Northern Lights on PISA and TALIS

Nordiske forskere har undersøkt likheter og forskjeller mellom de nordiske landenes utdanningssystemer gjennom de internasjonale studiene PISA og TALIS.

Både PISA (Programme for International Student Assessment) og TALIS (Teaching and Learning International Survey) er studier i regi av OECD.

Rapporten tar utgangspunkt i resultatene fra PISA 2012 og TALIS 2013.

Om innholdet

Sentrale spørsmål som blir besvart i rapporten er:

  • Er PISA 2012 relevant for matematikkutdanningen i Norge og Sverige?
  • På hvilke måter henger ulike lederstiler blant skoleledere sammen med lærernes holdninger og atferd, og elevenes prestasjoner?
  • Hva er sammenhengen mellom faglig utvikling, trivsel og tro på egen mestringsevne?
  • Kan samarbeid med kollegaer og skoleleders tilbakemeldinger forbedre lærernes tro på egen mestringsevne?
  • Hva kjennetegner høyt presterende elever i matematikk i de nordiske landene?
  • Hvordan kan vi bedre forstå metodiske utfordringer og kompleksiteter rundt internasjonale studier?

Om rapporten

De nordiske landene deler i stor grad den sammen kulturelle bakgrunnen og dette gir en unik mulighet til å analysere utdanningssystemer på tvers av landegrensene. Målet med rapporten er å gi relevant kunnskap til å videreutvikle nasjonal utdanningspolitikk. Rapporten er også et grunnlag for felles nordiske satsinger og videre forskning på utdanning i Norden.

Rapporten er et samarbeidsprosjekt mellom de nordiske landene, og den er støttet Nordisk Ministerråd.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!