TIMSS 2011: Framgang, men langt fram

Norske elever gjør det bedre i matematikk og naturfag sammenlignet med tidligere resultater.  Ingen andre land i TIMSS-studien (Trends in International Mathematics and Science Study) kan vise til så sterk framgang i matematikk som norske 4. klassinger.

TIMSS måler utviklingen i elevenes kompetanse i matematikk og naturfag på 4. og 8. trinn. Det er også gjort et utvalg elever på 5. trinn, siden disse er på samme alder som fjerdeklassinger i mange av de andre landene som deltar i undersøkelsen.

Fra 1995 til 2003 var det en tilbakegang i elevenes resultater, men i 2007 viste studien tegn til bedring. Denne forbedringen bekreftes nå i TIMSS 2011, hvor den positive trenden fortsetter for både matematikk og naturfag. Det er matematikk for 4. trinn som viser best utvikling. TIMSS 2011 viser også at norske 5. klassinger er bedre i matematikk enn finske elever på samme alder.

Fakta om TIMSS

TIMSS kartlegger elevenes interesse for og ferdigheter i matematikk og naturfag på 4. og 8. trinn. I TIMSS 2011 deltok 63 land.

Norge har skolestart for 6-åringer, mens elevene i Sverige, Danmark og Finland begynner på skolen som 7-åringer. Det betyr at de norske elevene som deltar i TIMSS er ett år yngre enn elevene som testes i de andre nordiske landene. For å kunne gjøre bedre sammenligninger med de andre nordiske landene, deltok Norge i 2011 også med elever på 5. trinn.

Les mer om TIMSS her.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!