Fakta om barnehager 2023

Status normer

99 prosent av barnehagene oppfyller bemanningsnormen i 2023, mens 65 prosent av barnehagene oppfyller pedagognormen uten dispensasjon. Det er i gjennomsnitt 13,5 barn per barnehagelærer.

Nesten alle barnehager oppfyller bemanningsnormen

Det var 45 barnehager som ikke oppfylte bemanningsnormen i 2023. 64 prosent av disse barnehagene var kommunale barnehager. I snitt har barnehagene som ikke oppfyller normen 6,3 barn per ansatt. 11 barnehager har 6,5 barn per ansatt eller mer.

21 barnehager har dispensasjon fra bemanningsnormen. Det er litt under halvparten av barnehagene som ikke oppfyller bemanningsnormen. Totalt går 2 166 barn i barnehager som ikke oppfyller bemanningsnormen. 

Nær 7 av 10 barnehager oppfyller pedagognormen

65 prosent av barnehagene oppfylte normen for pedagogisk bemanning (pedagognormen) i 2023. Det er en nedgang på 2 prosentpoeng fra 2022. 9 prosent av barnehagene oppfylte ikke pedagognormen, mens 26 prosent av barnehagene oppfylte pedagognormen med dispensasjon. Det vil si at de har nok pedagogiske ledere, men at én eller flere av disse ikke har godkjent utdanning som barnehagelærere.

Det mangler 2 822 årsverk for å oppfylle pedagognormen

Det er totalt 1 712 barnehager som ikke oppfyller pedagognormen, inkludert barnehager med dispensasjon fra utdanningskravet. 1 038 av disse barnehagene mangler ett årsverk for å oppfylle pedagognormen. Resten mangler to årsverk eller flere.

Totalt mangler det 2 822 årsverk på nasjonalt nivå for å oppfylle kravet om maks 14 barn per pedagogisk leder. I 2022 manglet det 2 580 årsverk.

På barnehagenivå utløser ett ekstra barn ut over normen krav om en ny heltidsstilling til pedagogisk leder. I beregningen er derfor manglende årsverk rundet opp til nærmeste hele årsverk.

Manglende årsverk for å oppfylle pedagognormen, 2023
Barnehager som oppfyller pedgognormen med disp.Barnehager som ikke oppfyllerTotalt
-2079-743-2822

Kilde: Utdanningsdirektoratet

Bemanningskalkulator

Det er i snitt 13,5 barn per barnehagelærer

Fra 2022 til 2023 gikk antall barn per barnehagelærer opp fra 13,3 til 13,5. Det er relativt små forskjeller mellom kommunale og private barnehager. Private barnehager har i gjennomsnitt 13,6 barn per barnehagelærer, mens kommunale barnehager har 13,3.

Det er litt større variasjon i antall barn per barnehagelærer på tvers av kommuner enn det er mellom fylker. Blant de ti største kommunene er det Lillestrøm som har flest barn per barnehagelærer, med 16,5, mens Trondheim har 12,4.

8 prosent av de pedagogiske lederne har dispensasjon

I 2023 hadde 7,6 prosent av de pedagogiske lederne dispensasjon fra utdanningskravet, noe som er en økning på omtrent ett prosentpoeng fra 2022. Det betyr at de utfører oppgaver som pedagogisk leder, men ikke har barnehagelærerutdanning eller tilsvarende.

Pedagogiske ledere med dispensasjon fra utdanningskravet
Dispensasjon20192020202120222023
Årsverk pedagogiske ledere med dispensasjon2 5601 9931 7301 9712 207
Andel årsverk pedagogiske ledere med dispensasjon8,70 %6,80 %5,90 %6,70 %7,60 %

Kilde: Utdanningsdirektoratet

Om normen for pedagogisk bemanning