Siste nytt

§ 7-1c (Oppheva)

Sist endret: 01.08.2023

§ 7-1b Plikt for skolen til å sørgje for ulykkesforsikring

Sist endret: 01.08.2023

§ 7-1a Om reklame i skolen

Sist endret: 01.08.2023

§ 7-1 Budsjett, rekneskap og rapportering

Sist endret: 01.08.2023

§ 6-4 Statstilskot til kompletterande undervisning

Sist endret: 01.08.2023

§ 6-3 Krav til bruken av offentlege tilskot og skolepengar

Sist endret: 01.08.2023

§ 6-2 Skolepengar

Sist endret: 01.08.2023

§ 6-1 Statstilskot

Sist endret: 01.08.2023

§ 6A-7 Andre føresegner

Sist endret: 01.08.2023

§ 6A-6 Offentlege tilskot, skolepengar mv.

Sist endret: 01.08.2023