TIMSS

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) er en internasjonal komparativ undersøkelse som måler elevenes kompetanse i matematikk og naturfag.

I tillegg til å måle elevenes faglige kompetanse i matematikk og naturfag innhenter TIMSS- undersøkelsen informasjon om elevenes læringskontekst gjennom spørreskjemaer til elever, foresatte, lærere og rektorer. Til sammen gir dette gode muligheter til å studere sammenhengen mellom kontekstuelle forhold ved skolen, undervisningskvalitet og læringsresultater.

Norge deltar i TIMSS med elever på 5. og 9. trinn. På hvert trinn deltar omtrent 8 prosent av elevene.

TIMSS-undersøkelsen gjennomføres hvert fjerde år, og Norge har deltatt i alle undersøkelsene siden oppstarten i 1995, bortsett fra i 1999. 

Våren 2019 deltok Norge i TIMSS-undersøkelsen for sjette gang. De norske resultatene fra TIMSS 2019 publiseres 8. desember 2020, den samme dagen som den internasjonale rapporten publiseres.

Siden studien gjennomføres hvert fjerde år, er det mulig å følge utviklingen i norske elevers kompetanse over tid.

Organisering

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling ved Universitetet i Oslo (ILS) har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av TIMSS i Norge. De norske forskerne deltar også i det internasjonale arbeidet med å utvikle prøvene. IEA har det internasjonale ansvaret for TIMSS.

Rapporter om TIMSS

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!