• Bedre tverretatlig samarbeid

  Undersøkelsen gir grunnlag for å peke på enkelte trekk ved både utformingen og forvaltningen av virkemiddelapparatet som bør sees nærmere på i det videre arbeidet med en eventuell revisjon av støtte- og veiledningsressursene som er utviklet på sektorene som inngår i 0-24 samarbeidet.

  Sist endret: 02.11.2020

 • Høring – nye læreplaner på studieforberedende Vg2 og Vg3

  Her finner du utkast til nye læreplaner for programfagene på Vg2 og Vg3 studieforberedende. Fristen for å svare på høringen er 28. januar 2021. 

  Sist endret: 30.10.2020

 • Lærlinger, lærebedrifter og fagbrev

  Det ble inngått 23 000 nye lærekontrakter i 2019, en økning på 24 prosent siden 2012. I samme periode har antallet oppnådde fagbrev økt med 26 prosent.

  Sist endret: 29.10.2020

 • Elevundersøkelsen 2019: Elevene på mellomtrinnet er mindre motiverte for skolearbeidet enn for noen år siden

  Resultatene fra Elevundersøkelsen er stort sett stabile over tid og viser at elevene trives på skolen. Unntaket er en nedgang i elevenes motivasjon på 5., 6. og 7. trinn. Også Lærerundersøkelsen indikerer at elevene er mindre motiverte enn for noen år siden.

  Sist endret: 28.10.2020

 • Elevundersøkelsen 2019 – hovedrapporten

  I denne rapporten ser NTNU Samfunnsforskning nærmere på om det finnes endringer i elevenes læringsmiljø. Selv om endringene generelt sett er små over tid, er det tendenser til negativ utvikling på noen områder, først og fremst når det gjelder elevenes motivasjon for skolearbeidet.

  Sist endret: 28.10.2020

 • Framskritt i arbeidet med lokal kompetanseutvikling i skolen

  Det er gjort fremskritt med hensyn til hvordan kompetansemodellen er forstått og utviklet. Det er fortsatt behov for vedvarende innsats for å tilpasse modellen til lokale behov og styrke medvirkning på alle nivå.

  Sist endret: 27.10.2020

 • Karakterer i videregående skoler 2019-20

  Utviklingen de siste årene med høyere gjennomsnittlige standpunktkarakterer fortsetter. Økningen i hvert enkelt fag er ikke nødvendigvis så stor, men det er uvanlig at økningen slår inn i så mange fag samtidig.

  Sist endret: 27.10.2020

 • Elever som slutter i løpet av skoleåret 2019-20

  3,0 prosent av alle elever i videregående opplæring sluttet i løpet av skoleåret 2019-20. Det er færre enn året før. Sjansen for å slutte på videregående skole er betydelig større blant de som tar et yrkesfaglige utdanningsprogram enn for elever på studieforberedende. 

  Sist endret: 22.10.2020

 • Fravær på 10. trinn og i videregående skole skoleåret 2019-20

  Koronasituasjonen har påvirket føring av fraværet i 2019-20, både for elever på 10. trinn og på videregående skoler. Fra 4. mars og ut skoleåret 2019-20 ble det ikke ført fravær på vitnemål eller kompetansebevis.

  Sist endret: 22.10.2020

 • Tilskudd til digitale læremidler, infrastruktur og utstyr for frittstående grunn- og videregående skoler

  Tilskuddet skal stimulere til innkjøp av digitalt utstyr, infrastruktur, fellesløsninger og digitale læremidler. 

  Sist endret: 19.10.2020

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!