Yrkeshverdag og arbeidsbetingelser

Den internasjonale studien TALIS

TALIS (Teaching and Learning International Survey) er en internasjonal undersøkelse av læreres og skolelederes yrkeshverdag og arbeidsbetingelser. 

I TALIS undersøkes en rekke forhold som vurderes som sentrale betingelser for undervisning og læring, bl.a.:

  • faglig og yrkesmessig utvikling
  • læringssyn, holdninger og undervisningspraksis
  • skolemiljø og tilfredshet med jobben
  • vurdering og tilbakemelding
  • skoleledelse

Norge har deltatt i TALIS i 2008, 2013 og 2018. Neste TALIS-undersøkelse skal gjennomføres 2024.

Formålet med TALIS

Formålet med Norges deltagelse i TALIS er å få mer kunnskap om læreres og skolelederes holdninger til og opplevelse av undervisningen og læringsmiljøet på skolene. Undersøkelsen gir kunnskap om, hvilke muligheter og behov norske lærere har for faglig og profesjonell utvikling, og om hvordan deres ledere fremmer deres utvikling.

Hva har TALIS bidratt til?

Resultatene fra TALIS er med på å sikre, at politikere og andre beslutningstagere får et forskningsbasert kunnskapsgrunnlag til å foreta beslutninger innen undervisningsområdet. Resultatene fra de første TALIS-studiene har blant annet bidratt til

  • økt satsing og bedre tilrettelegging for etter- og videreutdanning
  • økt satsing og bedre oppfølging av nyutdannede lærere
  • økt oppmerksomhet på faglige tilbakemeldinger, fra rektor til lærere og fra lærere til elever
  • innspill til utviklingen av nasjonal rektorutdanning

Organisering

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), Universitetet i Oslo, gjennomfører studien i Norge på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Studien er organisert av OECD Directorate for Education and Skills og gjennomføres i 47 land/regioner, deriblant alle de nordiske landene.