Siste nytt

Hva er nytt i ny opplæringslov?

Sist endret: 29.09.2023

Brukerstøtte Elevundersøkelsen

Sist endret: 28.09.2023

GSI-innsamling 2023

Sist endret: 15.09.2023

Enkel høring om inkludering av flere barn og unge

Sist endret: 14.09.2023

Stor variasjon i implementeringen av kompetanseløftet

Sist endret: 14.09.2023

Arbeid med rammeplan for SFO – forventninger og ansvar

Sist endret: 14.09.2023

Tilrettelegge opplæringen for minoritetsspråklige og nyankomne elever

Sist endret: 13.09.2023

Ta imot nyankomne elever

Sist endret: 13.09.2023

Tilsvar i Aftenposten - Nasjonale prøver: Nye analyser er viktige

Sist endret: 12.09.2023

Realkompetansevurdering etter opplæring ved private skoler

Sist endret: 11.09.2023