• Modell for kompetanseutvikling

  Fra 2017 innfører Kunnskapsdepartementet en ny modell for kompetanseutvikling i skolen. Modellen består av tre ordninger. En desentralisert ordning, en oppfølgingsordning og en innovasjonsordning.  

  Sist endret: 21.09.2017

 • Kjerneelementer

  Vi skal utvikle kjerneelementer for de ulike skolefagene. Dette skal være det viktigste i fagene. Se hvem som jobber med dette.

  Sist endret: 15.09.2017

 • Evaluering av omstillingen i Statped

  Deloitte har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet gjennomført en evaluering av omstillingsprosessen i Statped. Formålet med evalueringen var å gjøre en vurdering av hvordan selve omstillingsprossen har fungert, og om formålet med omstillingen har blitt oppnådd. 

  Sist endret: 15.09.2017

 • Ikke-godkjent utenlandsk utdanning

  De som har fullført videregående opplæring i annet land, men som ikke får godkjent opplæringen som studiekompetanse eller yrkeskompetanse i Norge, har etter søknad rett til tre års heltids videregående opplæring.

  Sist endret: 14.09.2017

 • Kartlegging av ressurser om demokratiske holdninger i lærerutdanningen

  En ny kartlegging viser at nettsider til lærere i grunnopplæringen med mange gode ressurser for undervisning om temaer som demokratiske holdninger, hatefulle ytringer, rasisme, antisemittisme og diskriminering av minoriteter er lite brukt i lærerutdanningen.

  Sist endret: 13.09.2017

 • Elektrofag

  Faglig råd for elektrofag (FREL) jobber for å utvikle kvaliteten i elektrofagene på videregående nivå.

  Sist endret: 12.09.2017

 • Restaurant- og matfag

  Faglig råd for restaurant- og matfag (FRRM) jobber for å utvikle kvaliteten i restaurant- og matfagene på videregående nivå.

  Sist endret: 12.09.2017

 • Design og håndverk

  Faglig råd for design og håndverk (FRDH) jobber med å utvikle kvaliteten i håndverksfagene på videregående nivå.

  Sist endret: 12.09.2017

 • Bygg- og anleggsteknikk

  Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) jobber med å utvikle kvaliteten i bygg- og anleggsfagene på videregående nivå.

  Sist endret: 12.09.2017

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!