• Kunst og håndverk | Duodji – oppsummering av innspill

  Her oppsummerer vi tilbakemeldingene vi fikk i siste innspillsrunde og vårt endelige forslag til kjerneelementer i kunst og håndverk.

  Sist endret: 04.06.2018

 • Samfunnsfag – oppsummering av innspill

  Her oppsummerer vi tilbakemeldingene vi fikk i siste innspillsrunde og vårt endelige forslag til kjerneelementer i samfunnsfag.

  Sist endret: 04.06.2018

 • Historie – oppsummering av innspill

  Her oppsummerer vi tilbakemeldingene vi fikk i siste innspillsrunde og vårt endelige forslag til kjerneelementer i historie.

  Sist endret: 04.06.2018

 • Geografi – oppsummering av innspill

  Her oppsummerer vi tilbakemeldingene vi fikk i siste innspillsrunde og vårt endelige forslag til kjerneelementer i geografi.

  Sist endret: 04.06.2018

 • Samfunnsfag vgo – oppsummering av innspill

  Her oppsummerer vi tilbakemeldingene vi fikk i siste innspillsrunde og vårt endelige forslag til kjerneelementer i samfunnsfag i videregående opplæring.

  Sist endret: 04.06.2018

 • Samisk som 1. språk – oppsummering av innspill

  Her oppsummerer vi tilbakemeldingene vi fikk i siste innspillsrunde og vårt endelige forslag til kjerneelementer i samisk som 1. språk. 

  Sist endret: 04.06.2018

 • Mange i skolen er positive til kjerneelementene

  Vi fikk 3900 tilbakemeldinger i tredje og siste innspillsrunde. Nå har vi oppsummert disse og publisert våre endelige forslag til kjerneelementer.

  Sist endret: 04.06.2018

 • Refusjon for barn av personer med diplomatstatus

  Vi har besvart spørsmål om hvilken kommune som skal dekke tilskudd til barnehageplasser for barn uten folkeregistrert adresse, bosatt i en annen kommune enn der de går i barnehage. Barn av diplomater har ingen folkeregistrert adresse i Norge. Da barnet ikke er folkeregistrert i noen kommune, vil det heller ikke være noen kommune å kreve refusjon fra. Kommunen som barnehagen ligger i må da selv bære kostnadene for barnet, selv om barnet ikke bor i kommunen.

  Les svaret til Fylkesmannen i Oslo og Akershus her.

  Sist endret: 01.06.2018

 • Refusjon for barn i kommunale barnehager

  Vi har 27. januar 2016 besvart spørsmål om refusjon for barn i kommunale barnehager og om refusjonsbeløpet skal tas med i beregningsgrunnlaget for tilskudd til private barnehager. Reglene om refusjon i forskrift om tildeling av tilskudd gjelder kun for private barnehager, men kommunene står fritt til å inngå avtaler om refusjon for gjestebarn. Dette vil imidlertid ikke være omfattet av forskriftens regler. Refusjonen påvirker ikke finansieringen av de private barnehagene i kommunen.

  Les svaret til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder her.

  Sist endret: 01.06.2018

 • Endring i inntektssituasjonen i løpet av barnehageåret

  Vi har svart på en henvendelse fra Fylkesmannen i Rogaland om endring av foreldrenes inntektssituasjon i løpet av barnehageåret. Fylkesmannen viser til at merknaden til forskriften § 3 fjerde ledd ikke sier noe om situasjonen der foreldrene i løpet av barnehageåret får endringer i inntektssituasjonen og spør om vedtaket alltid skal gjelde ut barnehageåret eller om kommunen kan ta forbehold om endringer i løpet av året i sitt vedtak. Les svaret til Fylkesmannen her.

  Sist endret: 01.06.2018

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!