PISA 2009: Digitale leseferdigheter

Norske 15-åringer ligger på gjennomsnittet i den digitale leseprøven fra den internasjonale utdanningsstudien PISA.

PISA (Programme for International Student Assessement) måler 15-åringes kompetanse i lesing, matematikk og naturfag. Studien inneholder en digital leseprøve som måler hvor gode elevene er til å lese, navigere og vurdere informasjon fra digitale tekster. Dette er første gang norske elever deltar på den digitale leseprøven i PISA.

De sør-koreanske elevene skårer best på prøven, og ligger mer enn halvannet år foran de norske 15-åringene i digital lesing. Av de nordiske landene gjør de svenske og islandske elevene bedre enn de norske elevene. Danmark skårer litt under Norge.

Mindre kjønnsforskjeller enn på papirbasert prøve

I alle land gjør jentene det bedre enn guttene, men forskjellen er mindre på den digitale leseprøven enn på den papirbaserte prøven i PISA-studien. Norge er blant landene som har store kjønnsforskjeller. Bare New Zealand har større kjønnsforskjell enn Norge i digital lesing.

Elever som ofte leser aviser, oppslagsverk og søker informasjon på nett gjør det også godt på den digitale leseprøven. Målrettet undervisning med integrert bruk av digitale medier og informasjonsinnhenting ser ut til å fremme elevenes digitale lesekompetanse.

Leser best morsomme og personlige tekster

De norske elevene skårer under gjennomsnittet på oppgaver som krever stor innsats. De leser morsomme og personlige tekster bedre enn saklige tekster med akademisk og voksent språk.