• Tilskudd for kjøp av digitale læremidler 2020

  Målet med tilskuddsordningen er å bidra til at elever og lærere får tilgang til et mangfold av digitale læremidler av høy kvalitet. Ordningen skal stimulere kommuner og fylkeskommuner til innkjøp av digitale læremidler. Søknadsfristen er 29. mai.

  Sist endret: 01.04.2020

 • Oppsummering av fylkesmennenes rapportering på oppfølgingen av utsatte barn og unge

  Mandag 23. mars fikk fylkesmennene et rapporteringskrav med frist onsdag 25. mars. Rapporteringskravet er et samarbeid mellom Bufdir og Udir. Bufdir vil i tillegg følge opp med et eget oppdrag om de kommunale barnevernstjenestene.

  Sist endret: 31.03.2020

 • Gratis tilgang til bøker, aviser og tidsskrift

  Elever og lærere får tilgang til bøker, aviser og tidsskrift gjennom Nasjonalbiblioteket i perioden bibliotekene er stengt på grunn av korona-tiltakene. 

  Sist endret: 30.03.2020

 • Hva er skolebidragsindikatorer for grunnskolen?

  3. april 2020 publiserer vi skolebidragsindikatorer for grunnskoler. Skolebidragsindikatorene skal gi en indikasjon på hva skolens innsats har å si for elevenes resultater. Indikatorene skal brukes i det lokale arbeidet med skoler, og må sees i sammenheng med annen informasjon om skolen.

  Sist endret: 27.03.2020

 • Norske lærere samarbeider godt

  95 prosent av lærerne svarer at det er god kultur for å støtte hverandre og samarbeide på skolen, viser en ny TALIS-undersøkelse fra OECD om lærerhverdagen. De opplever også at de har god kontroll over egen undervisning.

  Sist endret: 23.03.2020

 • TALIS 2018: Høy samarbeidskultur i norske skoler

  Norske lærere opplever at de kan jobbe selvstendig og at det samtidig er en god kultur for å støtte hverandre og samarbeide. Det viser TALIS, en internasjonal undersøkelse om hvordan lærere opplever egen arbeidshverdag.

  Sist endret: 23.03.2020

 • Søk om tilskudd til skolebibliotek

  Kommuner kan søke om tilskudd til å styrke skolebibliotekenes arbeid med lesestimulering. Søknadsfristen er utsatt til fredag 3. april, som følge den vanskelige situasjonen med koronaviruset.  

  Sist endret: 19.03.2020

 • Evaluering av veiledningstilbudet til nyutdannede lærere

  En fersk evaluering av veiledningstilbudet til nyutdannede lærere viser at omfanget av veiledning øker og at de nyutdannede opplever veiledningen som nyttig.

  Sist endret: 17.03.2020

 • Søkertall videregående opplæring

  205 800 ungdommer søker videregående opplæring skoleåret 2020-21. 5800 søker seg til helt nye utdanningsprogrammer på Vg1. 

  Sist endret: 17.03.2020

 • Nå får alle skoler tilgang til Feide

  Udir og Uninett åpner nå midlertidig Feide for alle skoler.

  Sist endret: 16.03.2020

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!