• Stor økning i antall voksne i videregående skole

  Nye tall viser at 2200 flere voksne deltar i videregående skole, sammenliknet med i fjor. Flertallet av disse er menn.

  Sist endret: 31.10.2019

 • TALIS 3S 2018: Ansatte i norske barnehager trives i jobben

  TALIS Starting Strong Survey (TALIS 3S) er den første internasjonale undersøkelsen av ansatte og styrere i barnehager. Undersøkelsen gir et innblikk i hva de ansatte i Norge og åtte andre land mener om arbeidshverdagen og tilbudet barna får. 

  Sist endret: 25.10.2019

 • Samarbeid mellom skole og barnevern - en veileder

  Her finner dere som jobber i skolen en lenke til veileder for samarbeid mellom skole og barnevern. Denne ligger på Bufdir sine nettsider og er revidert 21. oktober 2019.

  Sist endret: 22.10.2019

 • Fravær i videregående skole skoleåret 2018-19

  Tre år etter fraværsgrensen ble innført ser vi at dagsfraværet i videregående holder seg stabilt med fjorårets nivå, men med en liten økning i timefraværet fra 10 til 11 timer.

  Sist endret: 22.10.2019

 • Elever som slutter i løpet av skoleåret 2018-19

  3,4 prosent av elevene i videregående opplæring sluttet i løpet av skoleåret 2018-19.

  Sist endret: 22.10.2019

 • Nasjonale tilskuddssatser - barnehager

  Kunnskapsdepartementet har fastsatt nasjonale satser for 2020. Når satsene er vedtatt vil de tas inn i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager og publiseres på Lovdata.

  Sist endret: 21.10.2019

 • Datagrunnlaget til Monitorundersøkelsen 2019

  Dette datagrunnlaget vil sammen med annen relevant kunnskap, legges til grunn for videre analyser. Den endelige og samlede Monitorundersøkelsen vil foreligge tidlig 2020.

  Sist endret: 21.10.2019

 • Inkludering på alvor

  Ulike tilnærminger til begrepet «inkludering» er blant utfordringene for å finne frem til en felles modell for økt samhandling og inkludering av barn og unge med særskilte behov.

  Sist endret: 21.10.2019

 • Evaluering av arbeidet med kvalitet i barnehagesektoren

  Barnehager jobber grundig og fremadrettet med planlegging og gjennomføring av tiltak som kan bedre kvaliteten på det pedagogiske tilbudet. Systematisk vurdering som utgangspunkt for videre planlegging ser ut til å være mer krevende å få til. Fylkesmannen og barnehagemyndigheten fremmer bruk av ressurser som kan hjelpe barnehagene i arbeidet.

  Sist endret: 14.10.2019

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!