Webinar: Evaluering av implementering av rammeplan for SFO

I dette webinaret får de innblikk i hovudfunna frå evalueringa, og inspirasjon frå engasjerte avdelingsleiarar ved to ulike SFO-ar. Webinaret kan vere eit fint innslag på planleggingsdagar og personalmøte til hausten.

Program

Joakim Caspersen (NTNU Samfunnsforskning): Hovedfunn frå evalueringa av implementeringa av rammeplan for SFO

Mona Gjøse Skaaren (Jåtten SFO): Krafta i læringsfellesskapet på SFO

Eivind Simensen (Veståsen SFO): Ei pedagogisk reise mot ein didaktisk praksis