• TIMSS

  TIMSS er en internasjonal undersøkelse, som måler elevers kompetanse i matematikk og naturfag på 5. og 9. trinn. Gjennom spørreskjemaer samles det i tillegg inn relevant informasjon om elevene, lærerne og skolene som brukes i analysene av datamaterialet.

  Sist endret: 13.11.2020

 • Konsekvenser av smitteverntiltak i barnehager og skoler

  Vi har ledet en ekspertgruppe som har sett på hvilke konsekvenser smitteverntiltakene har hatt i barnehager og skoler. Ekspertgruppa har både sett på elevenes læring, skolemiljø og andre forhold som eksempel psykisk helse. Gruppa har også sett på hvilke konsekvenser smitteverntiltakene har hatt for barnehager.

  Sist endret: 13.11.2020

 • Analyse av nasjonale prøver for 5. trinn 2020

  Guttene presterer gjennomgående noe svakere på alle prøvene i år sammenlignet med i fjor. Jentenes prestasjoner varierer på de ulike prøvene. Resultatene gir ikke noe tydelig svar på hvilken betydning vårens hjemmeundervisning har hatt for elevenes læring.

  Sist endret: 10.11.2020

 • Analyse nasjonale prøver for 8. og 9. trinn 2020

  Guttene presterer gjennomgående noe svakere på alle prøvene i år sammenlignet med i fjor. Jentenes prestasjoner varierer på de ulike prøvene. Resultatene gir ikke noe tydelig svar på hvilken betydning vårens hjemmeundervisning har hatt for elevenes læring.

  Sist endret: 10.11.2020

 • Intensivopplæring som virker

  Elever med behov for ekstra læringsstøtte i lesing som får intensivopplæring på 1. trinn, oppnår bedre progresjon i lesing på 2. og 3. trinn enn det som er vanlig for denne gruppen elever. Intensivopplæring i matematikk kan ikke vise til like gode resultater.

  Sist endret: 06.11.2020

 • Veileder om smittevern for privatisteksamen

  Denne veilederen skal gi råd og føringer til fylkeskommuner og andre skoleeiere som skal gjennomføre eksamen for privatister høsten 2020. 

  Sist endret: 05.11.2020

 • Prosjektstøtte til private og frivillige organisasjonar for 2021

  Private og frivillige organisasjonar kan få tilskott til prosjekt som støttar prioriterte mål for grunnskolar og vidaregåande opplæring.

  Sist endret: 03.11.2020

 • Voksne i videregående skole 2019–20

  I skoleåret 2019-20 var det 16 600 voksne i videregående. Sammenlignet med i 2018–19 er det en økning på over 500 deltakere, og det har vært en økning over flere år. 

  Sist endret: 03.11.2020

 • Bedre tverretatlig samarbeid

  Undersøkelsen gir grunnlag for å peke på enkelte trekk ved både utformingen og forvaltningen av virkemiddelapparatet som bør sees nærmere på i det videre arbeidet med en eventuell revisjon av støtte- og veiledningsressursene som er utviklet på sektorene som inngår i 0-24 samarbeidet.

  Sist endret: 02.11.2020

 • Høring – nye læreplaner på studieforberedende Vg2 og Vg3

  Her finner du utkast til nye læreplaner for programfagene på Vg2 og Vg3 studieforberedende. Fristen for å svare på høringen er 28. januar 2021. 

  Sist endret: 30.10.2020

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!