• Analyse - Ungdom utenfor opplæring og arbeid

  17 000 ungdommer var registrert i oppfølgingstjenesten (OT) per juni 2018. De ble registrert fordi de har vært eller er utenfor opplæring og arbeid. Det er omtrent 1000 færre ungdommer enn på samme tid i fjor. Dette er den største nedgangen vi har sett siden 2012.

  Sist endret: 15.08.2018

 • Nytt til skolestart 2018

  Sist endret: 14.08.2018

 • Nytt til barnehagestart 2018

  Sist endret: 10.08.2018

 • Evaluering av Språkløyper: Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving

  Kompetansepakker på nett brukes både i barnehagen og i skolen og oppleves som nyttige. Dette er blant funnene i delrapporten i evalueringen av strategien.

  Sist endret: 01.08.2018

 • Intensiv opplæring for elever fra 1.-4. årstrinn

  Stortinget har vedtatt endringer i opplæringsloven og friskoleloven med virkning fra 1. august 2018.

  Endringene innebærer blant annet at skolene skal sørge for at elever på 1. til 4. årstrinn som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning, raskt skal få tilbud om intensiv opplæring. Opplæringen kan gis som eneundervisning i en kort periode. Dette forutsetter at hensynet til elevens beste taler for det.

  Sist endret: 01.08.2018

 • Førsteinntak til videregående opplæring 2018-2019

  Årets tall viser at stadig flere velger yrkesfag, og særlig helse- og oppvekstfag. Mer enn 9 av 10 har fått tilbud om skoleplass.

  Sist endret: 26.07.2018

 • Nettkurs i vurdering for fagopplæring

  Nettbasert kompetansetilbud i vurdering er for deg som jobber som instruktør eller faglig leder i en lærebedrift og for deg som er med i en prøvenemnd. Her finner du mer informasjon om kurset og påmelding.

  Sist endret: 09.07.2018

 • Nye læreplaner på yrkesfag

  Våren 2018 har vi, i samarbeid med partene i arbeidslivet (de faglige rådene), forberedt og planlagt arbeidet med utforming av læreplaner på yrkesfag. Høsten 2018 starter vi arbeidet med utforming av nye læreplaner.

  Sist endret: 06.07.2018

 • Vil du delta i læreplanarbeidet på Vg1 eller Vg2 på yrkesfag?

  Høsten 2018 starter Utdanningsdirektoratet arbeidet med å utvikle læreplaner på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Fristen for å melde interesse for å delta i en læreplangruppe er 1. september 2018.

  Sist endret: 04.07.2018

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!