Siste nytt

 • Kompetansepakke om barnehagemiljø

  Denne kompetansepakken skal hjelpe ansatte og ledere i barnehage til å øke sin kompetanse om trygt og godt barnehagemiljø.

  Sist endret: 06.01.2022

 • Realfagstrategien har hatt liten effekt på læring

  Realfagstrategien har ikke gitt målbar endring i læringsresultatene for elevene, ifølge denne evalueringen. Flere av realfagskommunene opplever allikevel å ha fått godt utbytte av strategien.

  Sist endret: 06.01.2022

 • Elevundersøkelsen

  Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. 

  Sist endret: 05.01.2022

 • Nasjonale satser til private barnehager 2022

  Dette notatet dokumenterer beregningen av nasjonale satser for tilskudd til private barnehager i 2022 i henhold til «Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager».

  Sist endret: 22.12.2021

 • Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet – 2022

  Disse retningslinjene erstatter retningslinjene fra 04.12.2020. Retningslinjene gjelder offentlige grunnskoler og så langt de passer for frittstående grunnskoler.

  Sist endret: 21.12.2021

 • Kunnskapsoversikt om skoleledelse og skolelederprogram

  Utvikling av skoler krever stor grad av samhandling mellom ledere og lærere. For å få til endring i skolen må skoleleder ha oppmerksomhet mot kompetanseutvikling og kollektive læringsprosesser blant de ansatte. Det viser en ny kunnskapsoppsummering gjennomført av OsloMet. 

  Sist endret: 17.12.2021

 • Dypdykk: En kommunes arbeid med Elevundersøkelsen

  Den årlige Elevundersøkelsen kan vise tendenser i utviklingen av skolemiljøet som ikke er så synlige på den enkelte skole. Skoleeier har dermed en viktig rolle i å peke på hvor det bør settes inn ekstra innsats, og ved å trekke inn aktuelle aktører som sammen med skolene kan finne gode lokale løsninger.

  Sist endret: 17.12.2021

 • Plakat - trafikklysmodellen

  Her kan du laste ned plakat om trafikklysmodellen for barnehager og skoler.

  Sist endret: 16.12.2021

 • Fakta om grunnskolen 2021-22

  Her finner du fakta om grunnskolen skoleåret 2021-22,  med blant annet status for lærernormen,  konsekvenser av korona og en egen del om voksne som får grunnskoleopplæring. 

  Sist endret: 16.12.2021

 • Økonomisk tilsyn med private barnehager

  Udir fører økonomisk tilsyn med private barnehager fra 1. januar 2022. Vi kontrollerer at de private barnehagene følger kravene til bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling, slik at midlene kommer barna i barnehagen til gode. 

  Sist endret: 14.12.2021

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!