Yrkeshverdag og arbeidsbetingelser i skole

Den internasjonale studien TALIS

Teaching and Learning International Survey (TALIS) er en internasjonal undersøkelse av læreres og skolelederes yrkeshverdag og arbeidsbetingelser. 

I TALIS undersøkes en rekke forhold som vurderes som sentrale betingelser for undervisning og læring, bl.a.:

 • faglig og yrkesmessig utvikling
 • læringssyn, holdninger og undervisningspraksis
 • skolemiljø og tilfredshet med jobben
 • vurdering og tilbakemelding
 • skoleledelse

Norge har deltatt i TALIS i 2008, 2013 og 2018. Neste TALIS-undersøkelse skal gjennomføres i 2024. 

Tidsplan for TALIS 2024

 • Hovedundersøkelsen gjennomføres våren 2024, og våren 2023 deltar et lite utvalg av skoler i en generalprøve.
 • Internasjonal rapport og nasjonal kortrapport publiseres i oktober 2025.
 • Nasjonal dybderapport publiseres i oktober 2026.

Formålet med undersøkelsen

Formålet med Norges deltagelse i TALIS er å få mer kunnskap om læreres og skolelederes holdninger til og opplevelse av undervisningen og læringsmiljøet på skolene. Undersøkelsen gir også kunnskap om hvilke muligheter og behov norske lærere har for faglig og profesjonell utvikling, og om hvordan deres ledere fremmer deres utvikling.

Hva har TALIS bidratt til?

Resultatene fra TALIS er med på å sikre, at politikere og andre beslutningstagere får et forskningsbasert kunnskapsgrunnlag til å foreta beslutninger innen undervisningsområdet. Resultatene fra de første TALIS-studiene har blant annet bidratt til

 • økt satsing og bedre tilrettelegging for etter- og videreutdanning
 • økt satsing og bedre oppfølging av nyutdannede lærere
 • økt oppmerksomhet på faglige tilbakemeldinger, fra rektor til lærere og fra lærere til elever
 • innspill til utviklingen av nasjonal rektorutdanning

Organisering

NIFU, i samarbeid med Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), Universitetet i Oslo, gjennomfører studien i Norge på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Studien er organisert av OECD Directorate for Education and Skills og gjennomføres i 54 land/regioner, deriblant alle de nordiske landene.