• Høring – nye læreplaner på studieforberedende – Vg1

  Her kan du lese høringsutkastene til nye læreplaner for programfagene elevene velger på Vg1 studieforberedende, som skal være klare til skolestart høsten 2020. Høringen er nå avsluttet og frist for å svare var 25. februar 2020.  

  Sist endret: 25.11.2019

 • Lærlinger, lærebedrifter og fagbrev

  Antall nye lærlinger øker og flere oppnår fag- og svennebrev.

  Sist endret: 22.11.2019

 • Hvordan beskytte barn mot skadelig innhold på nett?

  Hva skal barnehager og skoler gjøre for å hindre at barn og elever får tilgang til skadelig innhold på nett? 

  Sist endret: 21.11.2019

 • Videreutdanning for barnehagelærere og lederutdanning for styrere 2019

  I denne rapporten har Fafo undersøkt hvordan barnehagelærere og styrere som har deltatt på videreutdanning og lederutdanning i 2018/19, vurderer studiet.

  Sist endret: 20.11.2019

 • Barnekonvensjonen

  Alle barnehager skal bygge på verdigrunnlaget som er fastsatt i barnehageloven og internasjonale konvensjoner som Norge har sluttet seg til, slik som barnekonvensjonen.

  Sist endret: 19.11.2019

 • Vetuva

  Vetuva er et magasin for alle som jobber i barnehagen. Det baserer seg på skandinavisk forskning om barnehager og kommer ut en gang i året.

  Sist endret: 14.11.2019

 • Videreutdanning av lærere: Deltakerundersøkelsen 2019

  Deltakerundersøkelsen retter seg mot lærere i grunnskolen, videregående og voksenopplæringen som tar videreutdanning i regi av strategien «Kompetanse for kvalitet». NIFU har evaluert deltakernes opplevelse av studiet, og hvordan de vurderer læringsutbyttet.

  Sist endret: 14.11.2019

 • Elevundersøkelsen 2018 – hovedrapporten

  Gjennom analyse av Elevundersøkelsen og kvalitative studier ved fire skoler, har forskerne sett nærmere på elevens digitale verden og læringsmiljø. 

  Sist endret: 07.11.2019

 • Analyse av nasjonale prøver for 5. trinn 2019

  Det få endringer i resultatene på nasjonale prøver høsten 2019 sammenlignet med tidligere. 

  Sist endret: 06.11.2019

 • Resultater på nasjonale prøver for 8. og 9. trinn - analyse

  Høsten 2019 gjennomførte ca. 60 000 elever på 8. trinn nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk. I tillegg gjennomførte ca. 60 000 elever på 9. trinn de samme prøvene i lesing og regning.

  Sist endret: 06.11.2019

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!