• Fagbrev på jobb

  Fagbrev på jobb er en ordning for voksne som er i et arbeidsforhold. Voksne får her mulighet til å få fag- eller svennebrev på grunnlag av allsidig praksis, realkompetansevurdering og opplæring kombinert med veiledet praksis i vanlig arbeid.

  Sist endret: 02.04.2019

 • Evaluering av realfagsstrategien - Implementeringen

  NIFU har i denne delen av evalueringen blant annet besøkt to skoler som deltar i strategien «Tett på realfag», og skolene mener de har hatt en positiv utvikling i realfag. Dette stemmer godt overens med NIFUs observasjoner. Også talentsentrene bidrar til å utfylle opplæringen i skolen på en positiv måte. 

  Sist endret: 28.03.2019

 • Algoritmisk tenkning

  Algoritmisk tenkning er en problemløsningsmetode. Algoritmisk tenkning innebærer å tilnærme seg problemer på en systematisk måte, både når vi formulerer hva det er vi ønsker å løse og når vi foreslår mulige løsninger.  Litt forenklet kan vi si at det er 'å tenke som en informatiker' når vi skal løse problemer eller oppgaver.

  Sist endret: 27.03.2019

 • Teknikk og industriell produksjon

  Faglig råd for teknikk og industriell produksjon (FRTIP) jobber for å utvikle kvaliteten i de industrielle og tekniske fagene på videregående nivå.

  Sist endret: 25.03.2019

 • Om digitale læremidler

  Den teknologiske skolesekken vil øke tilfanget og kvaliteten på digitale læremidler. Innkjøpsstøtte til digitale læremidler for skoleeiere er ett tiltak for å nå dette målet.

  Sist endret: 22.03.2019

 • Oppsummering av innspill – nye læreplaner på yrkesfag

  I januar delte vi de første skissene til nye læreplaner i programfagene på yrkesfag. Vi fikk til sammen 615 innspill og i hovedsak er veldig mange fornøyde med retningen på faget. Vi har også fått mange positive tilbakemeldinger på kjerneelementene.

  Sist endret: 22.03.2019

 • 4 av 5 lærlinger tar fagbrev innen fem år

  For å oppnå fag- eller svennebrev, må lærlingene fullføre læretiden og bestå fagprøven. Vi har sett på hvordan det har gått med lærlingene to til fem år etter de startet i lære. 

  Sist endret: 21.03.2019

 • Pulje 4 i inkluderende barnehage- og skolemiljø

  Pulje 4 vil starte opp i løpet av våren 2019.  Ta kontakt med med fylkesmannen i ditt fylke for nærmere informasjon om søknadsprosessen.

  Sist endret: 19.03.2019

 • Hva er nytt i fagene? Les våre korte oppsummeringer

  Her beskriver vi kort hva som kjennetegner læreplanene som er på høring fra 18. mars til 18. juni 2019.

  Sist endret: 18.03.2019

 • Læreplangrupper for valgfagene

  Nå starter vi arbeidet med å fornye læreplanene i valgfagene på ungdomstrinnet. Her finner du en oversikt over læreplangruppene for valgfagene. 

  Sist endret: 18.03.2019

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!