Siste nytt

Utdanningsdirektoratet foreslår nye tiltak mot skolefravær

Sist endret: 02.11.2023

Nedgang i avlagte privatisteksamener i 2022–23

Sist endret: 02.11.2023

Webinar om kunstig intelligens og vurdering 31. oktober 2023

Sist endret: 01.11.2023

Informasjonsmøte om Elevundersøkelsen for skoleledere 23. oktober

Sist endret: 30.10.2023

Undersøkelse av brudd på opplæringsloven kapittel 9A

Sist endret: 24.10.2023

Klageinstans ved utstedelse av vitnemål/førstegangsvitnemål

Sist endret: 23.10.2023

Fagdag om inkludering av nyankomne i barnehager og skoler

Sist endret: 23.10.2023

Svar på del 3 av oppdrag 2022-027

Sist endret: 20.10.2023

Høye forventninger til de praktiske og estetiske fagene

Sist endret: 19.10.2023