• Foreløpige eksamenskarakterer våren 2019

  Det er små endringer i gjennomsnittskarakterene i både grunnskolen og i videregående.

  Sist endret: 05.07.2019

 • Hvordan gjennomføres Ståstedsanalysen?

  Det er viktig å være klar over at Ståstedsanalysen ikke kan brukes til å sammenligne skoler. Den skal kun være et verktøy til støtte for den skolebaserte vurderingen og for å legge et grunnlag for et solid forankret utviklingsarbeid.

  Sist endret: 05.07.2019

 • Tilskudd til utvikling av digitale læremidler 2019

  Målsettingen med ordningen er å gi elever og lærere tilgang til et mangfold av innovative digitale læremidler av høy kvalitet. 

  Sist endret: 03.07.2019

 • Høring –  nye læreplaner Vg1 – yrkesfag

  Her kan du lese endelig utkast til nye læreplaner for programfagene på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Frist for å komme med innspill er 1. november 2019. 

  Sist endret: 28.06.2019

 • Hvorfor får ikke alle søkere læreplass?

  Selv om antallet læreplasser øker, og pilene ser ut til å peke i riktig retning, er det fortsatt mange søkere som ikke får læreplass. Vi har laget en kunnskapsoversikt der vi ser nærmere på hvorfor ikke alle søkere får læreplass.

  Sist endret: 25.06.2019

 • Evaluering av nytt kapittel 9A i opplæringsloven

  Flere elever blir hørt og får hjelp, men det er fortsatt ulik praktisering av regelverket og utfordringer i dokumentasjonsarbeidet på skolene.  Dette er noen av de sentrale funnene i evalueringsrapporten om nytt kapittel 9 A i opplæringsloven.   

  Sist endret: 21.06.2019

 • Evaluering av moderasjonsordningene i barnehagen (del 2)

  Denne sluttevalueringen viser at flere barn får gå i barnehage og flere lavinntektsfamilier får en styrket økonomisk situasjon. Samtidig er det noen utfordringer med tilgang til og bruk av ordningene, og ikke alle som har rett på ordningene får dette.

  Sist endret: 21.06.2019

 • Høring – nye læreplaner

  Vi  fikk 7000 innspill til forslag til nye læreplaner i grunnskolen, gjennomgående fag i videregående samt noen programfag. Høringsfristen var 18. juni 2019. Vi jobber nå videre med alle innspillene. 

  Sist endret: 19.06.2019

 • TALIS 2018: Norske lærere har gode relasjoner til elevene og høy trivsel (rapport)

  TALIS (Teaching and Learning International Survey) er OECDs internasjonale studie av lærere. Undersøkelsen gir innsikt i viktige områder som kjennetegner læreres arbeidsforhold.

  Sist endret: 19.06.2019

 • Veiledning av nyutdannede – hvordan kan det gjennomføres?

  I denne veilederen finner du kjennetegn på gode veiledningsordninger og eksempler på hvordan man kan etablere og videreutvikle en veiledningsordning lokalt.

  Sist endret: 18.06.2019

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!