Negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

Eksempler fra læreplanverket

Negativ sosial kontroll og æresrelatert vold er ikke eksplisitt nevnt i læreplanverket. Deler av overordnet del og noen kompetansemål i fag kan likevel berøre disse temaene. Denne siden viser et utvalg eksempler fra overordnet del og fra læreplanene i KRLE, samfunnsfag og samfunnskunnskap.