E-læring: barnehagefaglig grunnkompetanse

E-læring i barnehagefaglig grunnkompetanse er et interaktivt tilbud til assistenter og andre ansatte i barnehager. Tilbudet er gratis og lett tilgjengelig fra både mobiltelefon og datamaskin.

Gå til e-læring: barnehagefaglig grunnkompetanse

Målgruppen for barnehagefaglig grunnkompetanse er nyansatte uten noe tidligere barnehagefaglig kompetanse eller erfaring fra barnehage. Det er også tilgjengelig for andre ansatte.

E-læringstilbudet skal gjennomføres av den enkelte ansatte sammen med mentor. Opplæringen skjer på arbeidsplassen og kan enkelt settes i gang kort tid etter at den nyansatte har startet i barnehagen.

I e-læringen får den nyansatte et innblikk i noen grunnleggende og sentrale temaer for arbeid i barnehage. Hensikten er ikke å gå i dybden på de ulike temaer og læringsmålene.
Opplæringen bør gjennomføres i løpet av de første seks månedene etter ansettelse, og spres over en viss tid for å gi rom for refleksjon og læring i egen barnehage.

Nasjonale rammer

Når dere bruker e-læringen vil kriteriene som ligger i de nasjonale rammene for barnehagefaglig grunnkompetanse bli dekket. Rammene definerer den kompetansen alle ansatte som jobber i en barnehage forventes å ha.