• Sommerskoletilbud 2021

  Her finner du tips og råd om hvordan kommuner kan gjennomføre sommerskoletilbud for grunnskoleelever i 2021.

  Sist endret: 31.03.2021

 • Veileder om smittevern for privatisteksamen

  Denne veilederen skal gi råd og føringer til fylkeskommuner og andre skoleeiere som skal gjennomføre eksamen for privatister.

  Sist endret: 29.03.2021

 • Oppdaterte smittevernveiledere for barnehage og skole

  Smittevernveilederne for barnehage og skole er nå oppdatert, og anbefalingene er gjort tydeligere på mange punkter. Veilederen for ungdomsskole og videregående skole deles i to veiledere. De nye veilederne er i større grad tilpasset skolehverdagen for ungdomsskole og videregående skole. 

  Sist endret: 25.03.2021

 • Veileder om smittevern for ungdomsskole

  Denne veilederen skal gi råd og føringer til ungdomsskoler om drift under koronavirusutbruddet (covid-19-utbruddet). 5. utgave 25. mars 2021. Veilederen gjelder fra senest 12. april. 

  Sist endret: 25.03.2021

 • Veileder om smittevern for skoletrinn 1–7

  Denne veilederen skal gi råd og føringer til barneskoler om drift under koronavirusutbruddet (covid-19-utbruddet). 5. utgave 25. mars 2021. Veilederen gjelder fra senest 12. april. 

  Sist endret: 25.03.2021

 • Veileder om smittevern for barnehager

  Denne veilederen skal gi råd og føringer til barnehager om drift under koronavirusutbruddet (covid-19-utbruddet). 5. utgave 25. mars 2021. Veilederen gjelder fra senest 12. april. 

  Sist endret: 25.03.2021

 • Hva er nytt i studiespesialisering?

  Utdanningsprogrammet studiespesialisering omfatter to programområder: realfag og språk, samfunnsfag og økonomi.

  Sist endret: 25.03.2021

 • Nye læreplaner – yrkesfag vg3 og studieforberedende vg2 og vg3

  Her er nye læreplaner for noen av utdanningsprogrammene. De blir innført på ulike tidspunkt. Se "gyldighet og innføring" på den enkelte læreplan for informasjon om når den skal tas i bruk.

  Sist endret: 25.03.2021

 • Eksempel på stillingsutlysning til sommerskolen

  Dette er et eksempel på hvordan en utlysning kan se ut, og er utarbeidet av Oslo kommune. 

  Sist endret: 25.03.2021

 • Tilskudd til tiltak for fullføring av videregående opplæring for lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater

  Tiltaket skal bidra til at lærlinger (ungdom og voksne), praksisbrevkandidater og lærekandidater som er/står i fare for å bli permittert eller miste læreplassen får komme tilbake i lære eller beholde læreplassen. Tiltaket skal også bidra til at flere får en læreplass. 

  Sist endret: 25.03.2021

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!