• Førsteinntak til videregående opplæring 2018-19

  Årets tall viser at stadig flere velger yrkesfag, og særlig helse- og oppvekstfag. Mer enn 9 av 10 har fått tilbud om skoleplass.

  Sist endret: 26.07.2018

 • Nettkurs i vurdering for fagopplæring

  Nettbasert kompetansetilbud i vurdering er for deg som jobber som instruktør eller faglig leder i en lærebedrift og for deg som er med i en prøvenemnd. Her finner du mer informasjon om kurset og påmelding.

  Sist endret: 09.07.2018

 • Nye læreplaner på yrkesfag

  Arbeidet med å fornye læreplaner på yrkesfag er i gang. Det nye yrkesfaglige utdanningsprogrammet gjelder fra skoleåret 2020 . 2021. Vi innfører nye læreplaner for Vg1 høsten 2020.

  Sist endret: 06.07.2018

 • Den teknologiske skolesekken

  Sist endret: 04.07.2018

 • Stabilt karakternivå med færre halvårskarakterar i norsk

  Kva skjer med norskopplæringa dersom elevane berre får éin eller to halvårskarakterar i faget? Til saman 184 vidaregåande skolar og 25 ungdomsskolar har undersøkt dette, og sluttrapporten viser at karakternivået held seg stabilt.

  Sist endret: 28.06.2018

 • Eksamenskarakterer våren 2018 (foreløpige tall)

  På grunnskolen har gjennomsnittskarakteren i matematikk gått opp. I videregående øker gjennomsnittskarakteren i praktisk matematikk  og i kjemi 2. For de fleste andre fag er det små endringer. 

  Sist endret: 27.06.2018

 • Tilskudd til utvikling av digitale læremidler til fagfornyelsen

  Målsettingen med ordningen er å gi elever og lærere tilgang til et mangfold av innovative digitale læremidler av høy kvalitet. 

  Sist endret: 26.06.2018

 • Evaluering av 0-24 programmet

  Første delrapport gir en vurdering av programmets måloppnåelse så langt. I tillegg gis det vurderinger av pågående prosesser og forslag til forbedrings- og læringspunkter i programmet.

  Sist endret: 25.06.2018

 • Tilsyn med frittstående skoler i 2017

  I tilsyn undersøker vi om skolene oppfyller kravene som er gitt i regelverket. Oppdager vi forhold som ikke er i tråd med regelverket, følger vi opp med den aktuelle skolen.

  Sist endret: 19.06.2018

 • Sensorhonorar ved sentralt gitt skriftlig eksamen

  Her finner du grunnlag for beregning av honorar for sensur, klagebehandling og verv som oppmann og formøteleder for sensur. Timesats er beregnet ut fra lønn til stillingskode 0966 Lektor. Timesatsen justeres normalt per 1. mai hvert år.

  Sist endret: 19.06.2018

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!