• Spørsmål til Barnehage-Noreg 2016

  Rutinar for å førebyggje og oppdage vald og seksuelle overgrep, bruk av nasjonale senter og beredskap er nokre av dei tema som er i denne rapporten.

  Sist endret: 20.02.2017

 • Praksisbrev Udir-2-2017

  Målgruppen for ordningen er definert som elever fra grunnskolen som kan ha svake karakterer, høyt fravær, men som ikke har lærevansker eller særskilte opplæringsbehov, og som man antar over tid vil kunne oppnå kompetansemålene ved en mer praktisk opplæring i bedrift.

  Sist endret: 17.02.2017

 • Line Tyrdal - elevinvolvering i vurdering

  Line Tyrdal har lang erfaring med vurdering for læring, både gjennom sitt arbeid som lærer, som ressursperson i Nittedal kommune og som foredragsholder. Her forteller hun om sine erfaringer med å jobbe med prinsippene for god underveisvurdering. Særlig legger hun vekt på hvor viktig det siste prinsippet (elevinvolering) er for læringsarbeidet i klasserommet.

  Sist endret: 16.02.2017

 • Nannestad Ungdomsskole - om læringsmiljø og tilbakemeldinger

  Guro Gustavsen ved Nannestad Ungdomsskole forteller om hvordan skolen jobber med å skape gode relasjoner mellom lærer-elev, og mellom elevene. I tillegg forteller hun om hvordan de på skolen jobber med tilbakemeldinger som fremmer læring.

  Sist endret: 16.02.2017

 • Rammeverk for eksamen

  Sist endret: 14.02.2017

 • Sykling på skoleveien

  Sist endret: 10.02.2017

 • Hvilke språk kan skoler undervise på?

  Undervisningsspråket i norsk skole er norsk eller samisk. Skolen må søke om forsøk etter opplæringsloven hvis de ønsker å bruke et annet språk som opplæringsspråk i et fag.

  Sist endret: 10.02.2017

 • Fagval i vidaregåande opplæring 2016/17

  Her finn du ei oversikt over elevane sine val av utdanningsprogram, programområde og fag i vidaregåande opplæring i skoleåret 2016/17.

  Sist endret: 08.02.2017

 • 37 søknader om å starte friskole

  Det er 34 grunnskoler og 3 videregående skoler som ønsker å starte opp friskole fra høsten 2018. En av tre søkere ønsker enten å starte opp på grunnlag av anerkjent pedagogikk, livssynsskole eller profilskole. Det er totalt fire flere søknader sammenlignet med i fjor. 

  Sist endret: 07.02.2017

 • 21 godkjente friskoler i 2017

  Det er 18 friskoler som har fått godkjenning til å starte opp høsten 2017 av de 34 som søkte i fjor. Godt over halvparten av skolene er idrettskoler. I tillegg har tre av skolene som fikk avslag våren 2016, fått omgjort avslagene sine. Sammenlignet med i fjor er det omtrent like mange friskoler som har fått godkjenning.

  Sist endret: 07.02.2017

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!