Foreldrebetaling

Her beskriver vi minimumskravene. Kommunene kan tilby familier en enda lavere makspris, og gi større moderasjon.

Søk om kompensasjon til private barnehager for refundert foreldrebetaling i forbindelse med stenging av eller redusert drift i barnehagene.

I august 2019 ble retten til gratis kjernetid utvidet til også å gjelde 2-åringer.

Makspris

Foreldre skal ikke betalte mer enn maksprisen for en barnehageplass.

Maksprisen blir fastsatt til kroner 3 230 per måned fra og med 1. januar 2021.

Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Grensen blir fastsatt av Stortinget. Kommunen kan tilby foreldrene en lavere pris enn maksprisen.

Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen.

Moderasjonsordninger

Har du flere barn i barnehagen?

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, skal kommunen sørge for at du får reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles søskenmoderasjon. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere.

Reduksjonen for det andre barnet er minimum 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon.

Har du lav inntekt?

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. 

Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunen har ansvaret.

Kommunen skal refundere inntektstapet til de private barnehagene der foreldre har fått vedtak om redusert foreldrebetaling.

Gratis kjernetid

Fra 1. august 2020 er inntektsgrensen 566 100 kroner. Fra 1. august 2021 settes inntektsgrensen til 583 650 kroner. 

Om finansiering av barnehager og gratis kjernetid for familier med lav inntekt på regjeringen.no.

Mer om moderasjon og gratis kjernetid
Spørsmål og svar, og oversikt over forskriftsendringene

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!