Spørsmål til Skole-Norge høsten 2022

Sist endret: 19.01.2023

Hva skal til for at nyankomne elever får god opplæring?

Sist endret: 17.01.2023

Søknad til videregående opplæring for nyankomne elever

Sist endret: 16.01.2023

Søknad om nye landslinjer eller utvidelse av eksisterende landslinjer

Sist endret: 13.01.2023

Tilskot til læremiddel og pedagogisk barnehagemateriell

Sist endret: 11.01.2023

Erfaringer og vurderinger med eksamen 2022 og prioriteringer for 2023

Sist endret: 05.01.2023

Gode erfaringer fra pilotprosjekt om inkludering

Sist endret: 21.12.2022

Meldeplikt for private barnehager

Sist endret: 20.12.2022

Presisering for læreplanene i fremmedspråk – fellesfag og programfag

Sist endret: 20.12.2022

De fleste foreldre er fornøyde med grunnskolen

Sist endret: 20.12.2022