Like utdanningssystemer, men ulike sluttvurderinger

Sist endret: 31.10.2022

Utdanningsspeilet 2022

Sist endret: 27.10.2022

Voksne i videregående skole

Sist endret: 26.10.2022

Autisme

Sist endret: 25.10.2022

Flere elever sluttet i 2021–22 enn året før

Sist endret: 19.10.2022

Midlertidige fraværsregler gav lavt fravær også i 2021–22

Sist endret: 19.10.2022

Sist publiserte læreplaner

Sist endret: 18.10.2022

Prosjektstøtte til private og frivillige organisasjonar for 2023

Sist endret: 14.10.2022

Kompetansestrategi – barnehage

Sist endret: 12.10.2022