• Fremmedspråk for privatister

  Her finner du oversikt over hvilke fremmedspråk du kan ta som privatist.

  Sist endret: 11.09.2018

 • Beregning av ny bemanningsnorm

  Utdanningsdirektoratet svarer i denne tolkningen på en henvendelse fra Fylkesmannen i Østfold om beregning av ny bemanningsnorm i barnehageloven. De spør om hvordan bemanningsnormen skal beregnes med hensyn til heltids- og deltidsplasser. 

  Sist endret: 10.09.2018

 • Analyse av fravær på 10. trinn

  En elev på 10. trinn har normalt seks dager og fem timer fravær. Fraværet har ikke endret seg de siste fire årene.

  Sist endret: 07.09.2018

 • Tolkning av § 14 a

  Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet svarer her på spørsmål og tolkning av § 14a, Krav til bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager.

  Sist endret: 07.09.2018

 • Oversikt over læreplaner

  Oversikt over alle læreplanene som skal utvikles.

  Sist endret: 06.09.2018

 • Bli veileder i Veilederkorpset

  Har du lyst til å hjelpe skoler og kommuner med utviklingsarbeid? Vi søker erfarne ledere fra skolesektoren som har jobbet med veiledning, utvikling, organisasjon og ledelse. Søknadsfrist 21. oktober. 

  Sist endret: 06.09.2018

 • Hva kjennetegner elever som ikke får grunnskolepoeng?

   

  2700 av totalt 59 000 sekstenåringer manglet karakter i mer enn halvparten av fagene etter avsluttet grunnskole skoleåret  2017-18.

  Sist endret: 04.09.2018

 • Individuell vurdering Udir-5-2016

  Her finner du merknader til regelverket om vurdering i forskrift til opplæringsloven kapittel 3. 

  Sist endret: 30.08.2018

 • Sysselsetting av nyutdannede fagarbeidere 2017

  7 av 10 lærlinger er i arbeid første år etter fagprøven. Bygg- og anleggsteknikk har flest i arbeid. 

  Sist endret: 29.08.2018

 • Evaluering av rektorutdanningen

  Evalueringen av den nasjonale rektorutdanningen viser at utdanningstilbudet er i tråd med internasjonal forskning om hva som kjennetegner effektive skolelederutdanninger. Den baserer seg på forskningsbasert kunnskapsbasis, et helhetlig kursopplegg med tydelige målsetninger, konkrete utviklingsprosjekter, integrering av teori og praksis, og mentoring.

  Sist endret: 29.08.2018

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!