Siste nytt

§ 5-1 Styret

Sist endret: 01.08.2023

§ 4-5 Personale som ikkje er tilsett i undervisningsstilling og som skal hjelpe til i opplæringa

Sist endret: 01.08.2023

§ 4-3 Politiattest og forbod mot tilsetjing.

Sist endret: 01.08.2023

§ 5-2b Plikt til å arbeide med kvalitetsutvikling

Sist endret: 01.08.2023

Kapittel 6A Diverse skolar som gir yrkesretta opplæring

Sist endret: 01.08.2023

Kapittel 6 Offentlege tilskot og skolepengar m.m.

Sist endret: 01.08.2023

§ 7-2 a Moglege reaksjonsformer

Sist endret: 01.08.2023

§ 7-2 Tilsyn m.m.

Sist endret: 01.08.2023

§ 7-1e Plikt for skolen til å ha tilbod om leksehjelp

Sist endret: 01.08.2023

§ 7-1d Plikt for skolen til å sørgje for foreldresamarbeid

Sist endret: 01.08.2023