Bemanningskalkulator - barnehage

Sjekk om din barnehage oppfyller minimumskravene til bemannings- og pedagogtetthet.

Tall per 15.12.2022

Ansatte

Barn

Heltidsplasser

Status bemanningsnorm

Søk etter en barnehage for å se resultatet

Status pedagognorm

Søk etter en barnehage for å se resultatet

Juster tallene selv

Ansatte

Barn

Heltidsplasser

Status bemanningsnorm

Søk etter en barnehage for å se resultatet

Status pedagognorm

Søk etter en barnehage for å se resultatet