Kompetansepakke om et flerspråklig barnehagemiljø

Få faglig påfyll og støtte til å utvikle kompetanse om et flerspråklig barnehagemiljø. Kompetansepakken er gratis og åpen for alle dere som jobber i barnehagen.

I de fleste barnehager i Norge finnes det barn og personale som snakker mer enn et språk. Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold.

Her finner dere kompetansepakken om et flerspråklig barnehagemiljø

Kompetansepakken inneholder tre moduler. Modul 4 er ferdig i mars 2024.

Modulene inneholder fagtekster, lydklipp og filmer til bruk i profesjonelle læringsfellesskap. Dere finner også forslag til aktiviteter som dere kan gjøre sammen i kollegiet. I starten av kompetansepakken er det en egen del rettet mot eier og leder, som handler om hvordan dere kan tilrettelegge arbeidet med kompetansepakken.

I kompetansepakken møter dere Lars Natvig, pedagogisk leder i Jettegryta Barnehage, som er opptatt av å skape engasjement og glede for flere språk i barnehagen. I filmen under forteller han om hvordan han jobber for å vekke barns nysgjerrighet for andre språk enn norsk.

I mars 2024 vil vi arrangere et webinar der vi presenterer kompetansepakken og forteller om innholdet.

Vi ønsker dere lykke til med arbeidet med et flerspråklig barnehagemiljø!