Siste nytt

§ 6A-5 Bortvising

Sist endret: 01.08.2023

§ 6A-4 Kompetansekrav til undervisningspersonalet

Sist endret: 01.08.2023

§ 6A-3 Inntak av elevar

Sist endret: 01.08.2023

§ 6A-2 Krav til innhald og vurdering av opplæringa

Sist endret: 01.08.2023

§ 6A-1 Godkjenning av skolar

Sist endret: 01.08.2023

Kapittel 8 Sluttføresegner

Sist endret: 01.08.2023

Kapittel 7 Diverse

Sist endret: 01.08.2023

§ 8-2 Iverksetjing

Sist endret: 01.08.2023

§ 8-1 Overgangsreglar

Sist endret: 01.08.2023

§ 7-8 Innhenting av opplysningar frå Folkeregisteret

Sist endret: 01.08.2023