• Spørsmål til Barnehage-Norge 2020

  Ni av ti barnehager ga tilbud om plass til barn av foreldre med samfunnskritiske nøkkelroller under nedstengingen, mens oppunder seks av ti ga tilbud om plass til barn fra utsatte familier og til barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp. 

  Sist endret: 03.02.2021

 • Implementering av rammeplan for barnehager

  Rammeplanen er godt forankret og alle ansattegrupper er involvert i rammeplanarbeidet. Det viser en ny rapport. 

  Sist endret: 02.02.2021

 • Høring – nye læreplaner Vg3 yrkesfag

  Her kan du lese utkast til nye læreplaner for Vg3 i teknologi- og industrifag og elektro og datateknologi. Se også nye læreplaner for bygg- og anleggsteknikk, naturbruk og restaurant- og matfag. Frist for å gi tilbakemelding er 25. april 2021.

  Sist endret: 01.02.2021

 • Informasjon om koronatiltak i barnehage

  Her finner du en oversikt over ulike smitteverntiltak og informasjon om koronasituasjonen for barnehager. Denne siden blir fortløpende oppdatert. 

  Sist endret: 01.02.2021

 • Elevundersøkelsen 2020 – nasjonale tall for mobbing og arbeidsro

  5,8 prosent av elevene blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere, viser Elevundersøkelsen høsten 2020. Andelen elever som blir mobbet av medelever er stabil, mens andelen som blir mobbet av lærere synker. Samtidig øker andelen elever som mobbes digitalt.  

  Sist endret: 28.01.2021

 • Saker meldt til statsforvalterne om skolemiljø

  Dette er en oversikt over antall saker som ble meldt til statsforvalterne om skolemiljø etter opplæringsloven kapittel 9 A fra august 2017 til desember 2019.

  Sist endret: 28.01.2021

 • Andel søkere som har fått lærekontrakt 2020

  Nesten 8 av 10 søkere fikk læreplass og startet opplæring i bedrift i 2020. Det er en liten nedgang fra 2019.

  Sist endret: 26.01.2021

 • Håndtering og konsekvenser av koronautbruddet for barn og barnehager

  80 prosent av kommunane sier at de klarte å ta seg av de sårbare barna i barnehagane under nedstengingen i mars. Barnehagene mener de har håndtert situasjonen bra og er i stor grad fornøyd med myndighetenes håndtering. 

  Sist endret: 25.01.2021

 • Opplæring til elever som er hjemme

  På gult nivå skal elever som hovedregel få all opplæring på skolen, men med noen unntak kan skolene gi opplæring hjemme. Dette gjelder hvis det er nødvendig av smittevernhensyn eller hvis skolen har hatt mye fravær over tid. 

  Sist endret: 25.01.2021

 • Konsekvenser av smitteverntiltakene høsten 2020

  Smittesituasjonen høsten 2020 har vært utfordrende for mange skoler og elever. Fraværet blant elever og ansatte har vært høyt, blant annet fordi terskelen for å være hjemme ved sykdomstegn har vært lav (Utdanningsdirektoratet 2020).

  Sist endret: 22.01.2021

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!