Yrkesfag – modulstrukturerte læreplaner for voksne

Læreplaner i 13 lærefag er delt inn i moduler for å passe bedre til opplæring for voksne. Opplæringen skal bygge på kompetansen den enkelte har, slik at veien til fag- eller svennebrev blir mer effektiv. Det er ingen bestemt rekkefølge modulene må tas i, og flere moduler kan tas samtidig. Sluttkompetansen er den samme som for ordinært løp.

Læreplanene er gyldige for opplæring fra 1. august 2024, men det er også overgangsordninger knyttet til innføringen av disse læreplanene. 

Modulstrukturert opplæring er ett av flere tiltak i fullføringsreformen som skal bidra til at flere voksne kan ta fag- eller svennebrev og at norsk arbeidsliv får dekket sitt behov for kvalifisert arbeidskraft.

Forberedende opplæring for voksne

Forberedende opplæring for voksne (FOV) erstatter grunnskole for voksne fra 1. august 2024. Du finner informasjon om læreplanene for FOV på HK-dirs nettside.