Tilskudd til private barnehager ved godkjenning av nye lokaler

Sist endret: 11.01.2024

Udir anbefaler tiltak for å styrke barnehage- og skolemiljø

Sist endret: 11.01.2024

Fornøyde med økt tilstedeværelse av PP-tjenesten

Sist endret: 11.01.2024

Styrt og elevdrevet utforsking

Sist endret: 10.01.2024

Høring - Endringer i fraværsreglene i videregående skole

Sist endret: 09.01.2024

Tilskot til læremiddel og pedagogisk barnehagemateriell

Sist endret: 09.01.2024

Søknad til vidaregåande opplæring for nykomne elevar

Sist endret: 03.01.2024

§ 3 Driftstilskudd til ordinære barnehager

Sist endret: 02.01.2024

Tilrettelegging for barn og elever med behov for ekstra støtte

Sist endret: 19.12.2023

Tilrettelegging ved bruk av teknologi og digitale ressurser

Sist endret: 19.12.2023