Endring i Læreplan i vg3 boreoperatørfaget

Endringa gjeld læreplanen med kode BOR03-03.

Teksten om fagprøva i læreplanen er endra frå "minst tre virkedager" til "minst to virkedager". Endringa tredde i kraft 1. april og gjeld alle som skal ha fagprøve frå denne datoen.

Den nye læreplanen har kode BOR03-03 og erstattar læreplanen med kode BOR03-02. Endringa er gjord på bakgrunn av høyring om lengda på fagprøva tidlegare i år.

Teksten var: "Alle skal opp til fagprøven, som skal gjennomføres over minst tre virkedager."

Teksten er endra til: "Alle skal opp til fagprøven, som skal gjennomføres over minst to virkedager."

Sjå læreplanen