Negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

Alle som jobber med barn og unge kan fange opp signaler om at et barn eller en elev er utsatt for negativ sosial kontroll eller æresrelatert vold. Disse signalene kan for eksempel være at barnet eller eleven endrer atferd, virker bekymret eller er urolig før ferier. Her finner dere råd om hva dere bør gjøre hvis dere er bekymret for et barn eller en elev.