Yrkeshverdag og arbeidsbetingelser i skole

Den internasjonale studien TALIS

Teaching and Learning International Survey (TALIS) undersøker læreres og skolelederes yrkeshverdag og arbeidsbetingelser.

Fakta om TALIS

  • Undersøkelsen gjennomføres hvert sjette år.
  • Norge har deltatt i samtlige TALIS-studier, dvs. i 2008, 2013 og 2018. TALIS 2024 gjennomføres i perioden februar–april. 
  • Antall deltakerland har økt for hver gjennomføring, og i 2024 deltar over 50 land.
  • TALIS gjennomføres i regi av The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
  • NIFU, i samarbeid med Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), Universitetet i Oslo, gjennomfører TALIS 2024 i Norge på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet (Udir).