Siste nytt

 • Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever

  Kommuner kan søke om tilskudd til svømmeopplæring. Målet med tilskuddet er å redusere risikoen for ulykker ved bading, og å sette elevene bedre i stand til å nå kompetansemålene i læreplanen.

  Sist endret: 17.03.2022

 • Eksamen, standpunkt og vitnemål våren 2022

  Eksamen for elever på 10. trinn og i videregående er avlyst. Dette gjelder både skriftlige, muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener. 

  Sist endret: 17.03.2022

 • Tolkningsfellesskap om standpunktvurdering

  Standpunktvurderingen skal være gyldig, pålitelig og rettferdig. Dette betyr at en standpunktkarakter skal være tilnærmet lik uavhengig av hvem som fastsetter karakteren, eller hvilken skole eleven går på. Dette krever et systematisk samarbeid og felles drøftinger for å utvikle en felles forståelse (et tolkningsfellesskap) og for å avstemme sin egen praksis mot andres.

  Sist endret: 16.03.2022

 • Flere søkere til yrkesfag

  Det er 2300 flere søkere til yrkesfaglige utdanningsprogrammer enn til studieforberedende på vg1.

  Sist endret: 16.03.2022

 • Språkprofil

  Her finner du Udirs retningslinjer for hvordan vi skal skrive tekster. Når vi skriver tydelig og enkelt, hjelper det brukerne våre med å løse oppgavene sine.

  Sist endret: 15.03.2022

 • Årsrapport 2021

  Sist endret: 15.03.2022

 • Kostnader i barnehagene 2020

  Formålet med kostnadsanalysene er å gi en oversikt over den økonomiske situasjonen og utviklingen i barnehagesektoren. Årets temakapittel er alternativ kategorisering av private ordinære barnehager og forskjeller i kostnader og lønnsomhet.

  Sist endret: 15.03.2022

 • Kompetansepakke for innføring av nytt læreplanverk

  Kompetansepakken gir støtte til skolene i arbeidet med å bruke, tolke og forstå det nye læreplanverket.

  Sist endret: 14.03.2022

 • Særskilt språkopplæring i skolen

  Elever som har et annet morsmål enn norsk eller samisk, kan ha rett til særskilt språkopplæring. Særskilt språkopplæring kan bestå av særskilt norskopplæring og morsmålsopplæring, tospråklig opplæring eller begge deler.

  Sist endret: 11.03.2022

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!