Oversikt 2011–23

Funn fra Deltakerundersøkelser

Vi gjennomfører jevnlig spørreundersøkelser med ansatte i skoler og barnehager som har tatt videreutdanning i faget sitt. Her finner du oversikt over rapportene for lærere, barnehagelærere og styrere i barnehage.