeplanen av 2006/2011 for barnehagens innhold og oppgaver som styringsdokument.

  Sist endret: 26.10.2017

 • Innlegg 3. samling for kjerneelementgruppene

  16. og 17. oktober arrangerte vi tredje samling for alle som skal være med å utvikle kjerneelementer i fagene. Kjerneelementgrupper skal hjelpe oss med å komme fram til hva som er kjernen i de ulike skolefagene, det vil si hva som skal være det viktigste i fagene.

  Her har vi samlet noen av innleggene fra samlingen.

  Sist endret: 25.10.2017

 • Oversikt over læreplaner for kjerneelementgruppene

  Vi skal fornye alle fagene i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående opplæring. Kjerneelementer knyttes til de store ideene i et fag, og vi har gruppert alle fagene i 15 grupper som vil dekke mange læreplaner. 

  Sist endret: 24.10.2017

 • Hva mener du skal være det viktigste i faget?

  Vi har publisert nye skisser på hva som skal være kjerneelementer i fagene. Nå ønsker vi  innspill på om  gruppene har kommet fram til riktige prioriteringer. Frist for å komme med innspill er 10. november.

  Sist endret: 23.10.2017

 • Metodehåndbok for tilsyn

  Sist endret: 23.10.2017

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!