• Høring – nye læreplaner Vg3 yrkesfag

  Her kan du lese utkast til nye læreplaner for Vg3 i teknologi- og industrifag og elektro og datateknologi. Se også nye læreplaner for bygg- og anleggsteknikk, naturbruk og restaurant- og matfag. Frist for å gi tilbakemelding er 25. april 2021.

  Sist endret: 01.02.2021

 • Elevundersøkelsen 2020 – nasjonale tall for mobbing og arbeidsro

  5,8 prosent av elevene blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere, viser Elevundersøkelsen høsten 2020. Andelen elever som blir mobbet av medelever er stabil, mens andelen som blir mobbet av lærere synker. Samtidig øker andelen elever som mobbes digitalt.

  Sist endret: 28.01.2021

 • Saker meldt til statsforvalterne om skolemiljø

  Dette er en oversikt over antall saker som ble meldt til statsforvalterne om skolemiljø etter opplæringsloven kapittel 9 A fra august 2017 til desember 2019.

  Sist endret: 28.01.2021

 • 8 av 10 søkere fikk læreplass

  Nesten 8 av 10 søkere fikk læreplass og startet opplæring i bedrift i 2020. Det er en liten nedgang fra 2019.

  Sist endret: 26.01.2021

 • Håndtering og konsekvenser av koronautbruddet for barn og barnehager

  80 prosent av kommunane sier at de klarte å ta seg av de sårbare barna i barnehagane under nedstengingen i mars. Barnehagene mener de har håndtert situasjonen bra og er i stor grad fornøyd med myndighetenes håndtering. 

  Sist endret: 25.01.2021

 • Konsekvenser av smitteverntiltakene i grunnskolen høsten 2020

  Smittesituasjonen høsten 2020 har vært utfordrende for mange skoler og elever. Fraværet blant elever og ansatte har vært høyt, blant annet fordi terskelen for å være hjemme ved sykdomstegn har vært lav (Utdanningsdirektoratet 2020).

  Sist endret: 22.01.2021

 • Evaluering av kompetansestrategien for fremtidens barnehage – delrapport 5

  Rapporten belyser partnerskapet mellom barnehageeiere og universitet eller høgskole i arbeidet med å utvikle kompetansetiltak i barnehagen. Den undersøker blant annet hvordan disse forstår og utøver sin rolle, hvordan kompetansebehovene i barnehagene blir kartlagt og hvordan universitets- og høgskolesektoren organiserer seg.

  Sist endret: 22.01.2021

 • Klasseromsstudier i naturfag

  Forskere har observert naturfagsundervisningen i et utvalg klasserom over tid. Resultatene viser at undervisningen generelt har høy kvalitet, og at det er positiv sammenheng mellom kvaliteten på undervisningen og elevenes læring og motivasjon. Forskerne mener at naturfag som et praktisk fag har gode forutsetninger for å styrke elevenes faglige handlekraft og kunnskapsbase.

  Sist endret: 21.01.2021

 • Lærlingklausul kan ha bidratt til å øke antall læreplasser

  Antall læreplasser har økt de siste årene, men det er usikkert om lærlingklausulen er årsaken til dette. Etter at lærlingklausulen ble innført i 2017 har flere offentlige kontrakter tatt med krav om at leverandører skal bruke lærlinger. En ny evaluering viser likevel at dette følges i liten grad opp.

  Sist endret: 20.01.2021

 • Anbefalinger for kompetansetiltak innen barnehage- og skolemiljø

  Vi har gjennomgått og vurdert alle pågående kompetansetiltak for trygt og godt barnehage- og skolemiljø, blant annet mobbeombudsordningen og tiltakene i Inkluderende barnehage- og skolemiljø. Dette er våre anbefalinger. 

  Sist endret: 11.01.2021

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!