Funn fra Deltakerundersøkelser

Oversikt 2011–21

Vi gjennomfører jevnlig spørreundersøkelser med ansatte i skoler og barnehager som har tatt videreutdanning i faget sitt. Her finner du oversikt over rapportene for lærere, barnehagelærere og styrere i barnehage.

Deltakerundersøkelsen for lærere

Lærere 2021
Yrkesfaglærere 2021 
Lærere 2020
Lærere 2019
Deltakerundersøkelsen for Profesjonsfaglig digital kompetanse
Lærere 2018
Lærere 2017
Lærere 2016
Lærere 2015
Lærere 2014
Lærere 2013
Lærere 2012
Lærere 2011

Deltakerundersøkelsen for barnehagelærer og styrere

Barnehagelærere 2021
Styrere 2021
Barnehagelærere og styrere 2020
Barnehagelærere og styrere 2019
Barnehagelærere og styrere 2018
Barnehageansatte 2017

Hvordan bruker UH-sektoren informasjonen?

NIFU har undersøkt hvordan tilbyderne av videreutdanning bruker informasjonen fra Deltakerundersøkelsen for lærere. Analysene viser at undersøkelsen i stor grad dekker tilbydernes behov for kunnskap. 

Les mer og last ned rapporten

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!