• Om digitale læremidler

  Den teknologiske skolesekken vil øke tilfanget og kvaliteten på digitale læremidler. Innkjøpsstøtte til digitale læremidler for skoleeiere er ett tiltak for å nå dette målet.

  Sist endret: 22.03.2019

 • Oppsummering av innspill – nye læreplaner på yrkesfag

  I januar delte vi de første skissene til nye læreplaner i programfagene på yrkesfag. Vi fikk til sammen 615 innspill og i hovedsak er veldig mange fornøyde med retningen på faget. Vi har også fått mange positive tilbakemeldinger på kjerneelementene.

  Sist endret: 22.03.2019

 • 4 av 5 lærlinger tar fagbrev innen fem år

  For å oppnå fag- eller svennebrev, må lærlingene fullføre læretiden og bestå fagprøven. Vi har sett på hvordan det har gått med lærlingene to til fem år etter de startet i lære. 

  Sist endret: 21.03.2019

 • Hva er nytt i fagene? Les våre korte oppsummeringer

  Her beskriver vi kort hva som kjennetegner læreplanene som er på høring fra 18. mars til 18. juni 2019.

  Sist endret: 18.03.2019

 • Læreplangrupper for valgfagene

  Vi fornyer innholdet i læreplanene for valgfagene på ungdomstrinnet. Her finner du en oversikt over hvem som sitter i læreplangruppene.

  Sist endret: 18.03.2019

 • Søkertall videregående opplæring for skoleåret 2019-2020 (analyse)

  Her får du en oversikt over de viktigste trendene innenfor søking til offentlige videregående skole og lære per 1. mars 2019. Tallene finner du her.

  Sist endret: 15.03.2019

 • Årsrapport 2018

  Sist endret: 15.03.2019

 • Evaluering av digital veileder for kvalitet i læremidler i matematikk

  Den digitale veilederen for kvalitet i læremidler vurderes som nyttig ved valg av læremidler. Veilederen har tydelige kriterier for hva som kjennetegner god kvalitet. Den kan også bidra til, at refleksjon om kvalitet i læremidler kan skje i et fellesskap mellom lærere, skolens ledelse og skoleeier.

  Sist endret: 13.03.2019

 • Dybdelæring

  Dybdelæring er å lære noe så godt at du forstår sammenhenger og kan bruke det du har lært i nye situasjoner. Dybdelæring er altså mer enn faglig fordypning.

  Sist endret: 13.03.2019

 • Tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage

  Tilskuddet skal bidra til at kommunene kan utforme tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage.

  Sist endret: 08.03.2019

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!