Matematikk og fysikk

Den internasjonale studien TIMSS Advanced

TIMSS Advanced måler elevenes kompetanse i matematikk og fysikk siste år i videregående skole.

TIMSS Advanced har blitt gjennomført tre ganger, i 1995/1998, 2008 og 2015.

TIMSS Advanced er en separat del av TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study). TIMSS Advanced retter seg mot elever som har spesialisert seg i matematikk og fysikk helt opp til avslutningen av videregående skole. Den gjennomføres i regi av IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement), og har tidligere vært gjennomført i 1995 og 2008. Norge deltok både i matematikk og i fysikk i 2008. I 1995 deltok vi bare i fysikk, mens vi i 1998 gjennomførte den tilsvarende matematikkundersøkelse i Norge.

Studien ledes av den internasjonale prosjektledelsen ved Boston College, og i Norge er det Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo som er ansvarlig for gjennomføring av undersøkelsen på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Hva undersøkes i TIMSS Advanced?

I Norge retter TIMSS Advanced seg mot elever som spesialiserer deg på høyeste nivå i matematikk og fysikk i siste år på videregående skole (vg3). Studien er en trendstudie, og er basert på læreplanene i de deltakende landene. Den tester elevens kompetanse og evne til å anvende denne på de ulike fagområdene innen matematikk og fysikk. I tillegg følges studien av spørreskjemaer til både elever, lærere og rektorer, og kartlegger bakgrunnsinformasjon for elever og skoler, arbeidsformer og læringsmiljø og lærernes kompetanse.

Siden det er svært ulikt i de ulike landene hvor mange elever som velger full fordypning i matematikk og fysikk, kartlegges også hvor stor andel som velger disse fagene i de ulike landene.

Organisering

IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) er ansvarlig for TIMSS Advanced.

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo er ansvarlig for å gjennomføre undersøkelsen i Norge.