• Skisser til nye læreplaner på yrkesfag – Vg1

  Her kan du se tidlige skisser til nye læreplaner i programfagene på yrkesfag – Vg1. Frist for å komme med innspill var 18. februar 2019. Vi fikk til sammen 614 innspill som vi skal bruke videre i arbediet. Tusen takk! 

  Sist endret: 22.02.2019

 • Evaluering av rammeplanen – hva, hvordan og hvorfor?

  I august 2017 fikk barnehagen en ny rammeplan som beskriver barnehagens innhold, ansvar og oppgaver. Fra 2018-2023 skal vi evaluere hvordan innføringen av ny rammeplan har endret barnehagenes arbeid.

  Sist endret: 22.02.2019

 • Programstyret for evaluering av rammeplanen

  Utdanningsdirektortatet har etablert et eksternt programstyre som skal sikre høy kvalitet i alle ledd av evalueringsprogrammet, og som er øverste beslutningsmyndighet. 

  Sist endret: 22.02.2019

 • Gode prosesser for implementering av rammeplan – hva sier tidligere kunnskap?

  Vi vet en del fra tidligere stuidier og undersøkelser om implementering av rammeplanen, og hva som skal til for å lykkes. Her oppsummerer vi noe av denne kunnskapen.

  Sist endret: 22.02.2019

 • Levere årsregnskap

  Alle skoler godkjent etter friskoleloven plikter å sende årsregnskap til Utdanningsdirektoratet innen 1. juni året etter regnskapsåret. Dette er regulert i økonomiforskriften § 8-1.

  Sist endret: 19.02.2019

 • Midler til universiteter og høgskoler 2019

  Vi lyser i 2019 ut 8 millioner kroner til tiltak for veiledning av nytilsatte nyutdannede barnehagelærere og lærere. Alle universiteter og høgskoler med lærerutdanning kan søke. Søknadsfristen har gått ut!

  Sist endret: 18.02.2019

 • Nye barnehagenormer - hva er status?

  I denne analysen beskriver vi bemannings- og pedagogtettheten i barnehagene med utgangspunkt i bemanningen i slutten av 2018. 

  Sist endret: 15.02.2019

 • Tall og analyse av barnehager 2018

  Sist endret: 15.02.2019

 • Resultatene fra Elevundersøkelsen høsten 2018

  Resultatene fra Elevundersøkelsen høsten 2018 er nå tilgjengelige.  Resultatene publiseres i Skoleporten.

  Sist endret: 14.02.2019

 • Den virtuelle matematikkskolen (DVM)

  Den virtuelle matematikkskolen er et opplæringstilbud for elever på ungdomsskolen som trenger større utfordringer i matematikk. Undervisningen foregår på nett slik at man kan være elev uansett hvor man bor. Påmeldingen starter 1. april.

  Sist endret: 13.02.2019

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!