Videreutdanning for barnehagelærere og lederutdanning for styrere 2019

I denne rapporten har Fafo undersøkt hvordan barnehagelærere og styrere som har deltatt på videreutdanning og lederutdanning i 2018/19, vurderer studiet.

Rapportserie

Se de andre rapportene i denne serien:

Barnehagelærere 2021
Styrere 2021

2020
2018
2017

Hovedfunn

Dette er den tredje deltakerundersøkelsen blant barnehagelærere og styrere og hovedmønsteret er det samme som i de to foregående: Både barnehagelærere og styrere er godt fornøyde med studietilbudet. Læringsutbytte er høyt, pensum er passe krevende og forelesninger og samlinger vurderes som gode.

  • 87 prosent svarer at de drar nytte av studiet i sin jobbhverdag
  • 76 prosent svarer at studiet har gjort at de har forandret på måten de jobber på i barnehagen
  • 90 prosent svarte at de vurderer studiet til å være svært godt eller godt

Innhold og omfang på studiet

Både barnehagelærere og styrere vurderer at det er passe mengde teori, refleksjon og metode i studiet. Barnehagelærerne etterlyser litt mer undervisning knyttet til konkret arbeid i egen barnehage. Nytt i åretes undersøkelse er to spørsmål om utbyttet av forelesningene og kvaliteten på foreleserne. Det store flertallet svarer at de de lærer mye av forelesningene og at kvaliteten på foreleserne er svært god eller god.

Finansieringsordning

Tilretteleggingsmidlene er viktige, både for en enkelte som får dekket utgifter, og for barnehagen som kan sette inn vikar ved fravær. Permisjon med lønn er mest vanlig. 87 prosent har denne ordningen, mens 46 prosent svarer at det har blitt satt inn vikar som tar over arbeidsoppgavene. For mange deltakere har det vært nødvendig å ta i bruk kvelder og helger, da det er vanskelig å få fri til studiedager.

Majoriteten fullfører studiet

De aller fleste som startet på videreutdanning og lederutdanning fullfører studiet. Årsakene til at noen slutter er sammensatt. I de kvalitative intervjuene finner vi at det er når det oppstår noe uforutsett i barnehagen, som en sykemelding eller at noen slutter, at det blir vanskelig å gjennomføre studiet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!