• Evaluering av Språkløyper

  Strategien språkløyper (2016-2020) har ført til bedre arbeid med språk i skoler og barnehager. Tiltakene har ført til høyere prioritering av arbeid med språk, lesing og skriving, bedre koordinering av arbeidet, og økt bevissthet og kompetanse blant ansatte i utdanningssektoren. 

  Sist endret: 19.11.2020

 • Guide to infection control in English

  This guide gives advice and guidance to kindergartens and schools during the coronavirus outbreak (COVID-19). The guide is in addition to existing rules and guidelines

  Sist endret: 18.11.2020

 • Kunnskap om bedre oppfølging av utsatte barn og unge

  I denne rapporten presenterer Fafo kunnskap fra det nordiske 0-24 prosjektet om mer helhetlig og effektiv oppfølging av utsatte barn og unge.

  Sist endret: 18.11.2020

 • TIMSS

  TIMSS er en internasjonal undersøkelse, som måler elevers kompetanse i matematikk og naturfag på 5. og 9. trinn. Gjennom spørreskjemaer samles det i tillegg inn relevant informasjon om elevene, lærerne og skolene som brukes i analysene av datamaterialet.

  Sist endret: 13.11.2020

 • Konsekvenser av smitteverntiltak i barnehager og skoler

  Vi har ledet en ekspertgruppe som har sett på hvilke konsekvenser smitteverntiltakene har hatt i barnehager og skoler. Ekspertgruppa har både sett på elevenes læring, skolemiljø og andre forhold som eksempel psykisk helse. Gruppa har også sett på hvilke konsekvenser smitteverntiltakene har hatt for barnehager.

  Sist endret: 13.11.2020

 • Analyse av nasjonale prøver for 5. trinn 2020

  Guttene presterer gjennomgående noe svakere på alle prøvene i år sammenlignet med i fjor. Jentenes prestasjoner varierer på de ulike prøvene. Resultatene gir ikke noe tydelig svar på hvilken betydning vårens hjemmeundervisning har hatt for elevenes læring.

  Sist endret: 10.11.2020

 • Analyse nasjonale prøver for 8. og 9. trinn 2020

  Guttene presterer gjennomgående noe svakere på alle prøvene i år sammenlignet med i fjor. Jentenes prestasjoner varierer på de ulike prøvene. Resultatene gir ikke noe tydelig svar på hvilken betydning vårens hjemmeundervisning har hatt for elevenes læring.

  Sist endret: 10.11.2020

 • Hva sier forskning om intensivopplæring

  Elever med behov for ekstra læringsstøtte i lesing som får intensivopplæring på 1. trinn, oppnår bedre progresjon i lesing på 2. og 3. trinn enn det som er vanlig for denne gruppen elever. Intensivopplæring i matematikk kan ikke vise til like gode resultater.

  Sist endret: 06.11.2020

 • Voksne i videregående skole 2019–20

  I skoleåret 2019-20 var det 16 600 voksne i videregående. Sammenlignet med i 2018–19 er det en økning på over 500 deltakere, og det har vært en økning over flere år. 

  Sist endret: 03.11.2020

 • Bedre tverretatlig samarbeid

  Undersøkelsen gir grunnlag for å peke på enkelte trekk ved både utformingen og forvaltningen av virkemiddelapparatet som bør sees nærmere på i det videre arbeidet med en eventuell revisjon av støtte- og veiledningsressursene som er utviklet på sektorene som inngår i 0-24 samarbeidet.

  Sist endret: 02.11.2020

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!