Arbeidshverdagen i barnehage

Den internasjonale studien TALIS 3S

TALIS Starting Strong Survey (TALIS 3S) undersøker arbeidshverdagen til barnehageansatte og styrere.

TALIS 3S er en internasjonal undersøkelse blant ansatte og styrere i barnehager for barn i alderen tre til fem år. I Norge spør vi også ansatte om deres arbeid med ett- og toåringer.

I TALIS 3S får styrere og barnehageansatte blant annet spørsmål om

  • faglig og yrkesmessig utvikling
  • arbeidsoppgaver
  • praksis i barnehagen
  • syn på barns utvikling
  • arbeidsmiljø og tilfredshet med jobben
  • samarbeid og ledelse

Norge deltok i TALIS 3S i 2018, da undersøkelsen ble gjennomført for første gang, og skal delta på nytt i 2024.

Tidsplan for TALIS 3S 2024

  • Undersøkelsen gjennomføres våren 2024.
  • Internasjonal rapport og nasjonal kortrapport publiseres i oktober 2025.
  • Nasjonal dybderapport publiseres i oktober 2026.

Formålet med undersøkelsen

Formålet med Norges deltakelse i TALIS 3S er å få mer kunnskap om styrere og barnehageansattes holdninger til og opplevelse av barnehagehverdagen og arbeidsmiljøet i barnehagene. Undersøkelsen gir også kunnskap om muligheter og behov for faglig og profesjonell utvikling.

Organisering

NIFU gjennomfører undersøkelsen i Norge, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Undersøkelsen er organisert av OECD Directorate for Education and Skills og gjennomføres i 2024 i 17 land, blant annet Danmark, Sverige og Finland.