PISA 2006: Tid for tunge løft, 2007

Resultatene fra PISA-undersøkelsen 2006 viser at norske elever ligger under OECD-gjennomsnittet i både lesing, matematikk og naturfag. Norge har hatt en tilbakegang i perioden 2000-2006.

Programme for International Student Assessment (PISA) måler 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag. For første gang presterer norske elever under OECD-gjennomsnittet i både matematikk og lesing. I tillegg gjør norske elever det betydelig dårligere enn OECD-gjennomsnittet i naturfag.

Her finner du den internasjonale rapporten.