Undersøkelse om videreutdanning

Deltakerundersøkelsen for lærere

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har gjennomført en undersøkelse blant lærere som har deltatt i videreutdanningstilbudene i Kompetanse for kvalitet i studieåret 2012/2013.

Om deltakerundersøkelsen for lærere

Serien handler om læreres opplevelse av å ta videreutdanning innenfor Kompetanse for kvalitet. Dette har vi undersøkt årlig siden 2011.

Se oversikt over alle rapportene for lærere og for barnehageansatte

Formålet er å gi et inntrykk av hvordan lærerne opplever tilrettelegging, gjennomføring og egne praksisendringer som følge av studiene.

De aller fleste deltakerne er fornøyd med videreutdanningstilbudene, 90 % opplever kvaliteten som god eller svært god. Mange kunne tenke seg å ta mer videreutdanning.

Deltakerne synes studiene er tilrettelagt på en god måte ved studiestedene og på skolene, og at studiene har høy faglig kvalitet og et praksisnært innhold. De er mer fornøyd med de faglige enn de fagdidaktiske sidene. Den nettbaserte delen av studiet blir ikke vurdert like godt som samlingene.

NIFUs analyse viser at god tilrettelegging på arbeidsstedet betyr mye for hvordan deltakerne opplever studiet. Lærere som forteller at skolen deres har positive holdninger til kunnskapsdeling, sier i større grad enn lærere ved andre skoler at de kommer til å endre praksis. Det som i størst grad ser ut til å begrense muligheten for å lykkes med Kompetanse for kvalitet, er kulturen på skolen der deltakerne jobber. Kultur for kunnskapsdeling står sterkest på barnetrinnet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!