Siste nytt

 • Samisk i SFO

  SFO skal legge til rette for at samiske barn kan bevare og utvikle sitt språk og sin kultur, og bidra til at alle barn i SFO møter samisk kultur.  

  Sist endret: 27.01.2022

 • Progresjonen i videregående har aldri vært bedre

  Til tross for at skolehverdagen har vært sterkt preget av koronapandemien, har progresjonen gjennom videregående skole aldri vært bedre enn høsten 2020 og høsten 2021. Sammenlignet med før pandemien har andelen elever som går videre fra vg1 og fra vg2 økt. 

  Sist endret: 26.01.2022

 • Fagval i vidaregåande opplæring 2021–22

  Her finn du ei oversikt over elevane sine val av utdanningsprogram, programområde og fag i vidaregåande opplæring skuleåret 2021–22.

  Sist endret: 25.01.2022

 • Tilskudd til skolebibliotek og lesestimulering

  Kommuner kan søke om tilskudd for å styrke skolebibliotekenes arbeid med lesestimulering. Midlene skal gå til personalressurser eller kompetanseutvikling.

  Sist endret: 25.01.2022

 • Rustesting av elever

  Skoler har ikke lovhjemmel til å kreve rustesting av elever. Dette gjelder også for friskoler. Det betyr at skolen ikke kan kreve at elever gir urinprøver eller gå gjennom elevenes eiendeler, selv om skolen har mistanke om at eleven er ruset eller har med seg rusmidler på skolen.

  Sist endret: 20.01.2022

 • Sluttvurdering i matematikk etter 10. trinn våren 2022

  Sluttvurderinga våren 2022 skal ta utgangspunkt i læreplanen etter LK20. Grunnlaget for sluttvurdering er kompetansemåla i læreplanen, forstått i lys av teksten om faget. Her klargjer vi kva kompetansemål som ligg til grunn, og det gjeld både standpunktvurdering og eksamen.

  Sist endret: 17.01.2022

 • Spørsmål til Skole-Norge høsten 2021

  Svømmeopplæring under pandemien, digitalisering og læremidler i skolen er noen av temaene i høstens spørreundersøkelse.

  Sist endret: 17.01.2022

 • Spørsmål til Barnehage-Norge 2021

  Digital praksis i barnehagen, barnehageansatte med masterkompetanse og andre oppvekstrelaterte profesjoner er noen av temaene i høstens spørreundersøkelse.

  Sist endret: 17.01.2022

 • Søknad om nye landslinjer eller utvidelse av eksisterende landslinjer

  Landslinjer er et utdanningstilbud i videregående opplæring. Elever kan søke om opptak på en landslinje uansett hvor i landet de bor. 

  Sist endret: 14.01.2022

 • Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning

  Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU) er et tiltak som skal heve kompetansen for personalet som allerede arbeider i en barnehage.  

  Sist endret: 13.01.2022

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!