Økt læringstrykk har gitt bedre resultater i matematikk og naturfag

Læringstrykket har økt i norsk skole fra 2007 til 2011 og det økte læringstrykket kan forklare hvorfor elevene på 8. trinn gjør det bedre i matematikk og naturfag. Dette viser analyser fra den internasjonale matematikk- og naturfagsstudien TIMSS 2011.

I analysene har forskerne definert læringstrykk som summen av:

  • forventningene til elevenes prestasjoner
  • foreldrenes støtte til skolen og elevenes respekt for skolen
  • lærernes forståelse av og suksess med implementering av læreplanen

Forskerne fra Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo finner en sammenheng mellom forbedringen i elevenes prestasjoner på TIMSS-prøvene på 8. trinn i matematikk og naturfag og det økte læringstrykket i skolen. Det er imidlertid ikke det økte læringstrykket som kan forklare elevenes fremgang i matematikk på 4. trinn fra 2007 til 2011 i TIMSS.

Artikkelsamlingen «Opptur og nedtur. Analyser av TIMSS-data for Norge og Sverige» viser også at:

  • Norske lærere følger opp lekser i matematikk og naturfag i større grad enn tidligere. Forskerne finner at finske lærere i større grad enn norske lærere bruker leksene aktivt og systematisk i læringsprosessen, for eksempel ved å diskutere innholdet i leksene i klassen. De sosiale forskjellene i elevenes resultater i matematikk og naturfag er små i Norge sammenlignet med andre land.
  • De sosiale forskjellene mellom elevene har heller ikke økt. I Sverige øker de sosiale forskjellene i elevenes prestasjoner mellom skoler. I Norge har de sosiale forskjellene mellom skoler blitt mindre når det gjelder elevenes prestasjoner.

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) kartlegger elevenes interesse for og ferdigheter i matematikk og naturfag på 4. og 8. trinn. Resultatene fra TIMSS 2011 ble presentert i desember 2012. Resultatene viste at elevene gjør det bedre i matematikk og naturfag sammenlignet med tidligere undersøkelser.

Les resultatene fra TIMSS 2011 her

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!