Siste nytt

 • Kjennetegn på naturfagsundervisning av høy kvalitet

  Denne antologien er skrevet for lesere som jobber med eller er opptatt av læring og undervisning i naturfag, spesielt lærere, lærerutdannere, lærerstudenter og skoleforskere.

  Sist endret: 16.11.2021

 • Gratis kjernetid i barnehage gir bedre leseferdighet på 8. trinn

  Oslobarn som fikk tilbud om gratis kjernetid i barnehagen mestrer leseprøven på 8. trinn bedre etter at gratis kjernetid ble innført. Det tyder på at intensjonen med å styrke norskkunnskapene hos barn med innvandrerbakgrunn har lyktes.

  Sist endret: 15.11.2021

 • Elevene presterer bedre i engelsk

  Resultatene fra de nasjonale prøvene på 5. trinn viser at elevenes ferdigheter i engelsk har blitt noe bedre de siste to årene, mens det ikke er noen nevneverdig endring i ferdighetene i lesing eller regning.

  Sist endret: 10.11.2021

 • Kun små endringer i elevenes prestasjoner siste år

  Resultatene viser at det ikke er noen nevneverdig endring i elevenes prestasjoner det siste året.

  Sist endret: 10.11.2021

 • Endring i antall oppgaver på eksamen i norsk 10. trinn og vg2 yrkesfag i 2022

  Til eksamen i norsk på 10. trinn og vg2 yrkesfag i 2022 vil det bli gitt tre oppgaver, ikke fire.

  Sist endret: 05.11.2021

 • Færre voksne i videregående skole

  Skoleåret 202021 var det 16 300 voksne deltakere i videregående skoler eller på voksenopplæringssentre. Sammenlignet med i 201920 er det en nedgang på over 250 elever.

  Sist endret: 04.11.2021

 • Utdanningsspeilet 2021

  Utdanningsspeilet er Utdanningsdirektoratets årlige oppsummering av statistikk og forskning om barnehage og grunnopplæring i Norge. I årets utgave ser vi nærmere på digitaliseringen av skolen og konsekvenser av koronapandemien. 

  Sist endret: 02.11.2021

 • Kalender

  Sist endret: 28.10.2021

 • Yrkesfaglærere er fornøyde med videreutdanning

  Yrkesfaglærerne som har tatt videreutdanning opplever økt engasjement for jobben og har fornyet sin undervisningspraksis. De opplever videreutdanningen som svært relevant og at de forstår hvordan de skal anvende kunnskapen i praksis.

  Sist endret: 28.10.2021

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!