Webinar om fleirspråklege barnehagemiljø

Sist endret: 21.03.2024

Kostnader i barnehagene 2022

Sist endret: 21.03.2024

Flere søker yrkesfag

Sist endret: 21.03.2024

Fakta om barnehager 2023

Sist endret: 20.03.2024

Feil i resultater fra nasjonale prøver 2014–2021

Sist endret: 18.03.2024

Liten nedgang i talet på lærlingar

Sist endret: 15.03.2024

Én av seks skoler bidrar mer enn forventet til å løfte elevenes resultater

Sist endret: 14.03.2024

Færre og større skoler enn for ti år siden

Sist endret: 13.03.2024

Bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager

Sist endret: 07.03.2024

Konferanse – Evaluering av implementering av rammeplan for barnehage

Sist endret: 06.03.2024