Barnehage- og skolemiljø og ledelse

Sist endret: 02.02.2023

Vil du være med å teste ny løsning for Elevundersøkelsen?

Sist endret: 31.01.2023

Tilskudd til skolebibliotek og lesestimulering 2023

Sist endret: 31.01.2023

Flere yrkesfagelever følger normert progresjon fra vg2

Sist endret: 31.01.2023

Kompetansepakker om personvern i barnehagen og skolen

Sist endret: 30.01.2023

Fagval i vidaregåande opplæring 2022–23

Sist endret: 30.01.2023

Flertallet av barnehagestyrere har lederutdanning – forbedrer ledelsespraksisen

Sist endret: 27.01.2023

Oppfølging av elevene etter streiken

Sist endret: 25.01.2023

Høy trivsel og godt læringsmiljø, men flere forteller om mobbing og lav motivasjon

Sist endret: 20.01.2023

Spørsmål til Barnehage-Norge 2022

Sist endret: 19.01.2023