Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1-2024

Dette rundskrivet erstatter Rundskriv Udir-1-2023.

Alle henvisninger til lov og forskrift i dette skrivet viser til det nye lovverket som trer i kraft 1. august 2024. Disse er tilgjengelige på lovdata.

Se den nye opplæringsloven

Se den nye opplæringsforskriften

Innhald