• Evaluering av digital veileder for kvalitet i læremidler i matematikk

  Den digitale veilederen for kvalitet i læremidler vurderes som nyttig ved valg av læremidler. Veilederen har tydelige kriterier for hva som kjennetegner god kvalitet. Den kan også bidra til, at refleksjon om kvalitet i læremidler kan skje i et fellesskap mellom lærere, skolens ledelse og skoleeier.

  Sist endret: 13.03.2019

 • Skisser til ny digital visning av læreplanene

  Her kan du se skisser av funksjonaliteten i den nye digitale læreplanvisningen som er under arbeid. Læreplanvisingen blir tilgjengelig samtidig som de nye læreplanen trer i kraft. 

  Sist endret: 13.03.2019

 • Dybdelæring

  Dybdelæring er å lære noe så godt at du forstår sammenhenger og kan bruke det du har lært i nye situasjoner. Dybdelæring er altså mer enn faglig fordypning.

  Sist endret: 13.03.2019

 • Tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage

  Tilskuddet skal bidra til at kommunene kan utforme tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage.

  Sist endret: 08.03.2019

 • Behandling av søknader studieåret 2019-2020

  Arbeidsgivere må behandle søknader til videreutdanning innen 15. mars. 

  Sist endret: 01.03.2019

 • Kunnskapsgrunnlag for evaluering av eksamensordningen

  En ekstern eksamensgruppe har sammenstilt kunnskapsgrunnlaget vi har om eksamen i dag for å vurdere hvilken betydning fagfornyelsen og den teknologiske utviklingen bør ha for eksamensordningen. Dokumentet blir bearbeidet underveis med arbeidet til eksamensgruppen.

  Sist endret: 27.02.2019

 • Ekstern gruppe skal evaluere eksamensordningen

  Vi fornyer alle læreplaner i skolen for å gjøre dem mer relevante for framtiden. Nå skal en ekstern eksamensgruppe, nedsatt av Kunnskapsdepartementet, bistå oss i arbeidet med å utrede et helhetlig system for eksamen og fagfornyelsen.

  Sist endret: 27.02.2019

 • Skolenedleggelser: Færre og større skoler i dag enn for ti år siden

  For ti år siden var det 238 flere grunnskoler enn i dag. I denne analysen ser vi på skolenedleggelser og opprettelsen av nye grunnskoler de siste ti årene.

  Sist endret: 26.02.2019

 • Skisser til nye læreplaner på yrkesfag – Vg1

  Her kan du se tidlige skisser til nye læreplaner i programfagene på yrkesfag – Vg1. Frist for å komme med innspill var 18. februar 2019. Vi fikk til sammen 614 innspill som vi skal bruke videre i arbediet. Tusen takk! 

  Sist endret: 22.02.2019

 • Levere årsregnskap

  Alle skoler godkjent etter friskoleloven plikter å sende årsregnskap til Utdanningsdirektoratet innen 1. juni året etter regnskapsåret. Dette er regulert i økonomiforskriften § 8-1.

  Sist endret: 19.02.2019

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!