Northern Lights on TIMSS and PISA 2018

Nordiske forskere har undersøkt likheter og forskjeller mellom de nordiske landenes utdanningssystemer gjennom de internasjonale studiene TIMSS og PISA. Utgiver er Nordisk Ministerråd.

OECD har det internasjonale ansvaret for PISA (Programme for International Student Assessment), mens IEA har det internasjonale ansvaret for TIMSS.

Rapporten tar utgangspunkt i resultatene fra PISA 2015 og TIMSS 2015.

Om innholdet

Sentrale spørsmål som blir besvart i rapporten er:

  • Hva betyr motivasjon og faglige tilbakemeldinger for elevenes læring?
  • Hvilken betydning har lærernes kompetanse og undervisning for elevenes læring?
  • Hvordan kan man best måle betydningen av elevenes sosiale bakgrunn?
  • Hvordan påvirker overgang fra papirbaserte til digitale prøver resultatene?

Om rapporten

De nordiske landene deler i stor grad den samme kulturelle bakgrunnen og dette gir en unik mulighet til å analysere utdanningssystemer på tvers av landegrensene. Målet med rapporten er å gi relevant kunnskap til å videreutvikle nasjonal utdanningspolitikk. Rapporten er også et grunnlag for felles nordiske satsinger og videre forskning på utdanning i Norden.

Rapporten er et samarbeidsprosjekt mellom de nordiske landene, og den er støttet av Nordisk Ministerråd.