Høyring om eksamensordning i læreplan for fellesfag og programfag studieførebuande

Sist endret: 24.06.2024

Utvikling av støtte til arbeid med læreplanverket

Sist endret: 21.06.2024

Klasserommets praksisformer 20 år etter

Sist endret: 18.06.2024

§ 7 b Krav til samlet barnehageanlegg

Sist endret: 18.06.2024

§ 7 a Barnehagens organisering

Sist endret: 18.06.2024

§ 19 Kommunalt tilskudd til godkjente private barnehager

Sist endret: 18.06.2024

§ 23 a Forbud mot annen virksomhet

Sist endret: 18.06.2024

Foreldreundersøkelsen i barnehage

Sist endret: 18.06.2024

Utredning av alternativer for rapportering og statistikk om vold og trusler

Sist endret: 17.06.2024

Basil regnskapskjema for private barnehager

Sist endret: 17.06.2024