• Fraværsgrensen – en suksess for de fleste og til besvær for noen

  Sluttrapporten fra evalueringen av fraværsgrensen i videregående skoler viser at elevenes fravær har gått ned, men det er for tidlig å si om det har en konsekvens for frafallet i skolen.

  Sist endret: 15.06.2020

 • Evaluering av norm for lærertetthet

  Oppfyller landets skoler regler om lærertetthet og kompetansekrav? Hva bruker skolene de ekstra ressursene til, og hva mener rektorer om norm for lærertetthet og om rekruttering av lærere på kort og lang sikt?

  Sist endret: 12.06.2020

 • Stor variasjon i tiltaket Barnehagefaglig grunnkompetanse

  Det er stor variasjon i omfang, innhold og hvordan tiltaket Barnehagefaglig grunnkompetanse er organisert.

  Sist endret: 10.06.2020

 • Evaluering av matematikkeksamen

  Eksamen i matematikk har høy legitimitet blant elever og lærere. Det er god sammenheng mellom læreplan og eksamen, men det er digitale forskjeller i matematikkopplæringen og til eksamen.

  Sist endret: 04.06.2020

 • Analyse av eksamen i matematikk

  Eksamen på 10.-trinn fanger godt opp bredden i elevenes kompetanse, særlig på de høyeste kompetansenivåene. Elevenes kompetanse har ikke endret seg fra 2017 til 2019.

  Sist endret: 04.06.2020

 • Tilskudd til veiledning for nyutdannede nytilsatte lærere

  Den første tiden som lærer er viktig og kan oppleves som krevende. Derfor er kvalifisert veiledning viktig både for å gi nye lærere økt trygghet til å håndtere og mestre arbeidssituasjonen, og få økt bevissthet om verdien av egen kompetanse. Slik kan veiledning også bidra til å beholde høyt kvalifiserte nyutdannede lærere i skolen.

  Sist endret: 03.06.2020

 • Hjemmeundervisningen under koronastengte skoler

  Lærerne har hatt relativt få problemer med å gjennomføre den digitale undervisningen, men større utfordringer med å følge opp sårbare elever. Det viser en ny analyse. 

  Sist endret: 02.06.2020

 • Tilskot til læremiddel

  Søk om tilskot til å utvikle læremiddel for skole og pedagogisk materiell for barnehage på område som det ikkje er ein kommersiell marknad for.

  Sist endret: 02.06.2020

 • Barnehager – informasjon om koronasituasjonen

  Barnehager kan nå planlegge for en mer normal barnehagehverdag. Vi har gått fra rødt til gult nivå i FHIs trafikklysmodell.

  Sist endret: 29.05.2020

 • Beredskapsplan for skoleeiere

  Trafikklysmodellen med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak skolene må følge. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges.

  Sist endret: 29.05.2020

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!