Vi har utviklet et digitalt kurs for nyankomne som ønsker å jobbe i barnehager, skoler og SFO-er. Vi ber dere som når denne målgruppen om å dele lenken til kurset på aktuelle nettsteder. 

Kurset skal bidra til at alle som vil jobbe i barnehage og skole, får kjennskap til regelverk, verdier og praksis i barnehager, skoler og SFO. I første omgang vil kurset være tilgjengelig på norsk, engelsk og ukrainsk. 

Gå til kurset: Barn og unge i Norge trenger deg!

Hensikten med kurset er å bidra til at flere nyankomne både fra Ukraina og andre land skal komme raskere i jobb. Voksne nyankomne har med seg kompetanse og kan være viktige ressurser for barn og unge. Mange ønsker å bidra med sin kompetanse i meningsfulle jobber mens de er i Norge. Dette kurset gir ingen formell kompetanse, men en innføring i hvordan norske barnehager, skole og SFO fungerer og henger sammen.

"Målet er at kurset skal være nyttig og inspirerende. Det skal styrke kompetansen til nyankomne som ønsker å jobbe med ungene våre."
Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun

Hvem er målgruppen for kurset?

Målgruppen for dette kurset er nyankomne, innvandrere og flyktninger. Menneskene vi ønsker å nå befinner seg i ulike livssituasjoner. Noen deltar i introduksjonsprogram eller er ferdige med det, noen er jobbsøkere, mens andre allerede er i jobb.

Det kan være mennesker som ønsker å jobbe i barnehage, grunnskole, SFO og videregående skoler, som enten

  • har godkjent pedagogisk eller annen relevant utdanning.
  • som ikke har pedagogisk eller relevant utdanning.

Lærerutdanning fra et annet land

De som har fullført lærerutdanning i et land utenfor EU/EØS, enten det er barnehage eller skole, må søke om å få utdannelsen godkjent i Norge. Det er Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) som tar imot og behandler  søknader. 

I kurset er de ulike yrkesveiene og kravene til utdannelse beskrevet. 

Dere som jobber med denne målgruppen

Vi oppfordrer dere som jobber med og har kontakt med nyankomne mennesker om å dele lenken til kurset på nettsteder, der disse menneskene ser etter muligheter for jobb i Norge. 

Det kan for eksempel være:

  • kommuner, fylkeskommuner
  • flyktningmottak
  • barnehager, SFO-er og skoler
  • nyinorge.no, flyktning.no, nav.no og andre relevante nettsteder

Kurset og innholdet kan brukes på ulike måter

  • av enkeltpersoner som ønsker å jobber med barn og elever
  • i veiledning på for eksempel en arbeidsplass eller i introduksjonsprogrammet

Hva er innholdet i kurset?

Kurset inneholder  grunnleggende kunnskap om norsk barnehage og skole, slik at nyankomne kan jobbe og bidra med sin kompetanse. 

Kurset inneholder både tekster, film og podkaster. Målet vårt er at dette kurset skal inspirere,  motivere og  engasjere den enkelte personen. I  filmene møter de mennesker, som deler sine erfaringer og forteller sine historier om hvordan de bidrar i barnehagen eller skolen. 

Filmene tar opp temaer som praksis, kultur og verdier som er sentrale i norsk barnehage, SFO og skole. Disse kan også brukes som et utgangspunkt for felles faglig diskusjon.