TALIS Starting Strong Survey

TALIS Starting Strong Survey er den første internasjonale undersøkelsen av ansatte og styrere i barnehager, i regi av OECD.

 

TALIS Starting Strong Survey er gjennomført i til sammen ni land. Dette er: Chile, Danmark, Island, Israel, Japan, Korea, Norge, Tyrkia og Tyskland. Disse ni landene har gjennomført en undersøkelse blant ansatte og styrere i barnehager for barn i alderen 3-5 år. I Norge har vi også spurt ansatte om deres arbeid med 1-2-åringer.

Denne undersøkelsen bygger på en felles internasjonal erkjennelse av at de barnehageansatte og deres kompetanse er nøkkelen til en god barnehage. Til sammen 376 barnehager ble invitert til å delta i undersøkelsen.

 

De ansatte har blant annet fått spørsmål om: 

  • Faglig og yrkesmessig utvikling
  • Arbeidsoppgaver 
  • Praksis i barnehagen 
  • Syn på barns utvikling 
  • Arbeidsmiljø og tilfredshet med jobben 
  • Samarbeid og ledelse

 

Tidsplan for TALIS 3S  

Tid

Beskrivelse

2016 Pilotering av spørreskjema med grupper av barnehageansatte 
2017 Generalprøve blant styrere i 40 barnehager 
2018 Hovedundersøkelsen gjennomføres blant ansatte og styrere i 376 barnehager 
Oktober 2019 Publisering av første nasjonale og internasjonale rapport fra undersøkelsen 
Februar 2020 Publisering av norsk dybderapport 
Oktober 2020 Publisering av andre nasjonale og internasjonale rapport fra undersøkelsen 
Februar 2021 Publisering av norsk dybderapport 

Formålet med TALIS 3S  

Formålet med Norges deltakelse i TALIS 3S er å få kunnskap om styrere og barnehageansattes holdninger til og opplevelse av barnehagehverdagen og arbeidsmiljøet i barnehagene. Undersøkelsen gir også kunnskap om muligheter og behov for faglig og profesjonell utvikling.  

Undersøkelsen bygger blant annet på erfaringene med TALIS (Teaching and Learning International Survey) som er OECDs internasjonale undersøkelse av lærere og skolelederes yrkeshverdag og arbeidsbetingelser. 

 

Organisering 

Undersøkelsen er organisert av OECD Directorate for Education and Skills og gjennomføres i 9 land, deriblant Island og Danmark. Forskningsinstituttet NIFU gjennomfører undersøkelsen i Norge, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. 

 

Mer om TALIS 3S

 

OECD 

NIFU 

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!