Resultater nasjonale prøver ungdomstrinnet

Sist endret: 09.11.2023

Resultater fra nasjonale prøver 5. trinn

Sist endret: 09.11.2023

Elevene har rett til en trygg og inkluderende russefeiring

Sist endret: 07.11.2023

Deltakerundersøkelsen for barnehagelærere 2023

Sist endret: 07.11.2023

Rettigheter for barn og elever med nedsatt hørsel

Sist endret: 06.11.2023

Krig og konflikt: Ta vare på eit godt barnehage- og skolemiljø

Sist endret: 03.11.2023

Utdanningsdirektoratet foreslår nye tiltak mot skolefravær

Sist endret: 02.11.2023

Nedgang i avlagte privatisteksamener i 2022–23

Sist endret: 02.11.2023

Webinar om kunstig intelligens og vurdering 31. oktober 2023

Sist endret: 01.11.2023

Informasjonsmøte om Elevundersøkelsen for skoleledere 23. oktober

Sist endret: 30.10.2023