• Teknikk og industriell produksjon

  Faglig råd for teknikk og industriell produksjon (FRTIP) jobber for å utvikle kvaliteten i de industrielle og tekniske fagene på videregående nivå.

  Sist endret: 26.10.2017

 • Evaluering av rammeplanen 2006/2011

  Dronning Mauds Minne Høgskole har i samarbeid med Trøndelag Forskning og Utvikling gjennomført en kunnskapsstatus og evaluering av rammeplanen av 2006/2011 for barnehagens innhold og oppgaver som styringsdokument.

  Sist endret: 26.10.2017

 • Innlegg 3. samling for kjerneelementgruppene

  16. og 17. oktober arrangerte vi tredje samling for alle som skal være med å utvikle kjerneelementer i fagene. Kjerneelementgrupper skal hjelpe oss med å komme fram til hva som er kjernen i de ulike skolefagene, det vil si hva som skal være det viktigste i fagene.

  Her har vi samlet noen av innleggene fra samlingen.

  Sist endret: 25.10.2017

 • Oversikt over læreplaner for kjerneelementgruppene

  Vi skal fornye alle fagene i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående opplæring. Kjerneelementer knyttes til de store ideene i et fag, og vi har gruppert alle fagene i 15 grupper som vil dekke mange læreplaner. 

  Sist endret: 24.10.2017

 • Metodehåndbok for tilsyn

  Sist endret: 23.10.2017

 • Organisering av elevene

  Kunnskapsdepartementet har gitt ut en veileder om organisering av elever i grupper, jf. opplæringsloven § 8-2.

  Sist endret: 12.10.2017

 • Tilskuddssatser

  Sist endret: 12.10.2017

 • Elevundersøkelsen 2016 – hovedrapporten

  I denne rapporten presenterer NTNU Samfunnsforskning funn fra en casestudie om tre skolers erfaringer med de nye mobbespørsmålene i Elevundersøkelsen. De ser også på utviklingen av mobbing over tid på skolenivå, og på hvilke bakgrunnsvariabler som påvirker elevenes opplevelse av læringsmiljøet.

  Sist endret: 09.10.2017

 • Filmer om standpunktvurdering

  Se hvordan lærere og rektorer fra Eknes ungdomsskole og Sandefjord vgs arbeider med standpunktvurdering.

  Sist endret: 05.10.2017

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!