TIMSS 2007: Tegn til bedring i matematikk og naturfag

For første gang viser resultatene fra en internasjonal komparativ studie klare forbedringer i norske elevers faglige prestasjoner. Men resultatene fra TIMSS 2007 viser også at norske elevers prestasjoner i matematikk og naturfag på fjerde og åttende trinn fortsatt er svake i et internasjonalt perspektiv.

Norge har få elever på de høyeste kompetansenivåene, både i matematikk og naturfag, og en stor andel elever på det laveste kompetansenivået eller under.

Dette er konklusjonene fra forskergruppen ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling ved Universitetet i Oslo som har hatt ansvaret for å gjennomføre den norske delen av TIMSS-studien. Studien omfatter mer enn 60 land fra alle verdensdeler og ledes av International Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA.

Elevene som deltok i TIMSS 2007 for Norges del har fulgt læreplanen L97 fra skolestart og fram til sommeren 2006. Fra og med skoleåret 2006-2007, da de gjennomførte TIMSS-prøven våren 2007, var imidlertid en nye læreplanen LK06 innført. Matematikkoppgavene i TIMSS 2007 er bedre tilpasset norske læreplaner enn naturfagsoppgavene, og oppgavene i begge fagene var bedre tilpasset den norske læreplanen på fjerde trinn enn oppgavene på åttende trinn.

Hovedfunnene i TIMSS 2007 kan oppsummeres slik:

 • Framgang i faglige prestasjoner for norske elever fra 2003 til 2007
 • Klar framgang i både matematikkprestasjoner og naturfagprestasjoner på 4. trinn
 • Klar framgang i matematikkprestasjoner på 8. trinn
 • Svake norske prestasjoner i et internasjonalt perspektiv
 • Svak representasjon av norske elever på de høyeste kompetansenivåene
 • Få eller ingen elever på høyeste kompetansenivå i matematikk og naturfag på både fjerde og åttende trinn
 • Mange elever under laveste kompetansenivå i begge fag og på begge trinn
 • Svake kunnskaper i formell matematikk, som regning på fjerde trinn og algebra på åttende trinn
 • Svake kunnskaper i fysikk på begge trinn
 • Mye individualisert undervisning
 • Lite oppfølging og tilbakemelding på elevenes leksearbeid
 • Mange lærere i matematikk og naturfag har lav faglig kompetanse

Når det gjelder oppfølging av leksearbeid og lærerkompetanse, har det skjedd en bedring her fra TIMSS 2003 til 2007.

Les mer om TIMSS hos Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling

Les mer om TIMSS internasjonalt hos IEA

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!