• Bruk av nødrett/nødverge og andre inngripende tiltak i skolen

  Opplæringsloven har ikke hjemmel til å bruke tvang overfor elever. Utover skolebytte i grunnskolen, sanksjoner nedfelt i skolens ordensreglement og konkrete tiltak i en skolemiljøsaker er det heller ikke hjemmel i opplæringsloven til å bruke andre inngripende tiltak overfor elever.

  Sist endret: 18.06.2018

 • Full skyssgodtgjørelse ved bruk av privat bil i videregående opplæring Udir-3-2011

  Dette rundskrivet omhandler regelverket om full skyssgodtgjørelse for elever i videregående skole som benytter privat bil som alternativ til fylkeskommunal skoleskyss.

  Sist endret: 18.06.2018

 • Bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm – hvordan ligger barnehagene an?

  Stortinget har vedtatt en ny bemanningsnorm og en skjerping av pedagognormen. Bemanningsnormen stiller krav om minimum én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år. Skjerpet pedagognorm innebærer minst én pedagogisk leder per 7 barn under tre år og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Barnehagene må innfri ny bemanningsnorm innen 1. august 2019, og pedagognorm innen 1. august 2018. 

  Sist endret: 18.06.2018

 • Grunntilskott til hovudorganisasjonane for funksjonshemma

  Tilskottet er eit grunntilskott som blir gjeve til hovudorganisasjonane FFO, SAFO og Unge funksjonshemmede, som forvaltar tilskottet på vegner av sine medlemsorganisasjonar.

  Sist endret: 18.06.2018

 • Betaling for plass og november-barn

  Sist endret: 18.06.2018

 • Kvalitetskriterier for læremidler

  Sist endret: 15.06.2018

 • Evaluering av realfagsstrategien - status før strategistart

  Få skoleledere tilbyr egne spesialiserte tilbud for høyt presterende elever i matematikk, og få barnehageansatte benytter seg av videreutdanningstilbud i realfag. Dette er noe av statusen før implementering av realfagsstrategien «Tett på realfag».

  Sist endret: 15.06.2018

 • Barnehager med særlige formål

  Uttalelsen besvarer spørsmål om tolkningen av barnehageloven § 1 og § 1 a for barnehager med særlige formål.

  Sist endret: 13.06.2018

 • Læreplangruppene

  Nå starter vi arbeidet med å utvikle læreplanene i de ulike fagene. Vi skal utvikle læreplaner for alle grunnskolens fag og de gjennomgående fagene i videregående opplæring.

  Sist endret: 08.06.2018

 • Evaluering av lærekandidatordningen

  NIFU har gjennomført en undersøkelse av lærekandidatordningen og av ordningen med tilskudd til opplæring av lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater med særskilte behov.

  Sist endret: 07.06.2018

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!