TIMSS

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) er en
internasjonal komparativ undersøkelse som måler elevenes kompetanse i
matematikk og naturfag.

I tillegg til å måle elevenes faglige kompetanse i matematikk og naturfag innhenter TIMSS- undersøkelsen informasjon om elevenes læringskontekst gjennom spørreskjemaer til elever, foresatte, lærere og rektorer. Til sammen gir dette gode muligheter til å studere sammenhengen mellom kontekstuelle forhold ved skolen, undervisningskvalitet og læringsresultater.

Norge deltar i TIMSS med elever på 4., 5. 8. og 9. trinn. På hvert trinn deltar omtrent 7 prosent av elevene.

TIMSS-undersøkelsen gjennomføres hvert fjerde år, og Norge har deltatt i alle undersøkelsene siden oppstarten i 1995, bortsett fra i 1999.

Siden studien gjennomføres hvert fjerde år, er det mulig å følge utviklingen i norske elevers kompetanse over tid.

Organisering

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling ved Universitetet i Oslo (ILS) har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av TIMSS i Norge. De norske forskerne deltar også i det internasjonale arbeidet med å utvikle prøvene. IEA har det internasjonale ansvaret for TIMSS.

Rapporter om TIMSS

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!