E-læring: barnehagefaglig grunnkompetanse

Dette er et interaktivt tilbud til assistenter og andre ansatte i barnehager. Tilbudet er gratis og lett tilgjengelig fra både mobiltelefon og datamaskin. Siden er oppdatert med veiledning til barnehageeiere som vurderer å ta i bruk tilbudet.

Hva er e-læring i barnehagefaglig grunnkompetanse?

Målgruppen for barnehagefaglig grunnkompetanse er nyansatte uten tidligere barnehagefaglig kompetanse eller erfaring fra barnehage. Tilbudet er også tilgjengelig for andre ansatte.

E-læringstilbudet skal gjennomføres av den enkelte ansatte sammen med en mentor. Opplæringen skjer på arbeidsplassen, og kan enkelt settes i gang kort tid etter at den nyansatte har startet i barnehagen. Den nyansatte gjennomfører opplæringen på mobiltelefon eller datamaskin.

Hver modul har ukens oppdrag, som går over en uke og løses fysisk i barnehagen. Ukens oppdrag avsluttes med et refleksjonsnotat og en refleksjonssamtale mellom den nyansatte og mentor.

Opplæring i barnehagefaglig grunnkompetanse kan også brukes som en mulighet for å gjøre temaene aktuelle og relevante i hele barnehagehverdagen.

Tilbudet er frivillig og ment som en støtte til eiers og leder ansvar. 

Gå til e-læring: barnehagefaglig grunnkompetanse
Gå til veileder for barnehageeier 

Nasjonale rammer

Når dere bruker e-læringen vil kriteriene som ligger i de nasjonale rammene for barnehagefaglig grunnkompetanse bli dekket. Rammene definerer den kompetansen alle ansatte som jobber i en barnehage forventes å ha.

Veiledning til barnehageeier

Her er mer informasjon til barnehageeiere som ønsker å ta i bruk tilbudet. Styrere og ansatte har egne veiledninger som finnes i verktøyet.

Her får du et innblikk i hvordan det fungerer