Lesing, matematikk og naturfag

Den internasjonale studien PISA

Programme for International Student Assessment (PISA) måler 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag.

PISA ble første gang gjennomført i 2000, og undersøkelsen blir gjentatt hvert tredje år. Alle de tre fagområdene, lesing, matematikk og naturfag, er med hver gang, men de bytter på å være hovedområde.

De tre fagområdene har fordypning i følgende år:

  • lesing: 2000, 2009 og 2018 
  • matematikk: 2003 og 2012
  • naturfag: 2006 og 2015

Det overordnede målet til PISA er å evaluere hvor godt skolesystemet i de ulike landene forbereder elevene til videre studier, yrkesliv og en aktiv deltakelse i samfunnet. Dette gjør forskerne ved å måle elevenes evne til aktivt å bruke kunnskaper, ferdigheter og erfaringer i konkrete situasjoner hentet fra elevenes hverdagsliv.

PISA 2018

Nærmere 6 000 norske elever deltok i PISA 2018. Hovedområdet for denne studien var lesing.

Resultater fra PISA 2018

Neste PISA-gjennomføring i 2022

PISA gjennomføres normalt hvert tredje år. På grunn av korona-pandemien har OECD besluttet å utsette den neste gjennomføringen fra 2021 til 2022.

Organisering

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo har oppdraget med den praktiske gjennomføringen av PISA-studien for Norge. OECD har det internasjonale ansvaret for PISA.