• 63,5 millioner i støtte til undervisning hjemme

  200 kommuner og fylkeskommuner har fått støtte.

  Sist endret: 06.07.2021

 • Resultatregnskap fra private barnehager

  Alle private barnehager skal hvert år levere resultatregnskapsskjema i BASIL. 

  Sist endret: 05.07.2021

 • Utviklingsarbeid i SFO

  Utviklingsarbeid i SFO handler om å jobbe over tid for å skape endring og god kvalitet i tilbudet. Alle ansattes bidrag teller for at utviklingsarbeidet skal lykkes.  

  Sist endret: 02.07.2021

 • Inkluderende fellesskap for barn med behov for særskilt tilrettelegging

  I et inkluderende fellesskap skal alle barn få gode utviklingsvilkår, uavhengig av barnas forutsetninger og behov for tilrettelegging. 

  Sist endret: 02.07.2021

 • Planarbeid

  SFO skal planlegge innhold og arbeidsmåter og evaluere arbeidet jevnlig. 

  Sist endret: 02.07.2021

 • Kompetansepakke om trygt og godt miljø i SFO

  Denne kompetansepakken skal hjelpe ansatte i SFO til å øke sin kompetanse om trygt og godt miljø. Kompetansepakken skal bidra til refleksjon over verdier, holdninger og kultur, utvikling av egen praksis og økt handlingskompetanse. 

  Sist endret: 01.07.2021

 • Kunst- og kulturaktiviteter

  Kunst skal ha en viktig plass i SFO. Barna skal oppleve og delta i ulike kunstneriske og kulturelle aktiviteter og samtidig utvikle egne måter å uttrykke seg på. Barna skal også møte samisk kultur. 

  Sist endret: 01.07.2021

 • Skoleporten er lagt ned

  Skoleporten ble lagt ned 1. juli. Statistikken og verktøyene blir tilgjengelig fra udir.no i løpet av sommeren. 

  Sist endret: 01.07.2021

 • Flere tok privatisteksamen våren 2021

  Også i 2021 ble eksamen for elever i grunnskole og videregående opplæring avlyst på grunn av koronasituasjonen. Privatisteksamener ble imidlertid gjennomført, og det var 49 000 privatister som tok eksamen våren 2021. Det er over 8 000 flere enn i 2020.

  Sist endret: 01.07.2021

 • Mat og måltidsglede i SFO

  Uavhengig av om maten er varm eller kald, servert på tallerken eller ligger i matpakken er måltidet en stor del av barnas hverdag i SFO. Måltider og matlagingsaktiviteter er en sosial arena med mange muligheter, som blant annet kan fremme gode vaner og et sunt kosthold.

  Sist endret: 30.06.2021

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!