• Søkere til læreplass og godkjente kontrakter 2017

   7 av 10 søkere har fått godkjent lærekontrakt, viser tall per 1. desember 2017. Det er en økning fra i fjor.

  Sist endret: 11.12.2017

 • Viktige meldinger nasjonale prøver

  Her publiserer vi viktige meldinger for gjennomføringen av nasjonale prøver høsten 2017. Oppdater denne siden med Ctrl + F5-tasten, for å se siste melding.

  Sist endret: 11.12.2017

 • Nytt til nyttår 2018

  Sist endret: 07.12.2017

 • Informasjon pulje 7

  Velkommen til pulje 7 i satsingen Vurdering for læring. Her finner du nyttig informasjon og dokumenter som er relevante for deg som deltaker.

  Sist endret: 06.12.2017

 • PIRLS 2016: Godt nytt!

  Norske elever på 4. og 5. trinn viser en klar fremgang i lesing, og ligger langt over det internasjonale gjennomsnittet, viser PIRLS 2016. Jentene har fremdeles bedre leseferdigheter enn guttene, mens minoritetsspråklige elever leser bedre enn i 2011.

  Sist endret: 05.12.2017

 • Resultat frå nasjonale prøver på 5. trinn

  Hausten 2017 gjennomførte cirka 60 000 elever på 5. trinn nasjonale prøver i lesing, rekning og engelsk. 

  Sist endret: 29.11.2017

 • Evaluering av Læringsmiljøprosjektet – andre delrapport

  Læringsmiljøprosjektet startet i 2013 og tilbyr veiledning til skoler og kommuner som har mye mobbing eller som sliter med andre utfordringer i miljøet. 

  Sist endret: 27.11.2017

 • PISA 2015 Volum 5

  Å kunne løse problemer i samarbeid ses på som en viktig kompetanse for framtiden. Rapporten undersøker 15-åringers evne til å løse problemer i samarbeid (Collaborative Problem Solving). Rapporten er av eksperimentell karakter og holder ikke samme metodiske og analytiske kvalitet som PISA hovedrapportene.  

  Sist endret: 21.11.2017

 • Fraværet er redusert, men...

  I denne første av totalt tre evalueringsrapporter om ny fraværsgrense i videregående skole, undersøker FAFO, i samarbeid med SSB, blant annet hvilke konsekvenser fraværsgrensen har hatt for ulike involverte grupper og skolenes praksis for fraværsføring.

  Sist endret: 20.11.2017

 • Fagartikkel om ledelse av kvalitetsarbeid

  Artikkelen er utarbeidet av Knut Roald, Sølvi Lillejord og Lasse Arntsen for Utdanningsdirektoratet.

  Sist endret: 20.11.2017

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!