• Analyse av eksamen i matematikk

  Eksamen på 10.-trinn fanger godt opp bredden i elevenes kompetanse, særlig på de høyeste kompetansenivåene. Elevenes kompetanse har ikke endret seg fra 2017 til 2019.

  Sist endret: 04.06.2020

 • Hjemmeundervisningen under koronastengte skoler

  Lærerne har hatt relativt få problemer med å gjennomføre den digitale undervisningen, men større utfordringer med å følge opp sårbare elever. Det viser en ny analyse. 

  Sist endret: 02.06.2020

 • Beredskapsplan for skoleeiere

  Trafikklysmodellen med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak skolene må følge. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges.

  Sist endret: 29.05.2020

 • Hva er nytt i studiespesialisering?

  Gjennom arbeid med fagene de velger vil elevene tilegne seg relevante kunnskaper og ferdigheter for å bli forberedt til videre studier.

  Sist endret: 28.05.2020

 • Nivåinndeling av smitteverntiltak

  Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges. 

  Sist endret: 27.05.2020

 • Eksamen i norsk hovudmål våren 2020

  Sjølv om elevane på vidaregåande berre får standpunktkarakterar i år, går mange opp til privatisteksamen for å få vitnemålet dei ønskjer seg. 

  Sist endret: 26.05.2020

 • Kartlegging av barnehage- og skolehverdagen som følge av koronasituasjonen

  Vi ønsker å få bedre innsikt i hvilke konsekvenser smitteverntiltakene har hatt for barnehage- og skoletilbudet, og vil i tiden fremover gjennomføre flere undersøkelser. 

  Sist endret: 21.05.2020

 • Reviderte råd om håndvask i barnehager og skoler

  Folkehelseinstituttet har revidert rådene om håndvask for å unngå at barn og unge får problemer med tørre og såre hender.

  Sist endret: 15.05.2020

 • Nye læreplaner for valgfagene – hva skjer når?

  Alle 15 valgfag i ungdomsskolen skal videreføres, men innholdet blir fornyet. I tillegg innføres et nytt fag, praktisk håndverksfag, som har vært mulig å ta i bruk skoleåret 2019-2020. De nye læreplanene blir fastsatt før sommeren og vil være gjeldene for elevene fra høsten 2020. 

  Sist endret: 06.05.2020

 • Tilsyn med frittstående skoler i 2019

  I tilsyn undersøker vi om skolene oppfyller kravene som er gitt i regelverket. Det betyr at vi undersøker om de frittstående skolene oppfyller lovpålagte plikter. 

  Sist endret: 04.05.2020

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!