• Tilskudd for inkluderende praksis i barnehage, skole og SFO

  Kommuner kan søke om tilskudd til en ressursperson som bidrar til å prøve ut tiltak for en mer inkluderende praksis i barnehage, skole og SFO.

  Sist endret: 10.07.2019

 • Oversikt over mottakere av tilskudd til utstyr for programmering 2019

  Av 235 søknader fra skoleiere var det 83 søknader om som ble innvilget i 2019. Totalt deles det ut 19.997.327 kroner i 2019.

  Sist endret: 09.07.2019

 • Evaluering av fagfornyelsen

  Universitetet i Oslo (UiO) har fått midler til å evaluere nye læreplaner i skolen. Evalueringen skal foregå over fem år og settes i gang høsten 2019.   

  Sist endret: 09.07.2019

 • Foreløpige eksamenskarakterer våren 2019

  Det er små endringer i gjennomsnittskarakterene i både grunnskolen og i videregående.

  Sist endret: 05.07.2019

 • Hvordan gjennomføres Ståstedsanalysen?

  Det er viktig å være klar over at Ståstedsanalysen ikke kan brukes til å sammenligne skoler. Den skal kun være et verktøy til støtte for den skolebaserte vurderingen og for å legge et grunnlag for et solid forankret utviklingsarbeid.

  Sist endret: 05.07.2019

 • Høring –  nye læreplaner Vg1 – yrkesfag

  Her kan du lese endelig utkast til nye læreplaner for programfagene på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Frist for å komme med innspill er 1. november 2019. 

  Sist endret: 28.06.2019

 • Hvorfor får ikke alle søkere læreplass?

  Selv om antallet læreplasser øker, og pilene ser ut til å peke i riktig retning, er det fortsatt mange søkere som ikke får læreplass. Vi har laget en kunnskapsoversikt der vi ser nærmere på hvorfor ikke alle søkere får læreplass.

  Sist endret: 25.06.2019

 • Evaluering av moderasjonsordningene i barnehagen (del 2)

  Denne sluttevalueringen viser at flere barn får gå i barnehage og flere lavinntektsfamilier får en styrket økonomisk situasjon. Samtidig er det noen utfordringer med tilgang til og bruk av ordningene, og ikke alle som har rett på ordningene får dette.

  Sist endret: 21.06.2019

 • Evaluering av nytt kapittel 9A i opplæringsloven

  Flere elever blir hørt og får hjelp, men det er fortsatt ulik praktisering av regelverket og utfordringer i dokumentasjonsarbeidet på skolene.  Dette er noen av de sentrale funnene i evalueringsrapporten om nytt kapittel 9 A i opplæringsloven.   

  Sist endret: 21.06.2019

 • TALIS 2018: Norske lærere har gode relasjoner til elevene og høy trivsel (rapport)

  TALIS (Teaching and Learning International Survey) er OECDs internasjonale studie av lærere. Undersøkelsen gir innsikt i viktige områder som kjennetegner læreres arbeidsforhold.

  Sist endret: 19.06.2019

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!