Fakta om barnehager 2023

Her finner du fakta om barn og barnehager, status for bemannings- og pedagognormen, minoritetsspråklige barn og barn med spesialpedagogisk hjelp, foreldrebetaling og moderasjonsordninger.

Denne teksten ble først publisert 15. februar. Den ble oppdatert med tall om barnehagedekning 20. mars.