Tilgang til planleggingsverktøy for opplæring

Sist endret: 09.11.2022

Konsekvenser av streiken i private barnehager

Sist endret: 04.11.2022

120 000 privatisteksamener i 2021–22

Sist endret: 03.11.2022

Norm for lærertetthet har gitt flere lærere, men påvirker i liten grad læring og trivsel

Sist endret: 03.11.2022

Tilskudd for kjøp av digitale læremidler 2022

Sist endret: 01.11.2022

Høye standpunktkarakterer for elever i videregående skole også i 2021–2022

Sist endret: 01.11.2022

Erasmus+

Sist endret: 31.10.2022