Høyt karaktersnitt også for årets avgangskull

Sist endret: 30.08.2022

Retting i Læreplan i vg3 maritim elektriker – opplæring i skole

Sist endret: 24.08.2022

Hvordan ta i bruk læreplanene?

Sist endret: 23.08.2022

8 av 10 nyutdanna fagarbeidarar er i jobb første år etter fagprøva

Sist endret: 23.08.2022

Kompetansepakke for innføring av nytt læreplanverk

Sist endret: 17.08.2022

Gjennomføring av videregående opplæring

Sist endret: 10.08.2022

9 av 10 søkere har fått tilbud om plass

Sist endret: 02.08.2022

Tilskudd til skoler godkjent etter kapittel 6A i privatskoleloven

Sist endret: 13.07.2022

Tildelinger av tilskudd til læremidler/pedagogisk barnehagemateriell uten markedsgrunnlag 2022

Sist endret: 08.07.2022

PP-tjenesten (PPT)

Sist endret: 07.07.2022