• Gjennomføring i videregående opplæring

  Rekordmange fullfører videregående opplæring, men forskjellen mellom studieforberedende og yrkesfag er fortsatt for stor. Nedenfor leser du mer om gjennomføring av videregående opplæring, overganger mellom trinn i videregående opplæring, og om ungdom uten og utenfor videregående opplæring.

  Sist endret: 27.08.2018

 • Overgang fra Vg1 studiespesialisering til alle yrkesfag på Vg2

  Vi innfører en ny ordning der elever fra Vg1 studiespesialisering kan gå over til Vg2 yrkesfag, og samtidig fullføre opplæringen på normert tid. Skoleeier kan ta ordningen i bruk fra skoleåret 2018-2019.

  Sist endret: 27.08.2018

 • Saker meldt til fylkesmennene om skolemiljø

  Dette er en oversikt over antall saker som ble meldt til fylkesmennene om skolemiljø etter opplæringslovens kapittel 9 A fra august 2017 til juni 2018.

  Sist endret: 24.08.2018

 • Hva skjer når i fornyelsen av fagene?

  Skolen får nye læreplaner i 2020. Her holder vi deg oppdatert om hva vi jobber med.

  Sist endret: 23.08.2018

 • Lærernorm for grunnskolen - kalkulator (2019-20)

  Fra og med skoleåret 2019-20 innføres den endelige lærernormen for lærertetthet i ordinær undervisning (gruppestørrelse 2) på skolenivå. Her kan du se hvordan skolen din ligger an i forhold til kravene.

  Sist endret: 21.08.2018

 • Analyse - grunnskolepoeng og karakterer i grunnskolen 2017-18

  Avgangselevene fra grunnskolen våren 2018 fikk bedre karakterer enn de som gikk ut året før, og antallet elever som ikke får karakter har gått ned.

  Sist endret: 21.08.2018

 • Tilskudd til samiske tiltak mot mobbing

  Stortinget har for 2018 bevilget 1 mill. kroner til tiltak mot mobbing av barn og unge knyttet til samisk bakgrunn, språk og kultur.           

  Sist endret: 20.08.2018

 • Spørsmål til skole-Norge våren 2018

  Spørsmålene stilles til skoleledere og skoleeiere i både kommunene og fylkeskommunene. 

  Sist endret: 17.08.2018

 • Overgang til videregående opplæring

  Sist endret: 16.08.2018

 • Analyse - Ungdom utenfor opplæring og arbeid

  17 000 ungdommer var registrert i oppfølgingstjenesten (OT) per juni 2018. De ble registrert fordi de har vært eller er utenfor opplæring og arbeid. Det er omtrent 1000 færre ungdommer enn på samme tid i fjor. Dette er den største nedgangen vi har sett siden 2012.

  Sist endret: 15.08.2018

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!