eTwinning: internasjonalt pedagogisk samarbeid

eTwinning er et gratis tilbud til lærere og elever som legger til rette for pedagogisk samarbeid mellom barnehager og skoler i ulike land.

eTwinning gir lærere mulighet til å samarbeide med andre lærere i og utenfor Europa. Lærerne får tilgang til verktøy for å etablere internasjonale nettverk og for å gjennomføre små og store prosjekter. I tillegg kan lærerne søke om å få delta på nettkurs, konferanser og seminarer.

Hvordan komme igang med eTwinning? 

eTwinning – digitalt prosjektsamarbeid mellom skoler og barnehager (hkdir.no)

Barnehage- og skoleeiere bør ha en plan for kompetanseutvikling for sine ansatte, som viser hvordan kompetansebehovene skal dekkes. Det viktig at læreren snakker med lederen sin for å avklare kompetansebehovet før påmelding.

Arbeid med tema og prosjekt i barnehage

Eksempel

Undervisningopplegg grunnskole

Eksempel

Undervisningopplegg videregående

Eksempel

eTwinning er en del av Erasmus+