Nasjonale rammer for barnehagefaglig grunnkompetanse

Sist endret: 31.08.2023

Tilskudd til utstyrsinvesteringer har en positiv effekt

Sist endret: 31.08.2023

Stor variasjon mellom SFO-er i innføringen av ny rammeplan

Sist endret: 31.08.2023

Gjennomføring av videregående opplæring

Sist endret: 31.08.2023

93 prosent har fått tilbud om plass

Sist endret: 30.08.2023

Yrkesfagopplæringen har blitt mer tilpasset arbeidslivet

Sist endret: 29.08.2023

Arbeid med elevråd

Sist endret: 29.08.2023

Større frihet for lærerne – mer medvirkning for elevene

Sist endret: 23.08.2023

Ta fag som privatist

Sist endret: 22.08.2023

Nedgang på alle læringsmiljøindekser

Sist endret: 22.08.2023