Lesing, matematikk og naturfag

Den internasjonale studien PISA

Programme for International Student Assessment (PISA) måler 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag.

  • PISA gjennomføres i regi av The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
  • Undersøkelsen gjennomføres hvert tredje år frem til 2025. Deretter vil den bli gjennomført hvert fjerde år. På grunn av korona-pandemien besluttet OECD å utsette 2021-gjennomføringen til 2022.
  • Norge har deltatt i samtlige PISA-studier, det vil si i 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018 og 2022
  • Antall deltakerland har økt for hver gjennomføring og i 2022 deltok rundt 80 land.
  • Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitet i Oslo gjennomfører PISA i Norge på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet (Udir).