• Analyse av nasjonale prøver på 5. trinn, 2018

  Høsten 2018 gjennomførte ca. 60 000 elever på 5. trinn nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk.

  Sist endret: 27.11.2018

 • Opptak fra Arena for kvalitet i fagopplæringen

  Konferansen Arena for kvalitet i fagopplæringen ble arrangert på Hamar 28. og 29. november 2018.  Her finner du opptak fra fellesdelen av programmet.

  Sist endret: 27.11.2018

 • Elevundersøkelsen 2017 – hovedrapporten

  Rapporten er en analyse av Elevundersøkelsen og ser på hvordan skolene jobber med, og elevene opplever elevmedvirkning. Rapporten ser også på utvikling av mobbing på skolenivå, og hvilke bakgrunnsvariabler som påvirker elevenes opplevelse av læringsmiljøet.

  Sist endret: 20.11.2018

 • Dagskonferanser 2018

  Høsten 2018 ble det gjennomført dagskonferanser om «Vurdering for læring – den viktige veien videre». Hvilken relevans har arbeidet med vurderingspraksis for de nye læreplanene i fagfornyelsen som nå pågår? Det ble satt et spesielt fokus på elevmedvirkning og dybdelæring. Her finner du filmer og presentasjoner fra samlingene.

  Sist endret: 16.11.2018

 • Skisser til nye læreplaner

  Her kan du se de første skissene til nye læreplaner for grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående. Frist for å komme med innspill var 14. november 2018. Vi fikk til sammen 7000 innspill som vi skal bruke videre i arbeidet. Tusen takk! 

  Sist endret: 15.11.2018

 • Tilgang til åpent internett under eksamen i sju fag

  Kandidater i videregående skole har tilgang til åpent internett under sentralt gitt skriftlig eksamen i sju fag.

  Sist endret: 14.11.2018

 • Kjerneelementer i yrkesfagene

  Kjerneelementer er det viktigste elevene skal lære i hvert fag. Det er begreper, kunnskapsområder, tenkemåter, metoder og uttrykksformer i faget. Hvordan kjerneelementene uttrykkes varierer ut fra utdanningsprogrammenes og fagenes egenart. Kjerneelementene i faget skal danne grunnlaget for utviklingen av læreplanene.

  Sist endret: 07.11.2018

 • Presentasjoner og innlegg fra samlinger

  Her finner du presentasjoner og innlegg fra noen av samlingene i arbeidet med nye læreplaner.

  Sist endret: 07.11.2018

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!