Siste nytt

§ 2-4 Krav til skoleanlegg og skolemiljø

Sist endret: 01.08.2023

§ 2-3 Krav til innhald og vurdering i opplæringa

Sist endret: 01.08.2023

§ 2-1 Godkjenning av skolar

Sist endret: 01.08.2023

§ 1-3 Definisjonar

Sist endret: 01.08.2023

§ 1-2 Verkeområdet

Sist endret: 01.08.2023

§ 4-2 Kompetansekrav til undervisningspersonalet

Sist endret: 01.08.2023

§ 4-1 Leiing

Sist endret: 01.08.2023

§ 3-15 Forbod mot bruk av klesplagg som heilt eller delvis dekkjer ansiktet

Sist endret: 01.08.2023

§ 3-14 Opplæring av elevar med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK)

Sist endret: 01.08.2023

§ 3-13 Permisjon frå den pliktige grunnskoleopplæringa

Sist endret: 01.08.2023