Her finner du en oversikt over endringer og nyheter for barnehage, SFO og skole. Denne artikkelen blir oppdatert ut august.

Nytt for barnehage

Kurs for nyankomne som ønsker å jobbe i barnehager

Vi har utviklet et digitalt kurs for nyankomne som ønsker å jobbe i barnehager, skoler og SFO.

Nytt for SFO

Ståstedsanalysen for SFO

1. august åpner Ståstedsanalysen for SFO. Det er et verktøy for støtte til kvalitet i SFO. Verktøyet hjelper med å identifisere styrker og utfordringer, og med å sette mål og tiltak.

Webinar: evaluering av implementeringen av rammeplan for SFO

Webinaret gir nyttige innblikk i hovedfunnene fra evalueringen, og inspirasjon fra engasjerte avdelingsledere ved to ulike SFO-er. Bruk gjerne webinaret til høstens planleggingsdager eller personalmøter.

Kurs for nyankomne som ønsker å jobbe i SFO

Vi har utviklet et digitalt kurs for nyankomne som ønsker å jobbe i barnehager, skoler og SFO. 

Nytt for skoler

Ny opplæringslov 1. august 2024

1. august vil du finne den nye opplæringsloven, opplæringsforskriften og privatskoleforskriften på udir.no. Du kan lese mer om hvilke endringer som skjer på udir.no. Du kan også lese om de viktigste endringene i den nye loven.

Oppdaterte råd og veiledninger om KI

Her finner du en ny samleside om kunstig intelligens (KI) i skolen. Vi har oppdatert KI-rådene på disse temaene:

  • vurdering
  • læreplan
  • alderstilpasning og sikre løsninger for skoleeier

Her finner du også kompetansepakken "Systematisk arbeid med digital dømmekraft".

Ny tidsfordeling for de fleste eksamenskodene i matematikk på videregående

I del 1 endres til 2 timer, mens del 2 endres til 3 timer. Endringen gjelder fra og med våren 2025. Eksamensgjennomføringen høsten 2024 blir ikke påvirket av denne endringen. 

Elevundersøkelsen 2024

Administrasjonsportalen for Elevundersøkelsen åpner 23. oktober. Se andre viktige datoer for Elevundersøkelsen.

Utvikling av støtte til arbeid med læreplanen

Utdanningsdirektoratet skal i 2024 og 2025 lage støtte til arbeid som fremjar læringa, meistringa og trivselen til elevane i tråd med måla med læreplanene.

Kurs for nyankomne som ønsker å jobbe i skoler

Vi har utviklet et digitalt kurs for nyankomne som ønsker å jobbe i barnehager, skoler og SFO.