• Evaluering av arbeidet med kvalitet i barnehagesektoren

  Barnehager jobber grundig og fremadrettet med planlegging og gjennomføring av tiltak som kan bedre kvaliteten på det pedagogiske tilbudet. Systematisk vurdering som utgangspunkt for videre planlegging ser ut til å være mer krevende å få til. Fylkesmannen og barnehagemyndigheten fremmer bruk av ressurser som kan hjelpe barnehagene i arbeidet.

  Sist endret: 14.10.2019

 • Foreldrebetaling

  Her beskriver vi minimumskravene. Kommunene kan tilby familier en enda lavere makspris, og gi større moderasjon.

  Sist endret: 11.10.2019

 • Skolemiljøutvalg

  Alle grunnskoler og videregående skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg. I denne artikkelen finner du som er elev, forelder og skoleleder svar på spørsmål om rettigheter og hvordan skolemiljøutvalget jobber. Alle har rett til å bli hørt – og du kan gjøre en forskjell.

  Sist endret: 08.10.2019

 • Fravær på 10. trinn for skoleåret 2018-19

  Elevene på 10. trinn har typisk seks dager og fem timer fravær, slik som i fjor. Fraværet har ikke endret seg de siste fem årene.

  Sist endret: 08.10.2019

 • Deling av klasselister

  Klasselister og elevlister er offentlige dokumenter, og skoler kan som hovedregel dele ut klasselister til foreldre og elever hvis de ønsker det. 

  Sist endret: 07.10.2019

 • Beregningsnøkkel for refusjon av kostnader for gjesteelever

  I forskrift til opplæringsloven § 19-4 heter det «Det kan krevjast refusjon frå heimfylkeskommunen for gjesteelevar. For utrekning av refusjon for gjesteelevar skal kostnadsnøkkelen fastsett av Utdanningsdirektoratet nyttast»

  Sist endret: 07.10.2019

 • Stigeråsen skole vinner Dronning Sonjas skolepris

  En enstemmig jury har kåret Stigeråsen skole i Skien som vinner av Dronning Sonjas skolepris for likeverd og inkludering 2019.

  Sist endret: 03.10.2019

 • Se skisser til nye læreplaner – studieforberedende

  Her kan du lese læreplanskisser for fag som elevene velger på Vg1 studieforberedende.

  Sist endret: 03.10.2019

 • Vinnere av Dronning Sonjas skolepris

  Dronning Sonjas skolepris ble første gang delt ut i 2006. Her finner du alle vinnerskolene. 

  Sist endret: 03.10.2019

 • Metodehåndbok for tilsyn

  Sist endret: 01.10.2019

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!