• Råd til skoleleder i arbeid med beredskapsplaner

  Skoleleder har hovedansvar for å initiere og oppdatere skolens beredskapsplaner i samarbeid med de ansatte. Personalet drøfter og kjenner til beredskapsplanen.

  Sist endret: 28.11.2018

 • Viktige meldinger eksamen

  Sist endret: 28.11.2018

 • Analyse av nasjonale prøver på 5. trinn, 2018

  Høsten 2018 gjennomførte ca. 60 000 elever på 5. trinn nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk.

  Sist endret: 27.11.2018

 • Opptak fra Arena for kvalitet i fagopplæringen

  Konferansen Arena for kvalitet i fagopplæringen ble arrangert på Hamar 28. og 29. november 2018.  Her finner du opptak fra fellesdelen av programmet.

  Sist endret: 27.11.2018

 • Støtte til innføring av nye læreplaner

  Her får du en oversikt over hvilke tiltak vi planlegger for å støtte skoler og skoleeiere i arbeidet med å innføre nytt læreplanverk. Nytt læreplanverk skal tas i bruk fra skolestart 2020.

  Sist endret: 26.11.2018

 • Tilskudd til skolebibliotek

  Vi lyste i juni 2018 ut 14 millioner kroner for å styrke skolebibliotekens arbeid med lesestimulering. Her finner du oversikten over prosjekter som får støtte.

  Sist endret: 22.11.2018

 • Elevundersøkelsen 2017 – hovedrapporten

  Rapporten er en analyse av Elevundersøkelsen og ser på hvordan skolene jobber med, og elevene opplever elevmedvirkning. Rapporten ser også på utvikling av mobbing på skolenivå, og hvilke bakgrunnsvariabler som påvirker elevenes opplevelse av læringsmiljøet.

  Sist endret: 20.11.2018

 • Søkere som har fått lærekontrakt - hovedfunn

  7 av 10 har fått lærekontrakt innen utgangen av oktober. Hittil i år er det 790 flere godkjente lærekontrakter sammenlignet med i fjor.

  Sist endret: 16.11.2018

 • Dagskonferanser 2018

  Høsten 2018 ble det gjennomført dagskonferanser om «Vurdering for læring – den viktige veien videre». Hvilken relevans har arbeidet med vurderingspraksis for de nye læreplanene i fagfornyelsen som nå pågår? Det ble satt et spesielt fokus på elevmedvirkning og dybdelæring. Her finner du filmer og presentasjoner fra samlingene.

  Sist endret: 16.11.2018

 • Skisser til nye læreplaner

  Her kan du se de første skissene til nye læreplaner for grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående. Frist for å komme med innspill var 14. november 2018. Vi fikk til sammen 7000 innspill som vi skal bruke videre i arbediet. Tusen takk! 

  Sist endret: 15.11.2018

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!