• Saker meldt til fylkesmennene om skolemiljø

  Dette er en oversikt over antall saker som ble meldt til fylkesmennene om skolemiljø etter opplæringsloven kapittel 9 A fra agust 2017 til desember 2018.

  Sist endret: 21.01.2019

 • Evaluering av åpent internett til eksamen

  Forsøk med bruk av internett til eksamen ble første gang gjennomført våren 2012 i noen få utvalgte fag, i noen få videregående skoler. Siden har forsøket gradvis blitt utvidet med flere skoler og fag. Målet har vært å gjøre eksamenssituasjonen mer lik den kandidatene møter i undervisningen, underveisvurderingen og standpunktvurderingen i skolen. 

  Sist endret: 18.01.2019

 • Erfaringer og vurderinger av eksamen 2018

  Hvert år oppsummerer vi siste års arbeid med vår- og høsteksamen og angir noen prioriteringer for eksamensfeltet.

  Sist endret: 18.01.2019

 • Åpen innspillsrunde om nye læreplaner på yrkesfag – Vg1

  Her kan du se tidlige skisser til nye læreplaner i programfagene på yrkesfag – Vg1. Frist for å komme med innspill er 18. februar 2019.

  Sist endret: 18.01.2019

 • Nye læreplaner i grunnskolen og gjennomgående fag i vgo – hva skjer når?

  Skolen får nye læreplaner fra skolestart i 2020. Her holder vi deg oppdatert om arbeidet med nye læreplaner i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående opplæring.

  Sist endret: 15.01.2019

 • Hvordan opplever foreldre barnehagetilbudet? (Statistikknotat 1/2019)

  Et hovedfunn fra undersøkelsen er at foreldrene stort sett er fornøyde med barnehagetilbudet og at det er få endringer i foreldrenes svar de tre årene undersøkelsen er gjennomført. Det er imidlertid en nedgang i andelen foreldre som opplever at bemanningstettheten er tilfredsstillende. 

  Sist endret: 15.01.2019

 • Nye læreplaner på yrkesfag – hva skjer når?

  Skolen får nye læreplaner fra skolestart i 2020. Her holder vi deg oppdatert om arbeidet med nye læreplaner i programfagene på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene.

  Sist endret: 15.01.2019

 • Rapport, Felles nasjonalt tilsyn – 2014- 2017

  I perioden 2014 - 2017 ble det gjennomført til sammen 621 tilsyn på offentlige og private skoler.

  Sist endret: 15.01.2019

 • Film: Profesjonsfellesskap og skoleutvikling

  I denne filmen ser vi nærmere på hva som kjennertegner et profesjonsfelleskap, og noen av utfordringene dere kan møte på i arbeidet. Filmen er for alle som jobber med skole og opplæring, og varer i fire minutter. 

  Sist endret: 10.01.2019

 • Evaluering av vekslingsmodeller i fag- og yrkesopplæringen

  Rapporten viser at vekslingselevene har god faglig utvikling og god motivasjon for opplæringen. Fafo mener det er grunnlag for videreføring av vekslingsmodeller innenfor flere fagområder.

  Sist endret: 08.01.2019

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!