Fakta om barnehager 2023

Sist endret: 20.03.2024

Feil i resultater fra nasjonale prøver 2014–2021

Sist endret: 18.03.2024

Liten nedgang i talet på lærlingar

Sist endret: 15.03.2024

Én av seks skoler bidrar mer enn forventet til å løfte elevenes resultater

Sist endret: 14.03.2024

Færre og større skoler enn for ti år siden

Sist endret: 13.03.2024

Bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager

Sist endret: 07.03.2024

Konferanse – Evaluering av implementering av rammeplan for barnehage

Sist endret: 06.03.2024

Tid for lesing. Norske tiåringers leseforståelse i PIRLS 2021

Sist endret: 05.03.2024

Rammeverk for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse

Sist endret: 01.03.2024

KI-råd: - Vi må beskytte og veilede elevene

Sist endret: 29.02.2024