Lærerne fornøyde med videreutdanning

Lærerne som har deltatt i videreutdanning under strategien Kompetanse for kvalitet, er svært fornøyde med undervisningen, men kunnskapsdeling på skolene er en utfordring mener lærerne.

Om deltakerundersøkelsen for lærere

Serien handler om læreres opplevelse av å ta videreutdanning innenfor Kompetanse for kvalitet. Dette har vi undersøkt årlig siden 2011.

Se oversikt over alle rapportene for lærere og for barnehageansatte

En ny rapport fra Oxford Research og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole tyder på at videreutdanningsstrategien for lærere (Kompetanse for kvalitet) fungerer godt når det gjelder kvaliteten på tilbudet, men at det er en vei å gå når det gjelder skolenes tilrettelegging for videreutdanning og mulighetene for å dele nyvunnen kunnskap i ettertid.

- Evalueringen viser at Kompetanse for kvalitet er et godt tilbud til lærere, men at for få lærere dessverre får mulighet til å delta, sier Erik Bolstad Pettersen, divisjonsdirektør i Utdanningsdirektoratet.

Videreutdanning forbedrer lærernes undervisning

Lærerne som har deltatt er svært tilfredse med måten undervisningsinnholdet formidles på, og forelesernes kompetanse. Dette gjelder både organiseringen av undervisningen, det faglige innholdet og forelesernes faglige kompetanse.

Videreutdanningen har gitt utgangspunkt for refleksjon over egen praksis og gir nye faglige innfallsvinkler, mener særlig lærerne i grunnskolen. De er enige i at videreutdanningen generelt har forbedret deres måte å undervise på og gitt dem et bredere register av undervisningsmetoder.

Deler ikke ny kunnskap med andre

Nesten halvparten av lærerne som har deltatt på videreutdanning er uenige i at skolens ledelse legger til rette for kunnskapsdeling på skolen. Halvparten av deltakerne sier også at skoleledelsen ikke har lagt til rette for kunnskapsdeling  på skolen. En tredel mener at kollegene er lite interessert deres nye kunnskap.

Samarbeid mellom arbeidsliv og myndigheter

Strategien Kompetanse for kvalitet er en felles satsing mellom sentrale utdanningsmyndigheter, KS, lærerorganisasjonene, Skolelederforbundet og universiteter og høgskoler. Strategien skal styrke elevenes læring og motivasjon gjennom videreutdanning av lærere.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!