• Fysisk aktivitet i SFO-hverdagen

  Fysisk aktivitet kan gi barn opplevelse av glede, mestring, tilhørighet og sosialt samvær. 

  Sist endret: 30.06.2021

 • Samarbeid mellom SFO og helse- og omsorgssektoren

  Enkelte barn i SFO kan ha behov for helse- og omsorgstjenester i SFO-tiden. Det er derfor viktig å inkludere SFO i det tverrfaglige samarbeidet rundt disse barna.

  Sist endret: 29.06.2021

 • Spørsmål til Skole-Norge våren 2021

  Elever med null i grunnskolepoeng, evaluering av fagfornyelsen og læreres kompetanse til å undervise minoritetsspråklige elever er noen av temaene i vårens spørreundersøkelse.

  Sist endret: 29.06.2021

 • Samisk i SFO

  SFO skal legge til rette for at samiske barn kan bevare og utvikle sitt språk og sin kultur, og bidra til at alle barn i SFO møter samisk kultur.  

  Sist endret: 28.06.2021

 • Digital praksis og digital dømmekraft i SFO

  Når dere bruker digitale verktøy og internett i SFO, skal barnas sikkerhet og trygghet være ivaretatt. 

  Sist endret: 28.06.2021

 • Skoleeigar har ansvar for å ta hand om opplysningsplikta til barnevernet

  Tilsette i skolen har opplysningsplikt overfor barneverntenesta, og må ikkje la vere å melde bekymring i frykt for å bryte teieplikta. 

  Sist endret: 25.06.2021

 • Fakta om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning

  Det er stor variasjon både mellom kommuner og mellom nivåer i opplæringen på andelen som får spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning.  I grunnskolen varierer andelen fra 3,5 prosent på 1. trinn til 10,4 prosent på 10. trinn.

  Sist endret: 25.06.2021

 • Hva har vi lært av 0–24-programmet?

  0–24-samarbeidet ble avsluttet i løpet av mars 2021, etter 5 år. Formålet med samarbeidet har vært å bidra til at alle barn og unge får den støtten og hjelpen de behøver for å mestre eget liv. Prosjektet har siden høsten 2016 følgeevaluert, og dette er sluttrapporten. 

  Sist endret: 25.06.2021

 • Film: Inkluderende fellesskap

  Alle barn skal ha en opplevelse av tilhørighet i et fellesskap. Barnehagen skal ha en inkluderende praksis der alle blir anerkjent for den man er, og alt som skjer i barnehagen skal være tilrettelagt.

  Sist endret: 24.06.2021

 • Muntlig eksamen for elever er avlyst

  Muntlig eksamen våren 2021 er avlyst. Det er fremdeles noen kandidater som skal ta eksamen. Du finner oversikt i denne artikkelen. 

  Sist endret: 23.06.2021

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!