• Tiltak i skolemiljøsaker

  Sist endret: 29.01.2019

 • I fraværsgrensens dødvinkel

  I den andre delrapporten fra evalueringen av fraværsgrensen i videregående opplæring, har forskerne tilført et nedenfra-og-opp-perspektiv i undersøkelsen. Dette har gitt mulighet til å se kompleksiteten i hvordan fraværsgrensen oppfattes av ulike aktører i skolen, og særlig fange opp elevenes stemmer.

  Sist endret: 25.01.2019

 • Satser lærlinger, praksisbrevkandidater, lærekandidater og kandidater for fagbrev på jobb - 2019

  Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater, og til bedrifter som har kandidater for fagbrev på jobb. Satser gjeldende fra 01.01.2019.

  Sist endret: 25.01.2019

 • Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.-10. trinn

  Formålet med ordningen er å sette kommunene i stand til å øke lærertettheten på 1.-10. trinn.

  Sist endret: 23.01.2019

 • NORCE skal lede evalueringen av rammeplanen

  Forskningsinstituttet NORCE i Bergen skal evaluere hvordan innføringen av ny rammeplan har endret barnehagenes arbeid.

  Sist endret: 23.01.2019

 • Flere søker og flere får læreplass

  I 2018 var det over 29 000 søkere til læreplass, og rekordmange av disse, 74 prosent fikk læreplass. De siste årene har andelen søkere som har fått godkjent lærekontrakt innen utgangen av året ligget rundt 70 prosent. 

  Sist endret: 22.01.2019

 • Kva har lokalet å seie for foreldreinvolvering og samspelet mellom ungane?

  Open barnehage er ein møtestad for foreldre og barn der det er høve til å danne nye venskap og nytt nettverk. Det er ein stad der foreldre kan snakke saman med andre foreldre, og der barn kan treffe andre barn i barnehagealder. 

  Sist endret: 22.01.2019

 • Pedagogisk virksomhet i åpne barnehager

  I tråd med rammeplanene er målet med barnehagen som pedagogisk virksomhet å gi barna et tilrettelagt tilbud.

  Sist endret: 22.01.2019

 • Saker meldt til fylkesmennene om skolemiljø

  Dette er en oversikt over antall saker som ble meldt til fylkesmennene om skolemiljø etter opplæringsloven kapittel 9 A fra agust 2017 til desember 2018.

  Sist endret: 21.01.2019

 • Evaluering av åpent internett til eksamen

  Forsøk med bruk av internett til eksamen ble første gang gjennomført våren 2012 i noen få utvalgte fag, i noen få videregående skoler. Siden har forsøket gradvis blitt utvidet med flere skoler og fag. Målet har vært å gjøre eksamenssituasjonen mer lik den kandidatene møter i undervisningen, underveisvurderingen og standpunktvurderingen i skolen. 

  Sist endret: 18.01.2019

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!