• Fagval i vidaregåande opplæring 2020–21

  Her finn du ei oversikt over elevane sine val av utdanningsprogram, programområde og fag i vidaregåande opplæring skuleåret 202021. Det ser ikkje ut til at koronasituasjonen i 2020 har påverka kva for utdanningsprogram elevane starta på. Dette kan henge saman med at elevane søkte før viruset for alvor kom til Noreg. 

  Sist endret: 16.02.2021

 • Her er nye læreplaner – yrkesfag Vg2 og særløp

  De nye læreplanene for programfag Vg2 og særløp skal tas i bruk fra skolestart 2021. 

  Sist endret: 15.02.2021

 • Rammeverk for eksamen – LK20 og LK20S

  Rammeverket for sentralt gitt eksamen er oppdatert i tråd med de nye læreplanene, som trådte i kraft høsten 2020. Rammeverket tas først i bruk for eksamen i grunnskolen og fellesfag i videregående opplæring.

  Sist endret: 15.02.2021

 • Lærlingene trives på arbeidsplassene sine

  Lærlingene har høy motivasjon er også fornøyde med fagvalget. Det viser resultater fra Lærlingundersøkelsen 2020.

  Sist endret: 15.02.2021

 • Fakta om fagopplæringen

  22 100 personer startet i lære i 201920, en liten nedgang fra året før. I samme periode fikk 26 500 fag- og svennebrev.

  Sist endret: 11.02.2021

 • Overganger i videregående opplæring

  De aller fleste elevene på studieforberedende utdanningsprogrammer har progresjon til et høyere trinn både fra vg1 og vg2. På yrkesfag er progresjonen betraktelig lavere, men det har vært en positiv utvikling de siste årene.

  Sist endret: 09.02.2021

 • Spørsmål til skoleledere og skoleeiere høsten 2020

  Skolene har planer for undervisning under en ny nedstenging, spesialpedagoger utfører mesteparten av spesialundervisningen og flertallet av skolene gir intensivopplæring på 1.-4. trinn.

  Sist endret: 03.02.2021

 • Spørsmål til lærere 2020

  Omtrent halvparten av lærerne oppgir at de bruker digitale plattformer mer enn før. Dette kan ha sammenheng med koronasituasjonen.

  Sist endret: 03.02.2021

 • Spørsmål til Barnehage-Norge 2020

  Ni av ti barnehager ga tilbud om plass til barn av foreldre med samfunnskritiske nøkkelroller under nedstengingen, mens oppunder seks av ti ga tilbud om plass til barn fra utsatte familier og til barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp. 

  Sist endret: 03.02.2021

 • Implementering av rammeplan for barnehager

  Rammeplanen er godt forankret og alle ansattegrupper er involvert i rammeplanarbeidet. Det viser en ny rapport. 

  Sist endret: 02.02.2021

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!