Arbeidshverdagen i barnehage

Den internasjonale studien TALIS Starting Strong

TALIS Starting Strong Survey (TALIS 3S) undersøker arbeidshverdagen til barnehageansatte og styrere. 

Fakta om TALIS Starting Strong

  • Undersøkelsen gjennomføres hvert sjette år.
  • Norge deltok i 2018, da undersøkelsen ble gjennomført for første gang. TALIS Starting Strong 2024 gjennomføres i perioden februar–april.
  • I 2018 deltok ni land. I 2024 deltar over femten, deriblant Sverige, Danmark og Finland.
  • TALIS Starting Strong gjennomføres i regi av The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
  • NIFU gjennomfører TALIS Starting Strong 2024 i Norge på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet (Udir).