Den internasjonale studien TALIS Starting Strong Survey

Arbeidshverdagen i barnehage

TALIS 3S er den første internasjonale komparative undersøkelsen av ansatte og styrere i barnehager, i regi av OECD.

TALIS 3S er gjennomført i til sammen ni land. Dette er: Chile, Danmark, Island, Israel, Japan, Korea, Norge, Tyrkia og Tyskland. Disse ni landene har gjennomført en undersøkelse blant ansatte og styrere i barnehager for barn i alderen tre til fem år. I Norge har vi også spurt ansatte om deres arbeid med ett- og to-åringer.

Undersøkelsen bygger på en felles internasjonal erkjennelse av at de barnehageansatte og deres kompetanse er nøkkelen til en god barnehage. Til sammen 376 barnehager ble invitert til å delta i undersøkelsen.

De ansatte får blant annet spørsmål om

  • Faglig og yrkesmessig utvikling
  • Arbeidsoppgaver
  • Praksis i barnehagen
  • Syn på barns utvikling
  • Arbeidsmiljø og tilfredshet med jobben
  • Samarbeid og ledelse

Tidsplan for TALIS 3S  

Tid

Beskrivelse

2016 Pilotering av spørreskjema med grupper av barnehageansatte 
2017 Generalprøve blant styrere i 40 barnehager 
2018 Hovedundersøkelsen gjennomføres blant ansatte og styrere i 376 barnehager 
Oktober 2019 Publisering av første nasjonale og internasjonale rapport fra undersøkelsen 
Mars 2020 Publisering av norsk dybderapport 
Juli 2020 Internasjonal temarapport om de yngste barna
November 2020 Publisering av andre nasjonale og internasjonale rapport fra undersøkelsen 
Mars 2021 Publisering av norsk dybderapport 

Formålet med undersøkelsen

Formålet med Norges deltakelse i TALIS 3S er å få kunnskap om styrere og barnehageansattes holdninger til og opplevelse av barnehagehverdagen og arbeidsmiljøet i barnehagene. Undersøkelsen gir også kunnskap om muligheter og behov for faglig og profesjonell utvikling.  

Undersøkelsen bygger blant annet på erfaringene med TALIS (Teaching and Learning International Survey) som er OECDs internasjonale undersøkelse av lærere og skolelederes yrkeshverdag og arbeidsbetingelser.

Utvalg og deltakerland

Ni land har gjennomført undersøkelsen: Chile, Danmark, Island, Israel, Japan, Korea, Norge, Tyrkia og Tyskland.

De ni landene har gjennomført en undersøkelse blant styrere og ansatte som arbeider med barn i alderen 3 til 5 år. Fire av landene (Danmark, Israel, Norge og Tyskland) har i tillegg gjennomført en egen undersøkelse blant styrere og ansatte som arbeider med barn under 3 år.

Det vil si at i Norge består TALIS 3S av til sammen fire undersøkelser. En undersøkelse til styrere og en undersøkelse til ansatte som arbeider med barn i alderen 3 til 5 år, og en undersøkelse til styrere og en til ansatte som arbeider med barn under 3 år.

Organisering 

Undersøkelsen er organisert av OECD Directorate for Education and Skills og gjennomføres i ni land, blant annet Island og Danmark. Forskningsinstituttet NIFU gjennomfører undersøkelsen i Norge, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Mer om TALIS 3S

OECD 

NIFU 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!