Matematikk og naturfag

Den internasjonale studien TIMSS

Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) er en internasjonal undersøkelse som måler elevers kompetanse i matematikk og naturfag på 5. og 9. trinn. Gjennom spørreskjemaer samles det i tillegg inn relevant informasjon om elevene, lærerne og skolene som brukes i analysene av datamaterialet.

Fakta om TIMSS

  • Rundt 60 land deltar i TIMSS.
  • Den første undersøkelsen fant sted i 1995, og siden har den blitt gjennomført hvert fjerde år.
  • Norge har deltatt i 1995, 2003, 2007, 2011, 2015 og 2019.
  • Neste TIMSS-undersøkelse er i 2023.
  • TIMSS gjennomføres i regi av International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).
  • Prosjektansvarlig i Norge er Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo, med forskningsstøtte fra Utdanningsdirektoratet (Udir).