Bemanningskalkulator for barnehage

Her kan du se om din barnehage oppfyller minimumskravene til bemanning og pedagogtetthet.

Tall per 15.12.2023

Ansatte

Barn

Heltidsplasser

Status bemanningsnorm

Søk etter en barnehage for å se resultatet

Status pedagognorm

Søk etter en barnehage for å se resultatet

Juster tallene selv

Ansatte

Barn

Heltidsplasser

Status bemanningsnorm

Søk etter en barnehage for å se resultatet

Status pedagognorm

Søk etter en barnehage for å se resultatet