• Film: Hva er kompetanse i læreplanene?

  Filmen gir en introduksjon til kompetansebegrepet, som er videreutviklet i forbidelse med at læreplanene blir nye. Læreplanene er på høring fram til 18. juni 2019.
  Du kan svare på høringen her. 

  Sist endret: 15.04.2019

 • Gi svar på høringen om nye læreplaner

  Her kan du lese forslag til nye læreplaner i grunnskolen, gjennomgående fag i videregående samt noen programfag. Høringsfristen er 18. juni 2019. 

  Sist endret: 15.04.2019

 • Tips - hvordan jobbe med høringen om nye læreplaner

  Å jobbe med høringen er en god anledning til å bli kjent med forslagene til nye læreplaner. Her er noen generelle tips for hvordan det kan være lurt å jobbe med høringen.

  Sist endret: 15.04.2019

 • Bemanningsnorm i barnehager

  Stortinget har vedtatt et minimumskrav til grunnbemanning (bemanningsnorm) for ordinære barnehager. Normen stiller krav om at barnehagene har en bemanning som tilsvarer minimum én voksen per tre barn under tre år og én voksen per seks barn over tre år.

  Sist endret: 11.04.2019

 • Finansiering av private barnehager - Vurderinger av mulige endringer i tilskuddsmodellen

  Notatet ser på mulige endringer i modellen for tilskudd til private barnehager. 

  Sist endret: 04.04.2019

 • Fagbrev på jobb

  Fagbrev på jobb er en ordning for voksne som er i et arbeidsforhold. Voksne får her mulighet til å få fag- eller svennebrev på grunnlag av allsidig praksis, realkompetansevurdering og opplæring kombinert med veiledet praksis i vanlig arbeid.

  Sist endret: 02.04.2019

 • Evaluering av realfagsstrategien - Implementeringen

  NIFU har i denne delen av evalueringen blant annet besøkt to skoler som deltar i strategien «Tett på realfag», og skolene mener de har hatt en positiv utvikling i realfag. Dette stemmer godt overens med NIFUs observasjoner. Også talentsentrene bidrar til å utfylle opplæringen i skolen på en positiv måte. 

  Sist endret: 28.03.2019

 • Algoritmisk tenkning

  Algoritmisk tenkning er en problemløsningsmetode. Algoritmisk tenkning innebærer å tilnærme seg problemer på en systematisk måte, både når vi formulerer hva det er vi ønsker å løse og når vi foreslår mulige løsninger.  Litt forenklet kan vi si at det er 'å tenke som en informatiker' når vi skal løse problemer eller oppgaver.

  Sist endret: 27.03.2019

 • Teknikk og industriell produksjon

  Faglig råd for teknikk og industriell produksjon (FRTIP) jobber for å utvikle kvaliteten i de industrielle og tekniske fagene på videregående nivå.

  Sist endret: 25.03.2019

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!