Videreutdanning av barnehageansatte

Et klart flertall av deltakerne er godt fornøyde med videreutdanningen, viser evalueringen gjennomført av NIFU.

 

Kompetanse for fremtidens barnehager – Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020, skal bidra til å rekruttere og beholde flere barnehagelærere og ansatte med relevant kompetanse for arbeid i barnehagen, samt heve kompetansen for alle ansatte og øke statusen for arbeid i barnehagen. Som en del av denne strategien tilbys det videreutdanning for barnehagelærere (f.o.m. høsten 2016), samt lederutdanningen for styrere (f.o.m. høsten 2011). I deltakerundersøkelsen for barnehageansatte utforskes deltakernes opplevelse av videreutdanningen, hvordan de synes tilretteleggingen for utdanningen var, hvordan selve studiet var, samt hvordan de vurderer læringsutbyttet. Deltakerundersøkelsen for barnehageansatte er ikke tidligere gjennomført.

Nesten alle er positive i sin helhetsvurdering av kvaliteten

Et klart flertall svarer at studiet har gitt utgangspunkt for refleksjon over egen praksis og gjort dem mer engasjert i arbeidet sitt. De fleste synes dessuten at de har hatt stort utbytte av videreutdanningen, og det er liten variasjon i opplevd læringsutbytte knyttet til deltakernes bakgrunn. Deltakerne som tok styrerutdanningen er mest positive til kvaliteten på studiet.

Det er travelt å kombinere jobb og studier

Ni av ti opplever det som travelt å kombinere jobb og studier. De fleste oppgir imidlertid også at de er tilfreds med tilretteleggingen, da arbeidsgiver har vært imøtekommende og kollegaer har stilt opp.

Kultur for deling av kunnskap og samarbeid blant kolleger

Det er både en kultur for deling av kunnskap, og dessuten en forventning om å dele det de lærer på videreutdanningen, med kolleger på arbeidsstedet. 

Rapportserie: Videreutdanning av barnehagelærere og styrere