Fakta om grunnskolen 2023–2024

Sist endret: 15.12.2023

Nytt fra nyttår 2024

Sist endret: 14.12.2023

Fra «bør» til «skal» etter implementering av rammeplan i barnehagen

Sist endret: 14.12.2023

Høring – nytt system for kvalitetsutvikling

Sist endret: 13.12.2023

Sosiale medier og gaming oppleves både positivt og negativt

Sist endret: 12.12.2023

Bedre skoleresultater på 3., 5. og 8. trinn, men ikke på 10. trinn

Sist endret: 12.12.2023

Betydelig PISA-nedgang i lesing, matematikk og naturfag

Sist endret: 05.12.2023

Nyttige verktøy for deg som tar yrkesfag

Sist endret: 04.12.2023

Særskilt språkopplæring for elever fra Ukraina i private skoler

Sist endret: 01.12.2023

Flerspråklige barn i barnehagen

Sist endret: 30.11.2023