• Korona - informasjon til foreldre om barnehagehverdagen

  Vi har laget et informasjonsskriv som dere kan bruke for å informere foreldrene. Nederst på siden finner dere informasjonen på ulike språk og på nynorsk.

  Sist endret: 07.08.2020

 • Førsteinntak til videregående opplæring

  Over 9 av 10 søkere har fått tilbud om plass, og de fleste av disse har fått tilbud om sitt førsteønske etter førsteinntaket til offentlige videregående skoler skoleåret 2020-21.

  Sist endret: 05.08.2020

 • Stor variasjon i SFO-tilbudet

  Tall for skoleåret 2019-20 viser at over 150 000 barn deltar i skolefritidsordning (SFO). Få nasjonale føringer gir store variasjoner i både deltakelse, innhold og organisering av  SFO-tilbudet.

  Sist endret: 04.08.2020

 • Ungdom i oppfølgingstjenesten 2019-20

  Oppfølgingstjenesten skal hjelpe ungdom som avbryter eller ikke kommer i gang med videregående opplæring eller arbeid. I juni 2020 var 13 900 ungdommer registrert i oppfølgingstjenesten. Det er 1 100 færre ungdommer enn i fjor. 

  Sist endret: 08.07.2020

 • Evaluering av ordningen med fylkesvise mobbeombud

  Mobbeombudene bidrar til bedre involvering av barn og foreldre i saker som angår psykososialt miljø. Foreldre og elever kjenner ikke spesielt godt til ordningen ennå eller hva mobbeombudet kan hjelpe dem med, men mener at det er behov for ordningen. 

  Sist endret: 02.07.2020

 • Spørsmål til Skole-Norge våren 2020

  Nesten alle videregående skoler har egne rutiner for å forebygge rusmisbruk. 74 prosent av de videregående skolene har en rutine for å følge opp elever som har forsøkt rusmidler. 44 prosent av ungdomskolene har en tilsvarende rutine. 

  Sist endret: 02.07.2020

 • Foreløpige eksamenskarakterer våren 2020

  Våren 2020 ble tilnærmet alle eksamener for elever i grunnskole og videregående opplæring avlyst grunnet koronasituasjonen. Privatisteksamen ble avholdt med flest kandidater i norsk- og matematikkfag.

  Sist endret: 02.07.2020

 • 111 millioner til innkjøp av digitale læremidler

  1. april 2020 ble det lyst ut tilskudd for kjøp av digitale læremidler. Nå er tildelingen klar.

  Sist endret: 01.07.2020

 • Mottakere av tilskudd til utstyr for programmering 2020

  Av 196 søknader fra skoleiere var det 51 søknader om som ble innvilget i 2020. Totalt deles det ut 20.004.950 kroner i 2020 gjennom Den teknologiske skolesekken for programmering. 

  Sist endret: 30.06.2020

 • Barnehage

  Sist endret: 29.06.2020

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!