TALIS

TALIS (Teaching and Learning International Survey) er en internasjonal undersøkelse av læreres og skolelederes yrkeshverdag og arbeidsbetingelser. 

Undersøkelsen er organisert av OECD og gjennomføres i over 40 land.

I TALIS undersøkes en rekke forhold som vurderes som sentrale betingelser for undervisning og læring, bl.a.:

  • faglig og yrkesmessig utvikling
  • læringssyn, holdninger og undervisningspraksis
  • skolemiljø og tilfredshet med jobben
  • vurdering og tilbakemelding
  • skoleledelse

Norge har deltatt i TALIS i 2008, 2013 og 2018. Neste TALIS-undersøkelse skal gjennomføres 2024. 

 

Tidsplan for TALIS 2018

TidBeskrivelse
Mai 2016 Pilotering av spørreskjema med en gruppe lærere og skoleledere
Februar 2017 Generalprøve gjennomføres på 30 skoler med omtrent 800 lærere og 30 skoleledere
Mars-april 2018 Hovedundersøkelsen gjennomføres på 200 skoler med omtrent 4000 lærere og 200 skoleledere
19 juni 2019 Publisering av nasjonal og internasjonal rapport 1
23. mars 2020 Publisering av nasjonal og internasjonal rapport 2

Formålet med TALIS

Formålet med Norges deltagelse i TALIS er å få mer kunnskap om læreres og skolelederes holdninger til og opplevelse av undervisningen og læringsmiljøet på skolene. Undersøkelsen gir kunnskap om, hvilke muligheter og behov norske lærere har for faglig og profesjonell utvikling, og om hvordan deres ledere fremmer deres utvikling.


Hva har TALIS bidratt til?

Resultatene fra TALIS er med på å sikre, at politikere og andre beslutningstagere får et forskningsbasert kunnskapsgrunnlag til å foreta beslutninger innen undervisningsområdet. Resultatene fra de første TALIS-studiene har blant annet bidratt til

  • økt satsing og bedre tilrettelegging for etter- og videreutdanning
  • økt satsing og bedre oppfølging av nyutdannede lærere
  • økt oppmerksomhet på faglige tilbakemeldinger, fra rektor til lærere og fra lærere til elever
  • innspill til utviklingen av nasjonal rektorutdanning

Organisering

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), Universitetet i Oslo, gjennomfører studien i Norge på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Studien er organisert av OECD Directorate for Education and Skills og gjennomføres i 47 land/regioner, deriblant alle de nordiske landene.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!