Siste nytt

 • Planarbeid

  SFO skal planlegge innhold og arbeidsmåter og evaluere arbeidet jevnlig. 

  Sist endret: 02.07.2021

 • Kompetansepakke om trygt og godt miljø i SFO

  Denne kompetansepakken skal hjelpe ansatte i SFO til å øke sin kompetanse om trygt og godt miljø. Kompetansepakken skal bidra til refleksjon over verdier, holdninger og kultur, utvikling av egen praksis og økt handlingskompetanse. 

  Sist endret: 01.07.2021

 • Kunst- og kulturaktiviteter

  Kunst skal ha en viktig plass i SFO. Barna skal oppleve og delta i ulike kunstneriske og kulturelle aktiviteter og samtidig utvikle egne måter å uttrykke seg på. Barna skal også møte samisk kultur. 

  Sist endret: 01.07.2021

 • Skoleporten er lagt ned

  Skoleporten ble lagt ned 1. juli. Statistikken og verktøyene er tilgjengelige fra udir.no. 

  Sist endret: 01.07.2021

 • Flere tok privatisteksamen våren 2021

  Også i 2021 ble eksamen for elever i grunnskole og videregående opplæring avlyst på grunn av koronasituasjonen. Privatisteksamener ble imidlertid gjennomført, og det var 49 000 privatister som tok eksamen våren 2021. Det er over 8 000 flere enn i 2020.

  Sist endret: 01.07.2021

 • Mat og måltidsglede i SFO

  Uavhengig av om maten er varm eller kald, servert på tallerken eller ligger i matpakken er måltidet en stor del av barnas hverdag i SFO. Måltider og matlagingsaktiviteter er en sosial arena med mange muligheter, som blant annet kan fremme gode vaner og et sunt kosthold.

  Sist endret: 30.06.2021

 • Fysisk aktivitet i SFO-hverdagen

  Fysisk aktivitet kan gi barn opplevelse av glede, mestring, tilhørighet og sosialt samvær. 

  Sist endret: 30.06.2021

 • Samarbeid mellom SFO og helse- og omsorgssektoren

  Enkelte barn i SFO kan ha behov for helse- og omsorgstjenester i SFO-tiden. Det er derfor viktig å inkludere SFO i det tverrfaglige samarbeidet rundt disse barna.

  Sist endret: 29.06.2021

 • Spørsmål til Skole-Norge våren 2021

  Elever med null i grunnskolepoeng, evaluering av fagfornyelsen og læreres kompetanse til å undervise minoritetsspråklige elever er noen av temaene i vårens spørreundersøkelse.

  Sist endret: 29.06.2021

 • Samisk i SFO

  SFO skal legge til rette for at samiske barn kan bevare og utvikle sitt språk og sin kultur, og bidra til at alle barn i SFO møter samisk kultur.  

  Sist endret: 28.06.2021

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!