• Utprøving av eksamen i praktiske og estetiske fag

  Rambøll har gjennomført en ekstern evaluering av utprøvingen av eksamen i praktiske og estetiske fag våren 2019. Rapporten gir en oversikt over erfaringer med utprøvingen fra deltakerskolene og deres anbefalinger om eksamensmodell. 

  Sist endret: 09.12.2019

 • Hvordan går det med trivsel og læring i norske barnehager og skoler?

  – Utdanningsspeilet er en av våre viktigste kilder til kunnskap om barnehagen og grunnopplæringen. Vi har også sett på hvordan unge med innvandrerbakgrunn lykkes i utdanningssystemet, og analysert hvilken betydning innvandrerbakgrunn har for sjansene for å få læreplass.

  Sist endret: 09.12.2019

 • Deltakerundersøkelsen for Profesjonsfaglig Digital Kompetanse

  Dette er et kunnskapsgrunnlag fra første driftsåret for videreutdanningstilbudet Profesjonsfaglig Digital Kompetanse (PfDK). I denne rapporten presenteres skoleeiers, rektorers og læreres vurderinger i studieåret 2018/19.

  Sist endret: 06.12.2019

 • Utdanningsspeilet 2019

  Sist endret: 05.12.2019

 • Hvilken betydning har innvandrerbakgrunn for sjansene for å få læreplass?

  Tidligere analyser viser at søkere med innvandrerbakgrunn har større utfordringer med å få læreplass enn øvrige søkere. Vi har sett nærmere på sammenhengen mellom innvandrerbakgrunn og søkernes sjanse for å få læreplass.

  Sist endret: 05.12.2019

 • Skisser til nye læreplaner på studieforberedende – Vg2 og Vg3

  Her kan du se de første læreplanskissene for Vg2 og Vg3 studieforberedende. Frist for å gi innspill var 2. desember 2019. Vi fikk 810 innspill. Læreplangruppene leser og vurderer innspillene i det videre arbeidet sitt med læreplanene. 

  Sist endret: 04.12.2019

 • PISA 2018 – resultater

  Norske elever presterer i snitt svakere i lesing og naturfag sammenliknet med forrige PISA-undersøkelse i 2015. Resultatene for matematikk er uendret.

  Sist endret: 03.12.2019

 • Kjennetegn på måloppnåelse for nye læreplaner

  Vi har utviklet kjennetegn på måloppnåelse for de nye læreplanene i grunnskolen og gjennomgående fag i videregående opplæring. De er veiledende og utviklet for trinn som har standpunktvurdering. Kjennetegnene er beskrivelser av kvaliteten på kompetanse i fag, og må derfor brukes sammen med læreplanen for at de skal gi mening.

  Sist endret: 02.12.2019

 • Bruk av tvang og makt i skolen

  Formålet med kunnskapsinnhentingen var å få mer systematisk informasjon om bruken av tvang og makt overfor elever i skolen, ved blant annet å identifisere ulike typiske situasjoner der det benyttes tvang og makt.

  Sist endret: 29.11.2019

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!