• Realfagskommuner er godt mottatt i barnehager og skoler

  Engasjement, systematikk og samarbeid om realfag er noe av det realfagkommunesatsningen har bidratt til, ifølge pedagogiske ledere i barnehagen. Rektorene i realfagkommunene gir uttrykk for at satsingen har bidratt til mer engasjerte realfagslærere.

  Sist endret: 27.09.2017

 • Foreldreundersøkelsen i skole

  I Foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte til elever fra 1. trinn til og med Vg1 si sin mening elevenes læring og trivsel og samarbeidet mellom hjem og skole. Det er frivillig for skolene om de vil gjennomføre undersøkelsen. 

  Sist endret: 22.09.2017

 • Modell for kompetanseutvikling

  Fra 2017 innfører Kunnskapsdepartementet en ny modell for kompetanseutvikling i skolen. Modellen består av tre ordninger. En desentralisert ordning, en oppfølgingsordning og en innovasjonsordning.  

  Sist endret: 21.09.2017

 • Kjerneelementer

  Vi skal utvikle kjerneelementer for de ulike skolefagene. Dette skal være det viktigste i fagene. Se hvem som jobber med dette.

  Sist endret: 15.09.2017

 • Evaluering av omstillingen i Statped

  Deloitte har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet gjennomført en evaluering av omstillingsprosessen i Statped. Formålet med evalueringen var å gjøre en vurdering av hvordan selve omstillingsprossen har fungert, og om formålet med omstillingen har blitt oppnådd. 

  Sist endret: 15.09.2017

 • Ikke-godkjent utenlandsk utdanning

  De som har fullført videregående opplæring i annet land, men som ikke får godkjent opplæringen som studiekompetanse eller yrkeskompetanse i Norge, har etter søknad rett til tre års heltids videregående opplæring.

  Sist endret: 14.09.2017

 • Kartlegging av ressurser om demokratiske holdninger i lærerutdanningen

  En ny kartlegging viser at nettsider til lærere i grunnopplæringen med mange gode ressurser for undervisning om temaer som demokratiske holdninger, hatefulle ytringer, rasisme, antisemittisme og diskriminering av minoriteter er lite brukt i lærerutdanningen.

  Sist endret: 13.09.2017

 • Elektrofag

  Faglig råd for elektrofag (FREL) jobber for å utvikle kvaliteten i elektrofagene på videregående nivå.

  Sist endret: 12.09.2017

 • Restaurant- og matfag

  Faglig råd for restaurant- og matfag (FRRM) jobber for å utvikle kvaliteten i restaurant- og matfagene på videregående nivå.

  Sist endret: 12.09.2017

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!