Positiv utvikling i desentralisert ordning for skole

Sist endret: 15.01.2024

Bli med på digital spørretime om tilskudd til utvikling av læremidler

Sist endret: 12.01.2024

Trygt og godt barnehage- og skolemiljø - svar på oppdrag 2022-041

Sist endret: 11.01.2024

Tilskudd til private barnehager ved godkjenning av nye lokaler

Sist endret: 11.01.2024

Udir anbefaler tiltak for å styrke barnehage- og skolemiljø

Sist endret: 11.01.2024

Fornøyde med økt tilstedeværelse av PP-tjenesten

Sist endret: 11.01.2024

Styrt og elevdrevet utforsking

Sist endret: 10.01.2024

Høring - Endringer i fraværsreglene i videregående skole

Sist endret: 09.01.2024

Tilskot til læremiddel og pedagogisk barnehagemateriell

Sist endret: 09.01.2024

Sats på kompetanse i barnehagen

Sist endret: 07.01.2024