• Utdanningsspeilet

  Tall og analyser av barnehage og grunnopplæring i Norge.

  Sist endret: 09.06.2017

 • Skolebidragsindikatorer i videregående skole

  NIFU har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet utarbeidet rapporten: «Skolebidragsindikatorer i videregående skole». Rapporten presenterer en rekke indikatorer for skolenes bidrag til elevenes resultater, etter at vi har tatt hensyn til det grunnlaget elevene hadde med seg da de begynte i videregående skole. 

  Sist endret: 07.06.2017

 • Barnehage

  Sist endret: 31.05.2017

 • Eksamensoppgave i norsk hovedmål

  50 000 elever og privatister tok eksamen i norsk hovedmål torsdag 24. mai.

  Sist endret: 24.05.2017

 • Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.-4. trinn

  Formålet med ordningen er å sette kommunene i stand til å øke lærertettheten på 1.-4. trinn.

  Sist endret: 23.05.2017

 • Fraværsgrense Udir-3-2016

  Fra 1. august 2016 er det en fraværsgrense i videregående skoler. Hensikten er å motivere elevene til jevn innsats, og å forhindre skulk.

  Sist endret: 19.05.2017

 • Prosedyrer for endring i yrkesfaglige utdanningsprogrammer

  Ønsker du å foreslå et nytt lærefag, et kryssløp eller andre endringer for tilbudsstrukturen i yrkesfaglige utdanningsprogram? Her finner du ut hvordan du skal gå frem.

  Sist endret: 19.05.2017

 • Hva er Veilederkorpset?

  Veilederkorpset tilbyr veiledning som støtte til skoleeiere og skoleledere som ønsker å styrke kvalitetsutviklingsarbeidet i skolen.

  Sist endret: 19.05.2017

 • Film: Lesson Study

  Filmen gir en introduksjon til metoden Lesson Study. Bruk gjerne filmen som et utgangspunkt for å snakke sammen om hvordan dere selv arbeider, og hvordan dere eventuelt kan ta i bruk metoden som en form for kollegaveiledning.

  Sist endret: 16.05.2017

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!