• Kjennetegn på måloppnåelse for nye læreplaner

  Vi har utviklet kjennetegn på måloppnåelse for de nye læreplanene i grunnskolen og gjennomgående fag i videregående opplæring. De er veiledende og utviklet for trinn som har standpunktvurdering. Kjennetegnene er beskrivelser av kvaliteten på kompetanse i fag, og må derfor brukes sammen med læreplanen for at de skal gi mening.

  Sist endret: 02.12.2019

 • Bruk av tvang og makt i skolen

  Formålet med kunnskapsinnhentingen var å få mer systematisk informasjon om bruken av tvang og makt overfor elever i skolen, ved blant annet å identifisere ulike typiske situasjoner der det benyttes tvang og makt.

  Sist endret: 29.11.2019

 • Høring – nye læreplaner på studieforberedende – fag elevene velger på Vg1

  Her kan du lese høringsutkastene til nye læreplaner for programfagene elevene velger på Vg1 studieforberedende, som skal være klare til skolestart høsten 2020. Frist for å svare på høringen er 25. februar 2020.

  Sist endret: 25.11.2019

 • Statistikk om lærlinger, lærebedrifter og fagbrev

  Her finner du tall for fag og yrkesopplæringen. Du kan lese om hvor mange lærlinger som startet i lære, hvor mange lærebedrifter som har lærling og hvor mange som fikk fag- eller svennebrev.

  Sist endret: 22.11.2019

 • Hvordan beskytte barn mot skadelig innhold på nett?

  Hva skal barnehager og skoler gjøre for å hindre at barn og elever får tilgang til skadelig innhold på nett? 

  Sist endret: 21.11.2019

 • Videreutdanning for barnehagelærere og lederutdanning for styrere 2019

  I denne rapporten har Fafo undersøkt hvordan barnehagelærere og styrere som har deltatt på videreutdanning og lederutdanning i 2018/19, vurderer studiet.

  Sist endret: 20.11.2019

 • Barnekonvensjonen

  Alle barnehager skal bygge på verdigrunnlaget som er fastsatt i barnehageloven og internasjonale konvensjoner som Norge har sluttet seg til, slik som barnekonvensjonen.

  Sist endret: 19.11.2019

 • Støtte til innføring av nye læreplaner

  Her får du en oversikt over hvilke tiltak vi planlegger for å støtte skoler og skoleeiere i arbeidet med å innføre nytt læreplanverk. Nytt læreplanverk skal tas i bruk fra skolestart 2020.

  Sist endret: 18.11.2019

 • Nye læreplaner – grunnskolen og gjennomgående fag vgo

  Her er de nye læreplanene for grunnskolen og gjennomgående fag i videregående opplæring. For 1.–9. trinn og Vg1 blir de innført august 2020. For 10. trinn og Vg2 blir de innført august 2021. For Vg3 blir de innført august 2022.

  Sist endret: 18.11.2019

 • Vetuva

  Vetuva er et magasin for alle som jobber i barnehagen. Det baserer seg på skandinavisk forskning om barnehager og kommer ut en gang i året.

  Sist endret: 14.11.2019

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!