Siste nytt

 • Utfordringer og muligheter i desentralisert kompetanseutvikling for yrkesfag

  Desentralisert ordning for kompetanseutvikling innen fag- og yrkesopplæring skal bidra til å øke kompetansen og kvaliteten i videregående skoler, fylkeskommuner og lærebedrifter. I dette notatet peker OsloMet på trekk ved norsk fag- og yrkesopplæring som utgangspunkt for å drøfte forutsetninger for den desentraliserte ordningen for yrkesfag.

  Sist endret: 13.01.2022

 • Gode erfaringer med oppfølgingsordningen

  Oppfølgingsordningen er en statlig støtte til skoleeiere som over tid har svake resultater på sentrale områder i opplæringen. Endringer i ordningen gjør identifiseringen av kommuner mer treffsikker, og innføringen av en forfase bedrer forankringen i kommunen.

  Sist endret: 12.01.2022

 • Helsesykepleiere er en viktig og verdsatt ressurs for skolene

  Helsesykepleiere spiller en særlig viktig rolle for elever som av ulike årsaker er i sårbare situasjoner. De andre medlemmene i det flerfaglige samarbeidet oppfatter dette som verdifullt, både for oppfølging av enkeltelever og det mer systemrettede samarbeidet i skolen.

  Sist endret: 12.01.2022

 • Kompetansepakke om trygt og godt skolemiljø

  Denne kompetansepakken skal hjelpe ansatte og ledere i skolen til å øke sin kompetanse om trygt og godt skolemiljø.

  Sist endret: 10.01.2022

 • Kompetansepakke om trygt og godt barnehagemiljø

  Denne kompetansepakken skal hjelpe ansatte og ledere i barnehage til å øke sin kompetanse om trygt og godt barnehagemiljø.

  Sist endret: 06.01.2022

 • Realfagstrategien har hatt liten effekt på læring

  Realfagstrategien har ikke gitt målbar endring i læringsresultatene for elevene, ifølge denne evalueringen. Flere av realfagskommunene opplever allikevel å ha fått godt utbytte av strategien.

  Sist endret: 06.01.2022

 • Elevundersøkelsen

  Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. 

  Sist endret: 05.01.2022

 • Nasjonale satser til private barnehager 2022

  Dette notatet dokumenterer beregningen av nasjonale satser for tilskudd til private barnehager i 2022 i henhold til «Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager».

  Sist endret: 22.12.2021

 • Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet – 2022

  Disse retningslinjene erstatter retningslinjene fra 04.12.2020. Retningslinjene gjelder offentlige grunnskoler og så langt de passer for frittstående grunnskoler.

  Sist endret: 21.12.2021

 • Kunnskapsoversikt om skoleledelse og skolelederprogram

  Utvikling av skoler krever stor grad av samhandling mellom ledere og lærere. For å få til endring i skolen må skoleleder ha oppmerksomhet mot kompetanseutvikling og kollektive læringsprosesser blant de ansatte. Det viser en ny kunnskapsoppsummering gjennomført av OsloMet. 

  Sist endret: 17.12.2021

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!