• Film: Spørsmål og svar om norsk

  Vi har plukket opp noen spørsmål om norskfaget som mange lurer på. I filmen under forsøker vi å gi dere gode svar. Læreplanen i norsk er på høring fram til 18. juni 2019. Du kan svare på høringen her. 

  Sist endret: 20.05.2019

 • Skisser til nye læreplaner i valgfagene

  Her kan du lese tidlige skisser til nye læreplaner i alle 15 valgfagene på ungdomsskolen. Frist for å gi innspill var 16. juni 2019. Vi fikk til sammen 103 innspill som vi bruker i det videre arbeidet med læreplanene. 

  Sist endret: 16.05.2019

 • Tilskudd til veiledning for nyutdannede nytilsatte lærere

  Den første tiden som lærer er viktig og kan oppleves som krevende. Derfor er kvalifisert veiledning viktig både for å gi nye lærere økt trygghet til å håndtere og mestre arbeidssituasjonen, og få økt bevissthet om verdien av egen kompetanse. Slik kan veiledning også bidra til å beholde høyt kvalifiserte nyutdannede lærere i skolen.

  Sist endret: 14.05.2019

 • Eksamenstid for 188 000 elever

  I løpet av eksamensperioden skal 188 000 elever på 10. trinn og i videregående skole gjennomføre 283 000 eksamener i 423 ulike fag. Nå er det like før det starter.

  Sist endret: 13.05.2019

 • Forsøkslæreplan – valgfag i praktisk håndverksfag

  Praktisk håndverksfag blir innført som nytt valgfag i ungdomsskolen og er nå tilgjengelig som en forsøkslæreplan. Kommuner og skoler som ønsker det, kan ta i bruk valgfaget fra høsten 2019.

  Sist endret: 13.05.2019

 • Rekrutteringstiltak for barnehage i utsatte byområder

  Tilskuddet skal bidra i arbeidet med å rekruttere barn i barnehage i utsatte byområder. Midlene fordeles til fem bykommuner som allerede har områdesatsing i utsatte byområder: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Drammen.

  Sist endret: 13.05.2019

 • Pressemeldinger

  Her finner du alle pressemeldingene Utdanningsdirektoratet har sendt fra og med 2019.

  Sist endret: 13.05.2019

 • Analyse av læringsmiljøindeksene fra Elevundersøkelsen 2018

  Analysen av læringsmiljøindeksene i Elevundersøkelsen i 2018 viser at elevene svarer stabilt - det er minimale endringer fra tidligere års undersøkelser. Det er størst forskjell mellom svarene fra 7. trinn og 10. trinn.

  Sist endret: 09.05.2019

 • Rapport om tilskotsforvaltning og tilskotskontroll 2018

  Denne rapporten omhandlar forvaltninga av tilskotsordningar til barnehage, offentleg grunnopplæring, frittståande skolar, folkehøgskolar og ei rekke mindre ordningar til andre formål.

  Sist endret: 08.05.2019

 • Melde fra til barnevernet – hva skal barnehagen gjøre?

  Alle ansatte i barnehagen har en plikt til å følge med og melde fra til barnevernet hvis de ser forhold som kan være skadelig for barnet. 

  Sist endret: 07.05.2019

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!