Starting Strong Survey

Starting Strong Survey er en ny internasjonal spørreundersøkelse rettet mot styrere og de ansatte i barnehage som jobber direkte med barna.

Undersøkelsen bygger på en felles internasjonal erkjennelse av at de barnehageansatte og deres kompetanse er nøkkelen til en god barnehage.

Undersøkelsen er organisert av OECD og bygger blant annet på erfaringene med TALIS (Teaching and Learning International Survey), en internasjonal studie av undervisning og læring i skolen. Starting Strong Survey vil, på samme måte som TALIS, gi de ansatte mulighet til å si noe om eget arbeid og arbeidssituasjon. 

Målet med Starting Strong Survey er å

  • gi internasjonal sammenligning av hvordan barns trivsel og utvikling ivaretas
  • legge et grunnlag for nasjonale drøftinger og vurderinger av hvordan barnehagene bør organiseres for å legge til rette for best mulig utviklings- og arbeidsbetingelser for personalet

Starting Strong Survey er under planlegging og skal gjennomføres i 2018. Så langt deltar ca 10 land i undersøkelsen.

NIFU har nasjonalt prosjektansvar og samarbeider med ILS som har prosjektansvar for TALIS.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!